Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΤΔΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΤΔ:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που βρισκόταν χρόνια σε αντιδικία με τον γείτονά του, πήρε το όπλο που είχε στο συρτάρι και τον σκότωσε.
Ερωτάται:
Α) Ποια η ποινική ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό δίκαιο;
Β) Ποια θα ήταν η απάντησή σας αν το έγκλημα που διέπραττε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν εκείνο της εσχάτης προδοσίας;

Α) Σε αντίθεση με τον βασιλέα που ήταν ποινικά ανεύθυνος για όλες τις πράξεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κατά γενικό κανόνα υπεύθυνος.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευθύνεται για πράξεις που δεν σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του όπως όλα τα φυσικά πρόσωπα μόνο που η δίωξη αναστέλλεται εωσότου λήξει η προεδρική θητεία.
Στην προκειμένη περίπτωση, της ανθρωποκτονίας εκ προ μελέτης, η αναστολή θα οδηγήσει ηθικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε παραίτηση.
Β) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σύμφωνα με το ίδιο άρθρο δεν ευθύνεται για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρά μόνο για εσχάτη προδοσία ή παραβίαση με πρόθεση του συντάγματος (άρθρο 49 παρ. 1).
Την εσχάτη προδοσία του πρακτικού μας την τυποποιεί ο κοινός νόμος. Ακόμα και ο Πρόεδρος της Βουλής όταν αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ευθύνεται καθώς οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εξαιρούν τον αναπληρωτή.
Το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας πρόκειται για γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα που μπορεί να τελεσθεί μόνο από όποιον έχει την προεδρική ιδιότητα και από κάθε δράστη διότι εσχάτη προδοσία προβλέπει και ο ποινικός κώδικας στο άρθρο 134. Το έγκλημα τιμωρείται ως τετελεσμένο ακόμα και ενώ βρίσκεται σε απόπειρα. Η υπουργική προσυπογραφή δεν αποκλείει την ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας για εσχάτη προδοσία και αρκεί ο Πρόεδρος να έχει ενδεχόμενο δόλο δηλαδή να γνωρίζει και να αποδέχεται ως ενδεχόμενο η συμπεριφορά του να πληροί την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Η εσχάτη προδοσία τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη, έκπτωση από το αξίωμα και ισόβια ή πρόσκαιρη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
Η πρόταση για κατηγορία και παραπομπή σε δίκη υποβάλλεται από τη βουλή υπογεγραμμένη τουλάχιστο από τα 2/3 του συνόλου των βουλευτών και τον δικάζει το Ειδικό Δικαστήριο που δικάζει και τους Υπουργούς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: