Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2006ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2006

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1. Πότε αρχίζει και πότε λήγει η προθεσμία γενικώς κατά τον ΑΚ και πότε λήγει η προθεσμία που έχει υπολογιστεί σε εβδομάδες, μήνα, χρόνο και μισό χρόνο;
2. α) Τι είναι το ενέχυρο και πως συνιστάται; Β) Τι γνωρίζεται για το κατ’ άρθρ. 604 Α.Κ. ενέχυρο του εκμισθωτή ακινήτου στα εισκομισθέντα στο μίσθιο ακίνητο κινητά πράγματα;
3.α) Ποία στοιχεία πρέπει να περιέχει η συναλλαγματική  για να είναι έγκυρη; β) Τι είναι η οπισθογράφηση συναλλαγματικής, πως γίνεται  και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής;
4.α) Ποιες πράξεις μεταγράφονται στα βιβλία μεταγραφών; β) Ποίοι είναι οι τίτλοι που χορηγούν  δικαίωμα προς απόκτηση υποθήκης;
5.Πως κηρύσσεται σε πτώχευση ο έμπορος;


   Β. Πολιτική Δικονομία και Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών

1) Πειθαρχική δίωξη των δικαστικών επιμελητών
2) Πως γίνεται κατά τον ΚΠολΔ η επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής
3) Πως χαρακτηρίζεται η έκθεση επιδόσεως από πλευράς δικαίου της αποδείξεως και ποια η αποδεικτική της δύναμη;
4) Οι εξουσίες του δικαστικού επιμελητή κατά τη διενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως.
5) Σύνταξη, περιεχόμενο και επιδόσεις της κατασχετήριας εκθέσεως  επί κατασχέσεως ακινήτων. Ποια είναι η συνέπεια σφαλμάτων κατά τη σύνταξη της κατασχετήριας εκθέσεως στο κύρος του πλειστηριασμού;

Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

1) Αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκαση της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, ποιος από αυτούς εφαρμόζεται;
2)Τι είναι έγκλημα και πως τελείται το έγκλημα της υπεξαγωγής εγγράφων;
3) Πως τιμωρούνται ο ηθικός αυτουργός και ο άμεσος συνεργός;
4) Ποιο έγγραφο ονομάζεται έκθεση και ποιες ελλείψεις καθιστούν την έκθεση άκυρη;
5) Πότε η δικαστική απόφαση είναι αμετάκλητη και πότε παύει η εκτέλεση της ποινής;