Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2012ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ της 25-5-2012

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1)      Πότε αρχίζει  και πότε  λήγει η προθεσμία, γενικώς κατά τον Α.Κ και πότε λήγει η προθεσμία που έχει υπολογισθεί σε εβδομάδες, μήνα, χρόνο και μισό χρόνο.
2)      Αν επισπεύδεται  αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος οφειλέτη που είναι έγγαμος και συμβιώνει  με σύζυγο του είναι δυνατόν να κατασχεθούν κινητά πράγματα που βρίσκονται στη νομή ή κατοχή α) και των δύο συζύγων, 2) μόνο της συζύγου του οφειλέτη;
3)      Ποια η τύχη του ενεχύρου του εκμισθωτή στα εισκομισθέντα στο μίσθιο επί  απομακρύνσεως τους από αυτό;
4)      Τι πρέπει να προηγηθεί  της αναγκαστικής  κατασχέσεως πλοίου και ποιος ο λόγος της προδικασίας αυτής; Σε ποιον κοινοποιείται η επιταγή προς πληρωμή;
5)      Επί τραπεζικής επιταγής και συναλλαγματικής
Α)  αν το ποσό γράφτηκε συγχρόνως  αριθμητικώς και ολογράφως και υπάρχει  διαφορά ως προς ύψος  του ποσού, για ποιο ποσό ισχύει η επιταγή και η συναλλαγματική
Β) αν το ποσό γράφηκε αριθμητικώς πολλές φορές και υπάρχει διαφορά ως προς το ύψος του ποσού, για πιο ποσού ισχύει η επιταγή και η συναλλαγματική;
       6)  Επί συναλλαγματικής
            α)  αν δεν συμπληρώθηκε η λήξη αυτής, πότε θεωρείται πληρωτέα ;
            β) αν δεν σημειώνεται ο τόπος πληρωμής ποιος θεωρείται ως τόπος πληρωμής 
            και γ) αν δεν σημειώνεται ο τόπος έκδοσης, που θεωρείται  ότι εκδόθηκε;


ΙΙ. Πολιτική Δικονομία και Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών
         Α)  Θέμα
         Ο Α ασκεί στο αρμόδιο δικαστήριο αγωγή κατά του β΄ με αίτημα (α) να καταδικασθεί  να παραλείπει στο μέλλον την προσβολή της προσωπικότητας του με δυσφημιστικά  δημοσιεύματα και β)  να καταδικασθεί να του καταβάλει  το ποσό των ευρώ  50.000 ως αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη  (ΑΚ 932) από τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν (πριν από την άσκηση της αγωγής). Ο Δικηγόρος του Α παραγγέλλει  την επίδοση αντιγράφου του δικογράφου της αγωγής στον Β. Ο δικαστικός επιμελητής Δ μεταβαίνει στην ιδιωτική κατοικία του β. όπου ανευρίσκει την Σ. Σύζυγο  και σύνοικο του Β. Η Σ αρνείται την παραλαβή του δικογράφου της αγωγής και ο Δ προβαίνει σε θυροκόλλησή του, χωρίς ωστόσο να αποστείλει ταχυδρομική ειδοποίηση για την θυροκόλληση στον Β. Κατά την συζήτηση της αγωγής του Α ο Β δεν παρίσταται στο δικαστήριο. Το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή ως αόριστη  κατ’ επέκταση ως απαράδεκτη. Ο Α ασκεί Έφεση κατά της αποφάσεως υποστηρίζοντας ότι η αγωγή του είναι ορισμένη. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κάνει δεκτή την έφεση κρατεί και δικάζει  την αγωγή του Α και την κάνει δεκτή καταδικάζοντας τον Β να παραλείπει την προσβολή της προσωπικότητάς  του Α με δυσφημιστικά  δημοσιεύματα, καθώς  και να καταβάλει  στον Α το ποσό των ευρώ 50.000.
Ερωτάται:
1)      Είναι έγκυρη η επίδοση του δικογράφου της αγωγής;
2)       Είναι ορθή η κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου;
3)      Ασκείται παραδεκτώς η έφεση του Α;
4)       Με ποια μέσα θα εκτελεσθεί  η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου;

Β. Θέμα Τα πειθαρχικά αδικήματα του δικαστικού Επιμελητή.

ΙΙΙ. Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής δικονομίας
1)      Ποια πρόσωπα ενεργούν επιδόσεις ποινικών δικογράφων και τι συμβαίνει αν εκείνος προς τον οποίο πρόκειται να παραδοθεί το δικόγραφο αρνηθεί να το παραλάβει
2)      Ποιο το περιεχόμενο του αποδεικτικού επίδοσης
3)      Ποια Δικαστήρια ασκούν ποινική δικαιοδοσία
4)      Δώστε τη σημασία των όρων  «υπάλληλος», «οικειοι» και «έγγραφο», που χρησιμοποιούνται στο Ποινικό Κώδικα.
5)      Με ποιο τρόπο τελούνται τα εγκλήματα της αντίστασης και της απείθειας