Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2009ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ της 29-5-2009
ΘΕΜΑΤΑ

I.Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο

1.α) Ποιο είναι το περιεχόμενο της επικαρπίας
   β) Πως συνιστάται αυτή

2.Ποιές είναι οι προϋποθέσεις της διάρρηξης της δικαιοπραξίας σε περίπτωση   
   καταδολίευσης δανειστών

3. Ποιος ευθύνεται για τα χρέη των ομόρρυθμων εμπορικών εταιριών

4. Ποιά είναι τα στοιχεία της τραπεζικής επιταγής

5. Ποια είναι η έννοια της αναβλητικής αίρεσης και ποια η ενέργειά της

II.Πολιτική Δικονομία και Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών

1)      α. Επίδοση σε πρόσωπο που κρατείται στη φυλακή
β. Στοιχεία έκθεσης επίδοσης και από ποίους υπογράφεται
     
2)      α. Ποίοι οι εκτελεστοί τίτλοι
β. Κινητά πράγματα που εξαιρούνται γενικώς της κατασχέσεως

3)      Τρόπος κατάσχεσης κινητών. Στοιχεία έκθεσης κατάσχεσης και πρόσωπα που         
             την υπογράφουν

4)      Πως ενεργεί ο δικαστικός επιμελητής κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ποια ιδιότητα προσλαμβάνει στην περίπτωση αυτή
Β. Σε ποιά πρόσωπα υποχρεούται ο δικαστικός επιμελητής να χορηγεί αντίγραφα των εγγράφων που συντάσσει η τηρεί

5)      Πότε και υπό ποίες προϋποθέσεις ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται να
      προβεί σε επίσχεση των εγγράφων που έχει στα χέρια του. Τρόπος άρσης της   
      επίσχεσης

III. Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

1.)    Ποιες είναι οι στερητικές της ελευθερίας ποινές
2.)    Πώς τελούνται τα ποινικά αδικήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και υπεξαγωγής εγγράφων
3.)    Ποια είναι η έννοια της απλής συνέργειας και πως τιμωρείται
4.)    Πότε η δικαστική απόφαση είναι αμετάκλητη και πότε εξαλείφεται η ποινή
5.)    Πως υπολογίζονται οι προθεσμίες κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας