Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΤΕΛΗ Α.

Αυτές είναι οι σημειώσεις σε μορφή ΣΟΣ θεμάτων που έχω για το βιβλίο του Παντελή "Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου" έκδοσης 2007. Μόλις θα έχω και τα υπόλοιπα κεφάλαια θα ενημερώνεται αυτόματα και ο κατωτέρω πίνακας περιεχομένων του βιβλίου.

Πρώτο Μέρος: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Κεφάλαιο Πρώτο: Το κράτος
Κεφάλαιο Δεύτερο: Η μορφή του πολιτεύματος
Κεφάλαιο Τρίτο: Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων
Κεφάλαιο Τέταρτο: Το αντιπροσωπευτικό σύστημα
Κεφάλαιο Πέμπτο: Ο χωρισμός των εξουσιών
Κεφάλαιο Έκτο: Το Σύνταγμα και Από το Σύνταγμα στο Συνταγματικό Δίκαιο

Δεύτερο Μέρος: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κεφάλαιο Πρώτο: Η διαμόρφωση (1821-1915)
Κεφάλαιο Δεύτερο: Ο κλυδωνισμός του πρώτου παγκοσμίου πολέμου (1915-1936)
Κεφάλαιο Τρίτο: Ο κλυδωνισμός του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου (1936-1974)
Κεφάλαιο Τέταρτο: Η απαραίτητη συμπλήρωση

Τρίτο Μέρος: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κεφάλαιο Πρώτο: Η συνταγματική οργάνωση της Τρίτης Δημοκρατίας
Κεφάλαιο Δεύτερο: Ο λαός
Κεφάλαιο Τρίτο: Η βουλή
Κεφάλαιο Τέταρτο: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κεφάλαιο Πέμπτο: Η κυβέρνηση
Κεφάλαιο Έκτο: Τα δικαστήρια
Κεφάλαιο Έβδομο: Τα ευρωπαϊκά όργανα
Κεφάλαιο όγδοο: Οι κανόνες δικαίουΔεν υπάρχουν σχόλια: