Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2013-2014

Ο μεγαλοξενοδόχος Α αναζητεί οικόπεδο στην περιοχή της Κυλλήνης για την ανέγερση μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδος. Ο δικηγόρος του, κύριος Δ, τον φέρνει σε επαφή με τον Π, ο οποίος ειναι ιδιοκτήτης ενός παραθαλάσσιου οικοπέδου στην περιοχή, εκτάσεως 250 στρεμμάτων. Το οικόπεδο είναι ιδανικό για το σκοπό που το θέλει ο Α. Όμως ως προς ένα τμήμα του, που βρίσκεται στο κέντρο του οικοπέδου και έχει έκταση 100 στρεμμάτων, υπάρχει η υπόνοια ότι είναι δασικό βάσει ενός παλαιού εγγράφου του Υπουργείου Γεωργίας. Αν και ο Π διαβεβαιώνει ότι το έγγραφο δεν έχει ισχύ, εντούτοις ο Α επιθυμεί την έρευνα του θέματος εις βάθος πριν οριστικοποιηθεί η πώληση.
Ο Δ συμβουλεύει τότε τα μέρη, Π και Α να κάνουν ένα προσύμφωνο, το οποίο θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) την τιμή πωλήσεως, η οποία έχει συμφωνηθεί στα 6.000.000 ευρώ για το όλο οικόπεδο β) την υποχρέωση του Α να μεριμνήσει εντός 12 μηνών το πολύ, για την έκδοση πιστοποιητικού αποχαρακτηρισμού από την αρμόδια δασική υπηρεσία γ) ότι το οριστικό συφωνητικό πωλήσεως και μεταβιβάσεως της κυριότητας του οικοπέδου θα υπογραφεί μόνον αν ο Α επιτύχει την έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού και δ) ότι, σε περίπτωση που ο Π, μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, αρνείται τη μεταβίβαση του οικοπέδου, εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως από σήμερα τον Α να τον εκπροσωπήσει στην υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού πωλήσεως και μεταβιβάσεως του οικοπέδου.

Ερωτήσεις & απαντήσεις (συνοπτικές):
1) Πόσες και ποιες δικαιοπραξίες και με ποιες διατυπώσεις πρέπει να καταρτισθούν για την οριστική και έγκυρη μεταβίβαση της κυριότητας του οικοπέδου από τον Π στον Α;

Δύο. Η ενοχική δικαιοπραξία της πώλησης 513 και η εμπράγματη δικαιοπραξία της μεταβίβασης της κυριότητας.

2) Σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιοπραξιών υπάγεται η πώληση ακινήτου και γιατί; α) υποσχετική ή εκποιητική β) ετεροβαρής ή αμφοτεροβαρής γ) ενοχική ή εμπράγματη;

Υποσχετική, αμφοτεροβαρής και ενοχική.


3) Είναι δυνατή η κατάρτιση του προσυμφώνου που προτείνει ο Δ κατά τρόπο που να δεσμεύει τα μέρη και, αν ναι, ποιες διατυπώσεις απαιτούνται για την έγκυρη κατάρτισή του και βάσει ποιων διατάξεων;

Οι διατάξεις με τις οποίες επρεπε να δουλέψουμε είναι:
158 ΑΚ τύπος δικαιοπραξίας, 166 ΑΚ προσύμφωνο που λόγω πώλησης 513 ΑΚ οδηγούμαστε ότι χρειαζόμαστε τον συμβολαιογραφικό τύπο 369 ΑΚ, 1033 ΑΚ κτήση ακινήτου με σύμβαση, που λόγω 159 ΑΚ παρ. 1 αν δεν τηρηθεί ο τύπος, η δικαιοπραξία είναι άκυρη 180ΑΚ.


4) Είναι έγκυρος ο υπο δ όρος του προτεινόμενου προσυμφώνου και, αν ναι, μπορεί ο Α, βάσει του όρου αυτού, να αποκτήσει την κυριότητα του οικοπέδου, αν έχει στο μεταξύ επιτύχει την εμπρόθεσμη έκδοση του πιστοποιητικού αποχαρακτηρισμού όμως ο Π δεν επιθυμεί πλέον τη μεταβίβαση του οικοπέδου του σε αυτόν επειδή έχει βρει άλλο αγοραστή που προσφέρει υψηλότερο τίμημα;

Είναι έγκυρος ο υπο δ όρου για την περίπτωση της αυτοσύμβασης του ΑΚ 235 εφόσον ο Α έχει ειδική εντολή αντιπροσώπευσης από τον αντιπροσωπευούμενο Π.
Το πληρεξούσιο μπορεί να ανακληθεί με 218 παρ. 2 ΑΚ.

 Το θέμα αυτό είχε ξαναπέσει αυτολεξί το 2007!

Πάντως, όλα αυτά που ζητούν από υποψηφίους φοιτητές για Νομική είναι πάρα πολλά και δεν τα ζητούν ούτε από τους τετραετείς τους. Αυτό το είπαν εχθές πολλά παιδιά που ενοχλήθηκαν από το ως άνω θέμα.Πάντως εύχομαι σε όλους:

Δεν υπάρχουν σχόλια: