Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι)


Περιπτώσεις εγκλημάτων:
Αξιόποινο του δράστη:
Α με πρόθεση πυροβολεί και σκοτώνει τον Β (τετελεσμένο έγκλημα)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί για τετελεσμένη ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Β (299 παρ. 1, 26, 27 ΠΚ).
Α με πρόθεση πυροβολεί Β αλλά αστοχεί και πετυχαίνει το παρκαρισμένο αυτοκίνητο του Γ (αληθινή κατ’ ιδέα συρροή εγκλημάτων)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως κατά του Β (299 παρ. 1, 42, 26, 27 ΠΚ) σε αληθινή (=διαφορετικά έννομα αγαθά) κατ’ ιδέαν (=με μία πράξη) συρροή με φθορά ξένης ιδιοκτησίας (381 ΠΚ) κατά του Γ.
Α με πρόθεση πυροβολεί Β αλλά πετυχαίνει Γ και ήταν καλός σκοπευτής (αστόχημα βολής)
Εδώ έχουμε ένα έγκλημα σε απόπειρα εκ δόλου και ένα τετελεσμένο εξ αμελείας. Ο δράστης θα τιμωρηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως κατά του Β (299 παρ. 1, 42, 26, 27 ΠΚ) σε συρροή με τετελεσμένη ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά του Γ (302 ΠΚ).
Α με πρόθεση πυροβολεί Β αλλά πετυχαίνει Γ αλλά δεν ήταν καλός σκοπευτής (διαζευκτικός δόλος)
Ο δράστης είχε διαζευκτικό δόλο και θα τιμωρηθεί για τετελεσμένη ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Γ (299 παρ. 1, 26, 27 ΠΚ). Η διακινδύνευση του εννόμου αγαθού ζωής του Β δεν ενδιαφέρει το ποινικό δίκαιο.
Α με πρόθεση πυροβολεί για να σκοτώσει Β αλλά ως Β εκλαμβάνει τον Γ (πλάνη περί το πρόσωπο)
 Άνθρωπο ήθελε να σκοτώσει και άνθρωπο σκότωσε. Ο δράστης θα τιμωρηθεί για τετελεσμένη ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Γ (299 παρ. 1, 26, 27). Η δε πλάνη του περί το πρόσωπο δεν ενδιαφέρει την ποινική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του καθώς το υλικό αντικείμενο είναι το ίδιο.
Α καίει το αυτοκίνητο του Γ, εκλαμβάνοντάς το ότι είναι το αυτοκίνητο του Β (πλάνη περί το υλικό αντικείμενο)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί για φθορά ξένης ιδιοκτησίας (381 ΠΚ).
Α με πρόθεση πυροβολεί να σκοτώσει Β αλλά ο Β πεθαίνει από άλλο αίτιο (απόκλιση αιτιώδους διαδρομής)
Αν ο δράστης μπορούσε να προβλέψει τη συνδρομή περαιτέρω αιτίου, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (299 παρ. 1, 26, 27), αν όχι τότε έχουμε απόπειρα του ίδιου εγκλήματος (299 παρ. 1, 42, 26,27 ΠΚ)
Α με πρόθεση πυροβολεί Β αλλά δεν τον σκοτώνει, θεωρώντας τον νεκρό τον θάβει με αποτέλεσμα ο Β να πεθάνει (γενικός δόλος)
Ο δράστης εδώ τιμωρείται για την όλη του συμπεριφορά  οπότε και θα τιμωρηθεί για τετελεσμένη ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Β (299 παρ. 1, 26, 27 ΠΚ).
Α καταδιωκόμενος από Β, Γ και Δ ρίχνει την μοναδική του σφαίρα και πετυχαίνει τον Γ τον οποίο και σκοτώνει (διαζευκτικός δόλος)
Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά Γ (299 παρ. 1, 26, 27 ΠΚ), η διακινδύνευση των έννομων αγαθών Β και Δ δεν ενδιαφέρουν το ποινικό δίκαιο.
Α πυροβολεί κινούμενο θάμνο νομίζοντας ότι πρόκειται για θήραμα, πεθαίνει όμως ο Β (πραγματική πλάνη)
Αίρεται το γνωστικό στοιχείο της υπαιτιότητας και επομένως και ο καταλογισμός του δράστη από άγνοια των πραγματικών περιστατικών, αγνοούσε ότι υπήρχε άνθρωπος, συνεπώς ο δράστης παραμένει ατιμώρητος (30 ΠΚ).
Α και Β γονείς αφήνουν να πεθάνει το βρέφος τους από ασιτία (ιδιαίτερη νομική υποχρέωση που πηγάζει από νόμο)
Η μητέρα θα τιμωρηθεί για τετελεσμένη παιδοκτονία (303, 26, 27 ΠΚ) εξαιτίας της διατάραξης του οργανισμού της και ο πατέρας για τετελεσμένη ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (299 παρ. 1, 26, 27).
Α πλησιάζει τον Β για να ανάψει το τσιγάρο του, ο Β όμως φοβούμενος ότι θα τον σκοτώσει γιατί είναι νύχτα, τον χτυπάει με βαρύ αντικείμενο και του προκαλεί απλή σωματική βλάβη (υπέρβαση άμυνας λόγω φόβου ή ταραχής)
Αίρεται ο καταλογισμός του δράστη (23 εδ β ΠΚ) και επομένως η πράξη του δράστη δεν είναι ούτε καταρχήν καταλογιστή σε ενοχή του.
Α με πρόθεση πυροβολεί για να σκοτώσει Β αγνοώντας ότι και ο Β ήταν έτοιμος να τον πυροβολήσει (αγνοούμενη άμυνα)

Η εγκληματική συμπεριφορά του δράστη αίρεται από την άμυνα στην οποία βρισκόταν και η πράξη δεν είναι ούτε καταρχήν άδικη. Όμως, δεν αίρονται τα υποκειμενικά στοιχεία της δικαιολογήσεως της πράξης του, οπότε και θα τιμωρηθεί για την εκδήλωση της εγκληματικής του βούλησης με απρόσφορη απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως κατά του Β (299 παρ. 1, 43 παρ. 1, 26, 27 ΠΚ).
Α εκλαμβάνοντας ότι ο Β τον πλησίαζε για να τον σκοτώσει, χτυπάει τον Β στο κεφάλι και του προκαλεί απλή σωματική βλάβη (νομιζόμενη άμυνα)
Ο δράστης βρισκόταν σε νομιζόμενη άμυνα, αγνοούσε τα πραγματικά περιστατικά και θα τιμωρηθεί με τις συνέπειες της πραγματικής πλάνης (30 ΠΚ) για σωματική βλάβη από αμέλεια (314 ΠΚ).
Α με πρόθεση πυροβολεί για να σκοτώσει τον Β αλλά τον τραυματίζει βαριά (πρόσφορη απόπειρα)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως με ποινή ελαττωμένη (299 παρ. 1, 42 παρ. 1, 26, 27, 83 ΠΚ). Ο δόλος του εγκλήματος κατά ζωής απορροφά το δόλο του εγκλήματος κατά υγείας εφόσον η ποινή είναι βαρύτερη για τον δράστη.
Α με πρόθεση πυροβολεί τον Β με ψεύτικο πιστόλι πιστεύοντας ότι θα τον σκοτώσει (απρόσφορη απόπειρα από ευήθεια)
Ο δράστης παραμένει ατιμώρητος διότι παρόλο που είχε εγκληματική βούληση αυτή δεν κατέστη ικανή για να βλάψει το έννομο αγαθό της ζωής του Β (43 παρ. 2 ΠΚ).
Α με πρόθεση πυροβολεί για να σκοτώσει τον Β με ψεύτικο πιστόλι αλλά δεν το γνωρίζει (απρόσφορη απόπειρα λόγω μέσου)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί για απρόσφορη απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως με ποινή ελαττωμένη κατά άρθ. 83 ΠΚ στο μισό (299 παρ. 1, 43 παρ. 1, 83,26,27 ΠΚ).
Α με πρόθεση πυροβολεί για να σκοτώσει τον Β που είναι όμως ήδη νεκρός αλλά ο Α τον θεωρεί ζωντανό (απρόσφορη απόπειρα λόγω αντικειμένου)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί για απρόσφορη απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως με ποινή ελαττωμένη κατά άρθ. 83 ΠΚ στο μισό (299 παρ. 1, 43 παρ. 1, 83, 26,27 ΠΚ).
Α με πρόθεση μαχαιρώνει την γυναίκα του Β αλλά η θέα του αίματος τον αηδιάζει και σταματά τελικά όμως προκαλεί βαριά σωματική βλάβη στη Β (υπαναχώρηση από μη πεπερασμένη απόπειρα & εσωτερικά αίτια)
Η απόπειρα του δράστη μένει ατιμώρητη κατά άρθ. 44 παρ. 1 και τιμωρείται μόνο για το τετελεσμένο έγκλημα που διέπραξε και συνεπώς για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (310 παρ. 3, 26, 27 ΠΚ).
Α με πρόθεση μαχαιρώνει τη γυναίκα του Β για να τη σκοτώσει, όμως στη θέα λίγου αίματος σταματά (υπαναχώρηση από μη πεπερασμένη απόπειρα & εσωτερικά αίτια)
Η απόπειρα του δράστη θα μείνει ατιμώρητος εφαρμοζομένου του άρθ. 44 παρ. 1 ΠΚ.
Α με πρόθεση μαχαιρώνει την γυναίκα του Β αλλά τον βλέπει ο γείτονας και αρχίζει να φωνάζει να την αφήσει, ο Α φεύγει τρέχοντας (υπαναχώρηση από μη πεπερασμένη απόπειρα & εξωτερικά εμπόδια => πρόσφορη απόπειρα)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί με πρόσφορη απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως με ποινή ελαττωμένη (299 παρ. 1, 42 παρ. 1, 83, 26, 27 ΠΚ).
Α με πρόθεση πυροβολεί για να σκοτώσει τον Β, ο Β όμως δεν πεθαίνει και χαροπαλεύει, ο Α τότε το μετανιώνει και τον μεταφέρει στο νοσοκομείο όπου και σώζεται (υπαναχώρηση από πεπερασμένη απόπειρα & εσωτερικά αίτια)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ελαττωμένη ποινή μειωμένη στο μισό (299 παρ.1, 44 παρ. 2, 83, 26, 27 ΠΚ) όμως το δικαστήριο μπορεί να τον κρίνει ατιμώρητο (44 παρ. 2 εδ β ΠΚ).
Α με πρόθεση πυροβολεί για να σκοτώσει τον Β, ο Β όμως δεν πεθαίνει και χαροπαλεύει, ο Α τότε το μετανιώνει και τον μεταφέρει στο νοσοκομείο όπου και σώζεται αλλά μένει ανάπηρος (υπαναχώρηση από πεπερασμένη απόπειρα & εσωτερικά αίτια)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ελαττωμένη ποινή μειωμένη στο μισό (299 παρ. 1, 44 παρ. 2, 83, 26, 27 ΠΚ) όμως αν το δικαστήριο τον κρίνει ατιμώρητο βάση άρθ. 44 παρ. 2 εδ β ΠΚ τότε και μόνο τότε ο δράστης θα τιμωρηθεί για τετελεσμένη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη του άρθ. 310 παρ. 2 ΠΚ που τέλεσε.
Α με πρόθεση πυροβολεί για να σκοτώσει τον Β, ο Β όμως δεν πεθαίνει και χαροπαλεύει, ο Α τότε το μετανιώνει και τον μεταφέρει στο νοσοκομείο όπου πεθαίνει στην εγχείρηση (υπαναχώρηση από πεπερασμένη απόπειρα & εσωτερικά αίτια με τετελεσμένο έγκλημα)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί για τετελεσμένη ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (299 παρ. 1, 26, 27 ΠΚ) όμως η υπαναχώρησή του δύναται να εκτιμηθεί ως ελαφρυντική περίσταση (84 παρ. 2 εδ δ) και να τιμωρηθεί με μειωμένη ποινή.
Α με πρόθεση πυροβολεί για να σκοτώσει τον Β, ο Β όμως δεν πεθαίνει και χαροπαλεύει, ο Α τότε το μετανιώνει και τον μεταφέρει στο νοσοκομείο όπου πεθαίνει από ιατρικό λάθος (υπαναχώρηση από πεπερασμένη απόπειρα & εσωτερικά αίτια με διακοπή αιτιώδους διαδρομής)
Ο δράστης θα τιμωρηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως με ποινή ελαττωμένη (42 παρ. 1, 299 παρ. 1, 83 ΠΚ) διότι το αποτέλεσμα που επιδίωκε επήλθε με τρόπο ουσιωδώς διάφορο από εκείνο που προκαλούσε η πράξη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: