Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΚ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 -  Καμία ποινή χωρίς νόμο
ΑΡΘΡΟ 2 -  Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου
ΑΡΘΡΟ 3 -  Νόμοι με προσωρινή ισχύ
ΑΡΘΡΟ 4 -  Επιβολή μέτρων ασφαλείας
ΑΡΘΡΟ 14- Έννοια της αξιόποινης πράξης

 
ΑΡΘΡΟ 15- Έγκλημα που τελείται με παράλειψη
ΑΡΘΡΟ 16- Τόπος τέλεσης της πράξης
ΑΡΘΡΟ 17- Χρόνος τέλεσης της πράξης
ΑΡΘΡΟ 19- Διαίρεση των αξιόποινων πράξεων
ΑΡΘΡΟ 20- Λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξης
ΑΡΘΡΟ 21- Προσταγή
ΑΡΘΡΟ 22- Άμυνα
ΑΡΘΡΟ 23- Υπέρβαση της άμυνας
ΑΡΘΡΟ 24- Υπαίτια κατάσταση άμυνας
ΑΡΘΡΟ 25- Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο
ΑΡΘΡΟ 26- Υπαιτιότητα
ΑΡΘΡΟ 27- Δόλος
ΑΡΘΡΟ 28- Αμέλεια
ΑΡΘΡΟ 29- Ευθύνη από το αποτέλεσμα
ΑΡΘΡΟ 30- Πραγματική πλάνη
ΑΡΘΡΟ 31- Νομική πλάνη
ΑΡΘΡΟ 32- Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό 
ΑΡΘΡΟ 33- Κωφάλαλοι εγκληματίες
ΑΡΘΡΟ 34- Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης
ΑΡΘΡΟ 36- Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό
ΑΡΘΡΟ 37- Έτκιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα
ΑΡΘΡΟ 38- Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό
ΑΡΘΡΟ 39- Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα
ΑΡΘΡΟ 40- Μετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη
ΑΡΘΡΟ 41- Εγκληματίες καθ' έξη με ελαττωμένο καταλογισμό
ΑΡΘΡΟ 42- Έννοια και ποινή της απόπειρας
ΑΡΘΡΟ 43- Απρόσφορη απόπειρα
ΑΡΘΡΟ 44- Υπαναχώρηση
ΑΡΘΡΟ 45- Συναυτουργοί
ΑΡΘΡΟ 46- Ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός
ΑΡΘΡΟ 47- Απλός συνεργός
ΑΡΘΡΟ 48- Γενική διάταξη
ΑΡΘΡΟ 49- Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις
ΑΡΘΡΟ 83- Λόγοι μείωσης της ποινής
ΑΡΘΡΟ 84- Ελαφρυντικές περιστάσεις
ΑΡΘΡΟ 94- Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών
ΑΡΘΡΟ 98- Έγκλημα κατ' εξακολούθηση
ΑΡΘΡΟ 111-Χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: