Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΤΟΜΗ

294.Τα προνόμια
Τα προνόμια που χορηγήθηκαν στους Έλληνες κατοίκους της οθωμανικής αυτοκρατορίας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
-ανεξαρτησία και αυτονομία της Ορθόδοξης εκκλησίας.
-ορισμένες ελληνικές κοινότητες δικαιούνται να εκλέγουν τους διοικητικούς και
δικαστικούς άρχοντες
-δικαιοδοτική εξουσία του κλήρου και αναγνωρίστηκε δικαστική αρμοδιότητα στις
κοινοτικές αρχές.
295.Τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία επικαλούμενη το τεκμήριο αρμοδιότητας κατέληξε να κρίνει το μεγαλύτερο μέρος των αστικών διαφορών μεταξύ των ορθοδόξων κατοίκων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Αρμόδια για κρίση σε 1ο βαθμό τα κατά τόπους εκκλησιαστικά δικαστήρια(επίσκοποι και Συμβούλια που βοηθούσαν)
Σε 2οβαθμό, ο πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος
Δικαστική αρμοδιότητα και στις κοινοτικές αρχές που κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε σχέση με τα εκκλησιαστικά δικαστήρια


296.Τα εφαρμοζόμενα δίκαια
το τουρκικό δίκαιο, το βυζαντινό δίκαιο(Εξάβιβλος και νομοκάνονες) και το εθιμικό δίκαιο.

Η Αντιβασιλεία του Μάουρερ και το Διάταγμα της 23/02/1835
305.Η συμβολή του Μάουρερ στο νεώτερο ελληνικό δίκαιο
διαμόρφωσε τον Ποινικό νόμο, τον Οργανισμό των Δικαστηρίων, την Πολιτική και Ποινική δικονομία
απέρριψε το ρωμαϊκό και προσπάθησε να συγκεντρώσει το βυζαντινό και μεταβυζαντινό εθιμικό δίκαιο έχοντας διαγνώσει την ιδιαίτερη σημασία του.
306.Οι αντιλήψεις του Μάουρερ για το έθιμο
Περιλάμβανε πέρα από τα τοπικά έθιμα και νομικές συλλογές της ύστερης βυζαντινής περιόδου όπως η Εξάβιβλος του Αρμενόπουλου
307.Το Διάταγμα της 23/02/1835.
-Μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνταξη του πολιτικού Κώδικα θα ίσχυαν οι νόμοι που περιέχονταν στην Εξάβιβλο
πρόβλημα τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό αφού δεν υπήρχαν παρά μόνο 2 αντίτυπα
309.Η επικράτηση των Πανδεκτιστικών αντιλήψεων.
-η νομολογία του Α.Π. και η επιστήμη, αμφιταλαντευόταν ανάμεσα στην αποδοχή του βυζαντινού αστικού δικαίου των Βασιλικών και σε αυτήν του δικαίου των ιουστινιάνειων Πανδεκτών
-τελικά επικράτησε η δεύτερη λόγω πληθώρας Πανδεκτιστικών έργων.

Πηγή: http://siderisilias.pblogs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: