Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2010ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2010

Ι. Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1) Να αναφέρετε τους λόγους (νομικά γεγονότα) για τους οποίους επέρχεται απόσβεση των ενοχών
2)α)Έννοια της κοινωνίας δικαιώματος
   β)Ποια είναι τα δικαιώματα του κοινωνού;
   Γ)Πως επέρχεται η λύση της κοινωνίας;
3) Ποιες πράξεις μεταγράφονται και που γίνεται η μεταγραφή;
4) Ποιες είναι οι συνέπειες για τον ετερόρρυθμο εταίρο, ο οποίος κάνει πράξεις διαχειρίσεως ή εργάζεται σε υποθέσεις της ετερόρρυθμης εταιρίας;
5)α) Ποιοι έχουν πτωχευτική ικανότητα;
    β) Ποια πρόσωπα και για ποιους λόγους ζητούν την κήρυξη εμπόρου σε πτώχευση;

ΙΙ. Πολιτική Δικονομία και Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών
1)      Ο δικαστικός επιμελητής Α δεν βρήκε στην κατοικία του τον παραλήπτη Β εγγράφου που αφορούσε κλήση προς συζήτηση. Παρέδωσε το έγγραφο στη Γ που δήλωσε σύνοικος του Β. Τα γεγονότα αυτά βεβαιώνονται στην έκθεση επιδόσεως που συντάχθηκε για την επίδοση. Στο πλαίσιο δίκης ο Β αμφισβήτησε το κύρος της επιδόσεως. Ισχυρίστηκε ότι ο Α δεν προσήλθε  στην κατοικία του και σε κάθε περίπτωση η Γ δεν ήταν σύνοικός του. Με ποιες προϋποθέσεις θα έχουν επιτυχία οι ισχυρισμοί του Β;
2)      α) Μπορεί ο δικαστικός επιμελητής να επιδώσει ένα έγγραφο σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή που αναγράφεται στην παραγγελία προς επίδοση;
β) Απαιτείται η παραγγελία προς επίδοση να προέρχεται (υπογράφεται) από πληρεξούσιο δικηγόρο;
      3)   α) Επιτρέπεται η επιβολή αναγκαστικής κατασχέσεως σε πράγμα που είναι         
            ήδη συντηρητικά κατασχεμένο καθώς και η επιβολή συντηρητικής  
κατασχέσεως σε πράγμα που είναι ήδη αναγκαστικώς  κατασχεμένο; Η απάντηση να είναι αιτιολογημένη.
Β) Ποιοι είναι οι τίτλοι για εγγραφή προσημειώσεως  υποθήκης;
      4) α) Πως καθίσταται τελεσίδικη μια οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου;
 Β) Έχει σημασία  για την απάντηση  του ερωτήματος (4α) αν η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου είχε εκδοθεί ερήμην ενός των διαδίκων;
       5) Πειθαρχικά αδικήματα δικαστικών επιμελητών. Αναφέρατε χαρακτηριστικές περιπτώσεις

ΙΙΙ. Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
       1)Ποια είναι η έννοια του υπαλλήλου κατά τον Ποινικό Κώδικα και ποια αδικήματα του Π.Κ. γνωρίζετε, που η τέλεση τους απαιτεί γενική υπαλληλική ιδιότητα;
       2) Ποιες μορφές συμμετοχής σε έγκλημα γνωρίζετε;
       3) Πότε η ψευδής βεβαίωση ή νόθευση  εγγράφου τιμωρείται σε βαθμό  πλημμελήματος και πότε σε βαθμό κακουργήματος;
       4) Πως γίνεται η επίδοση κατά την Ποινική Δικονομία σε πρόσωπο που απουσιάζει από το τόπο διαμονής ή κατοικίας του; Πως γίνεται εάν ο ενδιαφερόμενος αρνείται να παραλάβει το έγγραφο;
       5) Πότε η έκθεση επίδοσης είναι άκυρη; Ποια η αποδεικτική δύναμη της έκθεσης επίδοσης όταν είναι σύννομη και ποια όταν περιέχει κάποιο ψευδές στοιχείο;