Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ·             Όταν το πρακτικό αναφέρει ότι ο Α μεταβίβασε το ακίνητο στον Β πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο ότι και οι δύο ήταν δικαιοπρακτικά ικανοί, ότι η πώληση έγινε νομότυπα, συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο και ότι μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλάκειο.

·      Τα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι ειδικά πχ αν ο Α μπορεί να ζητήσει την απόδοση του ακινήτου από το φίλο του Β, είναι γενικά πχ αν συνίσταται ευθύνη  του Α προς τον Β και ακόμα γενικότερα πχ ποια είναι η νομική κατάσταση;

·                   Στο πρακτικό για αρχή κατανοούμε τα πραγματικά περιστατικά, μετά ανατρέχουμε στις διατάξεις του αστικού κώδικα γενικών αρχών (όχι του ειδικού αστικού δικαίου εκτός και αν το πρακτικό μας παροτρύνει προς τα εκεί όπως:  ΑΚ 513 (πώληση), ΑΚ 1033(κτήση κυριότητας ακινήτου), ΑΚ 1034 (κτήση κυριότητας κινητού), ΑΚ 713 (εντολή), ΑΚ 496(δωρεά), ΑΚ 498 παρ. 1 (δωρεά ακινήτου με συμβολαιογραφικό τύπο), ΑΚ 498 παρ. 2(δωρεά κινητού με απλή παράδοση), ΑΚ 532 (παρακράτηση κυριότητας), ΑΚ 914(αδικοπραξία), ΑΚ 810 (χρησιδάνειο), ΑΚ 904(αδικαιολόγητος πλουτισμός), ΑΚ 1192(μεταγραφή ακινήτου στο υποθηκοφυλάκειο), ΑΚ 1440(λύση γάμου αφάντου), ΑΚ 1510(άσκηση γονικής μέριμνας), ΑΚ 928 (διατροφή κυοφορούμενου σε περίπτωση θανάτωσης γονέα) , ΑΚ 806 (δάνειο), ΑΚ 369 (μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος με συμβολαιογραφικό τύπο), βέβαια η ανεύρεση του κανόνα δικαίου δεν είναι τυχαίο γεγονός αλλά προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της νομικής ύλης.

·             Πρέπει να είμαστε όσο γίνεται εξοικιωμένοι με την αρχιτεκτονική ανάπτυξης της απάντησής μας όπου οι σκέψεις μας θα πρέπει να είναι όχι μόνο ταξινομημένες σωστά, αλλά καλά δομημένες και κατανοητές. Στην απάντησή μας θα πρέπει να προτιμάμε τους νομικούς όρους και όχι φράσεις της καθημερινής μας ζωής. 
         
        Σύντομα θα αναρτηθεί ένας πίνακας που θα βοηθήσει ακόμα και αυτόν που προετοιμάζεται τελευταία στιγμή να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτηση πρακτικού αστικού δικαίου.