Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΘΕΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2016 ΕΣΔΔΑ

Θέμα 1ο (κληρωθέν) - Απαντημένο με links
Ανεργία και Απασχόληση και οι συνέπειές τους για την οικονομία.
α) Αίτια και πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας.
β) Η επίδραση της σημερινής κατάστασης της απασχόλησης - ανεργίας στη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
γ) Η επίδραση της διοικητικής επιβολής κατώτατου μισθού στην απασχόληση - ανεργία.


Θέμα 2ο (ακλήρωτο)
Φορολογία και Αναπτυξιακή Πολιτική
α) Ποιες είναι οι βασικές αρχές ενός αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος;
β) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού φορολογικού συστήματος;
γ) Διατυπώστε προτάσεις για τη βελτίωση της φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα.


Θέμα 3ο (ακλήρωτο)

Επενδύσεις και Οικονομική Ανάπτυξη
Α) Ποια είναι τα βασικά είδη των επενδύσεων;
Β) Ποιοι είναι οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες των ιδιωτικών επενδύσεων;
Γ) Ποια είναι η σημασία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας; ΠΗΓΗ: http://esdda.freeforums.net/thread/48/25?page=55

Δεν υπάρχουν σχόλια: