Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ


Διαζευκτικός δόλος
Ο Α στοχεύει προς Β, Γ και Δ έχοντας μόνο μία σφαίρα, προβλέπει ότι είτε θα πετύχει τον Β, είτε τον Γ είτε τον Δ. Τελικά, πετυχαίνει τον Γ ο οποίος και πεθαίνει. Αξιόποινο του Α.
Ο Α θα τιμωρηθεί για τετελεσμένη ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (άρθ. 299 παρ. 1 ΠΚ) κατά του Γ. Η διακινδύνευση των εννόμων αγαθών ζωής των Β και Δ δεν αξιολογείται ποινικά αφού με την μία μόνο σφαίρα μόνο ένα υλικό αντικείμενο θα μπορούσε να πλήξει.
Αστόχημα βολής
Ο Α που είναι πολύ καλός σκοπευτής, σημαδεύει για να σκοτώσει τον Β αλλά τελικά πετυχαίνει τον περαστικό Γ ο οποίος και πεθαίνει. Αξιόποινο του Α.
Ο Α ευθύνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως (άρθ. 299 παρ. 1 ΠΚ) για τον Γ σε αληθινή κατ’ ιδέαν συρροή με ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον Β.
Γενικός δόλος
Ο Α πυροβολεί τον Β και νομίζοντας ότι είναι νεκρός, τον θάβει. Όμως ο Β πέθανε τελικά από ασφυξία. Αξιόποινο του Α.
Ο Α τιμωρείται για όλη τη συμπεριφορά του, για μια ενιαία ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (άρθ. 299 παρ. 1 ΠΚ) αφού η αιτιώδης διαδρομή από την αρχική του συμπεριφορά μέχρι το αποτέλεσμα έχει επουσιώδη απόκλιση (=ο Α επιδίωκε να σκοτώσει τον Β και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα).

Δεν υπάρχουν σχόλια: