Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013-2014ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ
                

Ε.........ΕΠΩΝΥΜΟ.....................................
Ο        ΟΝΟΜΑ.........................................
ΠΑ     .ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ...............................
...........Δ-ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ......................


...........ΤΗΛΕΦΩΝΟ....................ΑΘΗΝΑΘΗΝΑ............ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014


σ       Συνημμένα: Επικυρωμένο Αντίγραφο 
            πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης 
            σπουδών
ΠΡΟΣ

Τη Γραμματεία της ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
του Παν/μίου Αθηνών


Παρακαλώ να συμμετάσχω στις κατατακτήριες εξετάσεις Παν/κού έτους 2013-2014, για το Β΄εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Νομικής, ως πτυχιούχος
Α.Ε.Ι.( Τμήμα …….....................................
.......................................................................)
Τ.Ε.Ι.( Τμήμα..............................................
.......................................................................)
Σχολή διετούς φοίτησης (........................
.......................................................................)
Σχολή υπέρ διετούς φοίτησης (.............  ………………………………….......................)


Ο/Η Αιτ........

Δεν υπάρχουν σχόλια: