Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΔΔΑ (96 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ)  
1)       Το ελληνικό Σύνταγμα μπορεί να τροποποιηθεί από:
(α) την κυβέρνηση
(β) τη βουλή
(γ) τον ΠτΔ

2)     Το δικαίωμα της ελευθερίας του Τύπου εντάσσεται στη γενικότερη κατηγορία:
(α) της ελευθερίας της σκέψης
(β) της προσωπικής ελευθερίας
(γ) του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής

3)      Η κυβέρνηση είναι το κύριο όργανο και ο πρωταρχικός φορέας:
(α) της εκτελεστικής εξουσίας
(β) της νομοθετικής εξουσίας
(γ) της δικαστικής εξουσίας

4)     Ο πρωθυπουργός διορίζεται κατόπιν εντολής:
(α) του προέδρου της βουλής
(β) της βουλής
(γ) του ΠτΔ

5)     Το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει τόσο πολιτικές όσες και ποινικές υποθέσεις, είναι:
(α) το Συμβούλιο της Επικρατείας
(β) ο Άρειος Πάγος
(γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο

6)     Το βουλευτικό αξίωμα δεσμεύει τους βουλευτές ως προς:
(α) την προσωπική τους ελευθερία
(β) την οικονομική τους ελευθερία
(γ) την επαγγελματική τους ελευθερία

7)     Τη συνταγματικότητα των νόμων ελέγχει:
(α) το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
(β) ο Άρειος Πάγος
(γ) κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού

8)     Οι αξίες της ελευθερίας και της ισότητας αποτελούν προϋποθέσεις:
(α) του δημοκρατικού πολιτεύματος
(β) της σωστής διοίκησης ενός κράτους
(γ) της αξιοκρατίας

9)     Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Κυβέρνησης είναι:
(α) ο Πρόεδρος της Βουλής
(β) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
(γ) ο Πρωθυπουργός

10)  Όλοι οι υπουργοί μαζί απαρτίζουν:
(α) την κυβέρνηση
(β) το Υπουργικό Συμβούλιο
(γ) το κοινοβουλευτικό τμήμα της πολιτικής παράταξης, στην οποία ανήκουν

11)    Τι σημαίνει ότι η ελευθερία είναι ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα… «αναπαλλοτρίωτο»;
(α) ότι δεν μπορεί να αλλοιωθεί ή να αποδυναμωθεί
(β) ότι κάθε άνθρωπος έχει κυριαρχική, αποκλειστική και προσωπική εξουσία πάνω στο δικαίωμα της ελευθερίας του
(γ) ισχύει και το α και το β

12)   Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί:
(α) από τα Εθνικά Συντάγματα όλων των χωρών
(β) από την Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ
(γ) από τον Κανονισμό της Βουλής

13)   Οι κανόνες του κοινοτικού δικαίου:
(α) είναι ισότιμοι των κανόνων του εσωτερικού δικαίου
(β) υπερισχύουν των κανόνων του εσωτερικού δικαίου
(γ) εφαρμόζονται επικουρικά, συμπληρωματικά και προαιρετικά

14)  Η έννοια της Δημοκρατίας εμφανίζεται για πρώτη φορά:
(α) στη Γαλλία
(β) στην Αρχαία Ελλάδα
(γ) στη Ρωσία

15)   Το Σύνταγμα είναι:
(α) ο ανώτερος νόμος, που «ψηφίζει η βουλή»
(β) ο ανώτατος καταστατικός χάρτης της χώρας
(γ) ο ρυθμιστής της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας

16)  Ποια Συνθήκη περιέχει ρυθμίσεις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών;
(α) η Συνθήκη του Μάαστριχτ
(β) η Συνθήκη του Άμστερνταμ
(γ) και οι δύο συνθήκες


17)   Το θεμέλιο της Δημοκρατίας είναι:
(α) η λαϊκή κυριαρχία
(β) η ελευθερία
(γ) η ισονομία

18)  Τι από τα παρακάτω δεν ήταν η Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία;
(α) Δουλοκτητική
(β) Έμμεση
(γ) Ανδροκρατική

19)  Εκτός από τις διεθνείς συνθήκες, στον καθορισμό των διεθνών σχέσεων συμβάλλουν:
(α) το διεθνές έθιμο και οι αρχές του διεθνούς δικαίου
(β) οι αποφάσεις των διεθνών οργανισμών
(γ) οι ιδεολογικές, κοινωνικές αλλαγές και οι τεχνολογικές εξελίξεις
(δ) όλα τα παραπάνω
(ε) όλα τα παραπάνω και η παγκοσμιοποίηση

20)  Η παγκοσμιοποίηση αφορά:
(α) αποκλειστικά την οικονομική δραστηριότητα
(β) τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων
(γ) σχεδόν όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής

21)   Η παγκοσμιοποίηση εκδηλώνεται μεταξύ άλλων και:
(α) με την αύξηση της κυκλοφορίας των προϊόντων
(β) με την υπερβολική φορολόγηση των εταιρειών
(γ) με τις ανακατατάξεις στην Ευρώπη
(δ) με τη λειτουργία των διεθνών οργανισμών

22) Οι κοινωνικές παροχές λόγω της παγκοσμιοποίησης:
(α) εξαλείφονται
(β) πολλαπλασιάζονται
(γ) περιορίζονται

23)  Υποκείμενα του διεθνούς δικαίου θεωρούνται:
(α) τα μέλη της διεθνούς κοινότητας
(β) τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί
(γ) τα άτομα σε ορισμένες περιπτώσεις
(δ) όλα τα παραπάνω
(ε) όλα τα παραπάνω καθώς επίσης και η Αγία Έδρα του Βατικανού και το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης
24) Τα κύρια όργανα που χρησιμοποιούνται από κείμενα του διεθνούς δικαίου για ρύθμιση των διεθνών ζητημάτων είναι:
(α) οι διεθνείς οργανισμοί
(β) οι διεθνείς συνθήκες
(γ) οι διεθνείς συναλλαγές
(δ) όλα τα παραπάνω

25) Ποιο από τα παρακάτω δεν αφορά στη σύναψη των διεθνών συνθηκών;
(α) η υπογραφή
(β) η επέλευση εξωτερικών γεγονότων
(γ) η επικύρωση
(δ) οι διαπραγματεύσεις
(ε) η έναρξη ισχύος

26)  Οι αρχές που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες είναι:
(α) η αρχή της τήρησης των συνθηκών, της αβεβαιότητας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών
(β) η αρχή της κυρίαρχης ισότητας των κρατών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(γ) η αρχή της αβεβαιότητας και της τήρησης των συνθηκών
(δ) η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

27) Η θεμελιώδης αρχή του διεθνούς δικαίου θεωρείται:
(α) η αρχή της αβεβαιότητας
(β) η αρχή της τήρησης των συνθηκών
(γ) η αρχή της παγκόσμιας τάξης του δικαίου
(δ) η αρχή της δεδηλωμένης

28) Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ονομάζεται και:
(α) δίκαιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(β) δίκαιο των διεθνών οργανισμών
(γ) δίκαιο ιδιωτικό
(δ) δίκαιο του πολέμου

29)  Η κοινωνικοποίηση του ατόμου επιτυγχάνεται μέσω:
(α) της οικογένειας
(β) του σχολείου
(γ) της συμμετοχής στην πολιτική και κοινωνική ζωή
(δ) ισχύουν όλα τα παραπάνω

30) Οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους, ονομάζονται:
(α) διαπροσωπικές
(β) αλληλεγγύης
(γ) πανανθρώπινες
(δ) διαδραστικές

31)   Η έννοια του έθνους σε σχέση με αυτή του κράτους είναι:
(α) ισότιμη
(β) ευρύτερη
(γ) στενότερη

32)  Το δίκαιο που θεσπίζεται από την Πολιτεία ονομάζεται:
(α) φυσικό
(β) θετικό
(γ) πολιτειακό

33)  Το βασικότερο σύγχρονο κριτήριο κατάταξης των ανθρώπων σε κάποια κοινωνική τάξη είναι:
(α) η καταγωγή τους
(β) η σχέση τους με τα μέσα παραγωγής
(γ) οι φιλοδοξίες και η προσωπικότητα τους

34) Τα τρία στοιχεία που συναποτελούν την έννοια του νομίμου κράτους είναι:
(α) η εξουσία
(β) το Σύνταγμα, ο λαός, οι εκλογές
(γ) η βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Σύνταγμα

35)  Ποια από τις έννοιες «κράτος» και «πολιτεία» εμπεριέχει περισσότερο το δημοκρατικό στοιχείο:
(α) το κράτος
(β) η πολιτεία
(γ) κανένα από τα δύο

36) Η ταξική θεωρία ερμηνεύει το κράτος ως:
(α) στοιχείο απαραίτητο για τη συνοχή της κοινωνίας
(β) στοιχείο εξουσίας, που πρέπει να ασκείται μόνο από το λαό
(γ) όργανο της άρχουσας τάξης, που χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση των οικονομικά ασθενέστερων

37)  Από τους αναγκαίους όρους της ομαλής κοινωνικής συμβίωσης δεν είναι:
(α) ο διάλογος
(β) η εθνική ομοιογένεια
(γ) η συνεργασία

38) Στοιχεία της πολιτείας είναι:
(α) η χώρα
(β) η πρωτογενής εξουσία
(γ) ισχύει και το α και το β


39) Η οργανωμένη μορφή που παίρνει η πολιτεία ονομάζεται:
(α) πολίτευμα
(β) σύνταγμα
(γ) νόμοι

40) Στα «πλουραλιστικά» πολιτεύματα:
(α) την εξουσία ασκεί μία κοινωνική τάξη σε βάρος των άλλων κοινωνικών ομάδων
(β) την εξουσία ασκούν περισσότερες κοινωνικές δυνάμεις
(γ) δεν υπάρχει Σύνταγμα, αλλά πολλοί νόμοι

41)  Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει σε μια «λαϊκή δημοκρατία»:
(α) καταργείται η ατομική ιδιοκτησία
(β) στόχος είναι η μετάβαση σε μια αταξική κοινωνία
(γ) η οικονομία στηρίζεται αποκλειστικά στη γεωργική παραγωγή

42) Τα «ολοκληρωτικά» καθεστώτα ρυθμίζουν πλήρως και απόλυτα:
(α) τις σχέσεις κράτους – πολίτη
(β) τις σχέσεις πολίτη με πολίτη
(γ) και το α και το β και επιπλέον την ιδιωτική ζωή των πολιτών

43) Παράδειγμα ομοσπονδιακού κράτους είναι:
(α) η Ελλάδα
(β) οι ΗΠΑ
(γ) η Μ. Βρετανία

44)Στην απόλυτη μοναρχία, ο μονάρχης ασκεί την εξουσία του:
(α) ελέω Θεού
(β) βάσει των επιταγών του Συντάγματος
(γ) βάσει εντολής της πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος

45) Ένα δημοκρατικό πολίτευμα στηρίζεται:
(α) στην αρχή της πλειοψηφίας
(β) στην άμεση αντιπροσώπευση
(γ) στην αρχή της δεδηλωμένης

46)Μορφή του δημοκρατικού πολιτεύματος αποτελεί:
(α) το προεδρικό σύστημα
(β) η βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία
(γ) ισχύει και το α και το β

47) Το Σύνταγμα είναι:
(α) ο θεμελιώδης κανόνας δικαίου κάθε δημοκρατικού κράτους
(β) κανόνας δικαίου κατώτερος των υπουργικών αποφάσεων
(γ) κανόνας δικαίου ισότιμων των νόμων

48)Η αρχή του «κοινοβουλευτισμού» που προκύπτει από το Ελληνικό Σύνταγμα αναφέρεται:
(α) στην ψήφο εμπιστοσύνης της βουλής
(β) στο αιρετό των βασικών οργάνων της πολιτείας
(γ) στην αρχή της «πλειοψηφίας»

49)Όταν το κόμμα χαρακτηρίζεται ως μεικτό, ουσιαστικά πρόκειται για συνδυασμό κομμάτων:
(α) αρχηγικών και αρχών
(β) αριστερών και κεντρώων
(γ) αρχηγικών και προοδευτικών

50) Η «αρχή της δεδηλωμένης» άρχισε να ισχύει από:
(α) το 1852
(β) το 1875
(β) το 1863

51)   Το δημοψήφισμα της 8ης/12/1974, αποφάσισε θετικά υπέρ:
(α) της βασιλευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας
(β) της αβασίλευτης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας
(γ) της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας

52) Συνέπεια της λαϊκής κυριαρχίας, την οποία προβλέπει το Σύνταγμα, είναι:
(α) ο πολυκομματισμός
(β) η διάκριση των εξουσιών
(γ) το αντιπροσωπευτικό σύστημα

53)  Το αντιπροσωπευτικό σύστημα περιέχει μια εξαίρεση, στην οποία εφαρμόζεται η «άμεση δημοκρατία» στην περίπτωση:
(α) πραξικοπήματος
(β) δημοψηφίσματος
(γ) εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας

54) Η διάκριση των λειτουργιών της πολιτείας είναι:
(α) νομοθετική – εκτελεστική – δικαστική
(β) νομοθετική – δημοσιονομική – διοικητική
(γ) δικαστική – εκτελεστική – συνταγματική

55) Η διαφάνεια στα εκλογικά έξοδα και τους οικονομικούς πόρους κάθε κόμματος είναι συνέπεια:
(α) της λαϊκής κυριαρχίας
(β) του Κράτους Δικαίου
(γ) της αρχής του πολυκομματισμού

56)  Η αρχή της «διάκρισης των εξουσιών» έχει ως αποτέλεσμα κυρίως:
(α) τη σύγχυση του πολίτη
(β) την αποτροπή κατάχρησης εξουσίας
(γ) την καλύτερη διοίκηση

57) Όργανα της νομοθετικής εξουσίας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Συντάγματος:
(α) το εκλογικό σώμα και η βουλή
(β) ο πρόεδρος της δημοκρατίας και η βουλή
(γ) η κυβέρνηση και η βουλή

58) Ποιος από τους παρακάτω δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για το βουλευτικό αξίωμα;
(α) ένας καθηγητής πανεπιστημίου
(β) ένας δημόσιος υπάλληλος
(γ) ένας οικοδόμος

59) Ποια από τις παρακάτω δεν αποτελεί αρχή της ψηφοφορίας του εκλογικού σώματος;
(α) η αρχή της «ισότητας» της ψήφου
(β) η αρχή της «αμεσότητας» της ψήφου
(γ) η αρχή της «προαιρετικής» ψήφου

60) Το πώς λειτουργεί η βουλή προβλέπεται:
(α) σε ειδικούς νόμους
(β) στο Σύνταγμα
(γ) στον Κανονισμό της

61)  Ποιο εκλογικό σύστημα ακολουθεί η Ελλάδα;
(α) το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής
(β) το πλειοψηφικό
(γ) το αναλογικό

62)  Η «άρση της βουλευτικής ασυλίας» συνεπάγεται:
(α) τη δικαστική δίωξη του βουλευτή
(β) τη στέρηση του μισθού του
(γ) τη στέρηση των προνομίων και της ατέλειας του

63) Οι βουλευτές επικρατείας ορίζονται κατόπιν:
(α) ψήφου του εκλογικού σώματος
(β) απόφασης του πρωθυπουργού
(γ) απόφαση της βουλής


64)Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται:
(α) άμεσα από τον λαό
(β) έμμεσα από τον λαό, μέσω της βουλής
(γ) τον ορίζει ο πρωθυπουργός

65) Για να γίνει κάποιος βουλευτής πρέπει να έχει συμπληρώσει:
(α) το 25ο έτος της ηλικίας του
(β) το 18ο έτος της ηλικίας του
(γ) το 30ο έτος της ηλικίας του

66)Το «ανεύθυνο» του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν ισχύει:
(α) στην περίπτωση δημοσίευσης αντιλαϊκών νόμων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(β) στην περίπτωση εσχάτης προδοσίας και παραβίασης του Συντάγματος
(γ) οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο η πλειοψηφία της βουλής

67) Σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα να προκηρύσσει δημοψήφισμα;
(α) στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη βουλή
(β) στη βουλή
(γ) στον Πρωθυπουργό

68) Στο Σ.τ.Ε. ανήκει:
(α) στα πολιτικά δικαστήρια
(β) στα ποινικά δικαστήρια
(γ) στα διοικητικά δικαστήρια

69) Η «αιτιολογική» έκθεση ενός νόμου περιλαμβάνει:
(α) την έκθεση που συντάσσουν, όσοι αντίκειται στην ψήφισή του
(β) τα έξοδα που πρέπει να καλύψει ο προϋπολογισμός, σε περίπτωση που ψηφιστεί ο νόμος
(γ) τον λόγο, που είναι αναγκαία η ψήφισή του

70)  Το Σύνταγμα σχετικά με τη δικαστική εξουσία, κατοχυρώνει:
(α) την ισοβιότητα των δικαστικών λειτουργιών
(β) το ανώτατο μισθολογικό όριο των δικαστικών λειτουργιών
(γ) την επαγγελματική τους ελευθερία ή την κατά βούληση συμμετοχή τους στην Κυβέρνηση

71)   Το Σύνταγμα κατοχυρώνει:
(α) τα ατομικά δικαιώματα
(β) τα κοινωνικά δικαιώματα
(γ) τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα

72) Στα αμιγή ατομικά δικαιώματα δεν ανήκει:
(α) το δικαίωμα της θρησκείας
(β) το δικαίωμα του «ελευθέρως συνέρχεσθαι»
(γ) το δικαίωμα της ψήφου

73)  Στα κοινωνικά δικαιώματα δεν ανήκει:
(α) το δικαίωμα της εργασίας
(β) το δικαίωμα της απεργίας
(γ) το δικαίωμα του απορρήτου των επικοινωνιών

74) Το ειρηνοδικείο ανήκει:
(α) στα ποινικά δικαστήρια
(β) στα διοικητικά δικαστήρια
(γ) στα πολιτικά δικαστήρια

75) Η Ελλάδα ακολουθεί στη διοίκηση:
(α) το αποκεντρωτικό σύστημα
(β) το συγκεντρωτικό σύστημα
(γ) την ελεύθερη διοίκηση

76) Οι αποφάσεις των κοινοτικών και δημοτικών αρχόντων ελέγχονται ως προς τη νομιμότητά τους από:
(α) τον δήμαρχο – κοινοτάρχη
(β) τον Νομάρχη του νομού στον οποίο υπάγεται ο δήμος κοινότητα
(γ) τον πρωθυπουργό

77) Ανώτατο διοικητικό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι:
(α) το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
(β) η Αρχιεπισκοπή
(γ) η Ιερά Σύνοδος

78) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι θεσμικό όργανο του ΟΗΕ;
(α) Συμβούλιο Ασφαλείας
(β) Ελεγκτικό Συνέδριο
(γ) Διεθνές Δικαστήριο

79) Την ανθρωπιστική μεταχείριση των τραυματιών, εν καιρώ πολέμου, αναλαμβάνει:
(α) η UNESCO
(β) ο ΟΗΕ
(γ) ο Ερυθρός Σταυρός

80)Η «Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού» είναι θεσμικό όργανο:
(α) του ΝΑΤΟ
(β) του ΟΗΕ
(γ) της ΕΕ


81)  Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι:
(α) διαφορετικές ονομασίες του ίδιου οργάνου
(β) διαφορετικό και ξεχωριστό όργανο το καθένα
(γ) το πρώτο όργανο της ΕΕ και το δεύτερο του ΟΗΕ

82) Οι κανόνες δικαίου πηγάζουν:
(α) από το κράτος
(β) από τα έθιμα
(γ) από την ΕΕ
(δ) από όλα τα παραπάνω

83) Σύμφωνα με τον Μοντεσκιέ, η διάκριση της δικαστικής λειτουργίας από τις άλλες δύο εξουσίες, εξασφαλίζει:
(α) ανεξαρτησία και αμεροληψία για την ίδια την δικαστική εξουσία
(β) κυριαρχία απέναντι στις άλλες δύο εξουσίες
(γ) ισότητα απέναντι στους πολίτες

84)Η παραχώρηση του δικαιώματος της ψήφου στις γυναίκες, παρουσιάζεται επιβεβλημένη πραγματικότητα υπό το πρίσμα του συνδυασμού των εξής συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων:
(α) της ισότητας και της συνδικαλιστικής ελευθερίας
(β) της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας
(γ) της ασφάλειας και της ελευθερίας του τύπου

85) Για να σχηματίσει ένα κόμμα κυβέρνηση πρέπει:
(α) να έχει την ψήφο εμπιστοσύνης της βουλής
(β) να έχει τα περισσότερα στελέχη, ως πολιτική παράταξη
(γ) να έχει φιλολαϊκό πρόγραμμα

86)Τι από τα παρακάτω, σχετικά με το έθιμο ως τρόπο παραγωγής κανόνων δικαίου, δεν είναι αληθές;
(α) ο αστικός κώδικας προβλέπει ισοδύναμη ισχύ νόμου και πηγής, ως πηγές δικαίου
(β) για να ισχύει το έθιμο ως κανόνας δικαίου πρέπει να υπάρχει η κοινή συλλογική πεποίθηση ότι εφαρμόζεται κανόνας δικαίου
(γ) το έθιμο είναι η μοναδική πηγή δικαίου

87) Οι νομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη:
(α) είναι υποχρεωτικοί
(β) είναι προαιρετικοί
(γ) εφαρμόζονται, εφόσον δεν προβλέπεται ρύθμιση από τους κανόνες του εσωτερικού δικαίου
88)Η Εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία αποφάσιζε για:
(α) τους νόμους, τα οικονομικά ζητήματα της πόλης και τον οστρακισμό των πολιτών
(β) τις σχέσεις της πόλης με τις άλλες πόλεις – κράτη
(γ) ισχύει και το α και το β

89)Το εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές περιφέρειες καθορίζει/ουν:
(α) ειδικοί νόμοι και διατάγματα
(β) το Σύνταγμα
(γ) η κυβέρνηση

90) Το πρώτο συνταγματικό κείμενο του ελεύθερου ελληνικού κράτους ήταν:
(α) το Σύνταγμα της Τροιζήνας
(β) το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος»
(γ) το Σύνταγμα του 1864

91)  Πως ονομάζεται η ανεξάρτητη διοικητική αρχή που ασκεί ρόλο μεσολαβητή των πολιτών και των δημόσιων υπηρεσιών για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση, την κακοδιοίκηση και την τήρηση της νομιμότητας;
(α) Δικηγόρος του Πολίτη
(β) Πολιτικός Μεσολαβητής
(γ) Συνήγορος του Πολίτη
(δ) Ενδιάμεση Αρχή

92) Η Συνταγματική προστασία της ελευθερίας των αλλοδαπών ερμηνεύεται με την έννοια:
(α) της προσωπικής ασφάλειας
(β) της ελεύθερης κίνησης και εγκατάστασης
(γ) της οικονομικής ελευθερίας
(δ) της ποινικής ασυλίας

93) Στην Ελλάδα ποιο εκλογικό σύστημα ισχύει:
(α) το πλειοψηφικό
(β) το αναλογικό
(γ) το μειοψηφικό
(δ) η ενισχυμένη αναλογική

94)Πως ονομάζεται η ομάδα που συγκροτούν οι βουλευτές που προέρχονται από το ίδιο κόμμα;
(α) κομματική
(β) κοινοβουλευτική
(γ) παραταξιακή
(δ) βουλευτική95) Η Ελληνική Δημοκρατία ονομάζεται «κοινοβουλευτική», διότι:
(α) η κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη ή την «ανοχή» της βουλής
(β) την εξουσία την ασκεί ο λαός μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων του
(γ) ισχύει και το α και το β

96)Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ελληνικού Συντάγματος «θεμέλιο του πολιτεύματος» είναι:
(α) «η ελευθερία»
(β) «η λαϊκή κυριαρχία»
(γ) «το εκλογικό σύστημα»
Απαντήσεις:

1
β
2
α
3
α
4
γ
5
β
6
 γ
7
γ
8
α
9
γ
10
β
11
β
12
β
13
β
14
β
15
α
16
γ
17
α
18
β
19
ε
20
γ
21
 α
22
γ
23
ε
24
δ
25
β
26
β
27
γ
28
α
29
δ
30
α
31
β
32
φ
33
β
34
α
35
γ
36
γ
37
β
38
γ
39
α
40
β
41
γ
42
γ
43
β
44
α
45
α
46
γ
47
α
48
α
49
α
50
Β
51
β
52
γ
53
β
54
α
55
β
56
β
57
β
58
β
59
γ
60
γ
61
α
62
α
63
α
64
β
65
α
66
β
67
α
68
γ
69
γ
70
α
71
γ
72
γ
73
γ
74
γ
75
α
76
β
77
γ
78
β
79
γ
80
α
81
β
82
δ
83
α
84
β
85
α
86
γ
87
α
88
γ
89
α
90
α
91
γ
92
α
93
δ
94
β
95
γ
96
β

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε.