Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2008ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2008
ΘΕΜΑΤΑ


Ι) ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.α) Έννοια και τύχη του αρραβώνα που δόθηκε κατά την κατάρτιση σύμβασης
   β) Τι είναι ποινική ρήτρα

2.α) Έννοια και χρόνος απόδοσης του δανείου
   β) Έννοια και λήξη του χρησιδανείου

3α) Έννοια νομικού προσώπου κατά τον Αστικό Κώδικα
  β) Ορισμός ανώνυμης Εταιρείας. Μπορεί να ιδρυθεί ανώνυμη εταιρεία από ένα πρόσωπο;
  γ) Ευθύνονται οι μέτοχοι για τα χρέη τη ανώνυμης εταιρείας

4. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη

ΙΙ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1) Ποιο είναι το έργο και ποιες οι αρμοδιότητες του δικαστικού επιμελητή. Ο Δικαστικός Επιμελητής είναι έμμισθος ή άμισθος δημόσιος λειτουργός.
2)Τι πρέπει να περιέχει η κατασχετήρια έκθεση;
3) Πότε απαγορεύεται να γίνει επίδοση εγγράφου
4) Αν το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση αρνείται να παραλάβει το έγγραφο τι πρέπει να πράξει ο δικαστικός επιμελητής που επιδίδει αυτό.
5)Ποια τα προνόμια των δικαστικών επιμελητών. Από ποια έγγραφα μπορεί ο δικαστικός επιμελητής να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα. Σε ποια δημόσια βιβλία μπορεί να ενεργεί έρευνες και ποιών εγγράφων δικαιούται να λαμβάνει γνώση.

ΙΙΙ) ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
1)      Τι είναι έγκλημα. Ποιος Θεωρείται α) ηθικός αυτουργός, β) άμεσος συνεργός και γ) απλός συνεργός ενός εγκλήματος
2)      Ποιος θεωρείται υπάλληλος κατά τον Ποινικό Κώδικα και πότε ο υπάλληλος τελεί το έγκλημα της ψευδούς βεβαιώσεως;
3)      Ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων (κακουργημάτων, πλημμελημάτων, πταισμάτων) και πότε αρχίζει αυτός.
4)      Ποια είναι τα στοιχεία του κλητηρίου Θεσπίσματος και πότε η επίδοσή του γίνεται με θυροκόλληση.
5)      Ποιο έγγραφο ονομάζεται «έκθεση» στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και πότε αυτή είναι άκυρη;