Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015-2016 & ΟΧΙ ΜΟΝΟ


 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα, 2 έως Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015.

Οι ώρες που θα δέχεται αιτήσεις η Γραμματεία της Νομικής Σχολής είναι 9:30 - 11:30:


Απαραίτητα δικαιολογητικά: 


(1)
Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη Γραμματεία της Σχολής)
Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.


Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων είναι:


1) Παρασκευή, 11/12/2015, Συνταγματικό Δίκαιο, 9:00-12:00, αμφιθέτρο Δ. Ευρυγένης.

2)  Σάββατο, 12/12/2015, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, 9:00-12:00, αμφιθέατρο Δ. Ευρυγένης.

3) Κυριακή, 13/12/2015, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι (Γενικό Μέρος). 9:00-12:00, αμφιθέατρο δ. Ευρυγένης.


Καλή επιτυχία!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! και μόλις τελειώσετε στείλτε μου σε μέιλ τα θέματα... ευχαριστώ!