Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Υπάρχει άραγε η περίπτωση να είναι ελαττωματικές οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ενός σωματείου ή αυτό είναι ένα ζήτημα που συναντάται μόνο στη διοίκησή του;

Το κύρος λοιπόν, των αποφάσεων των μελών της γενικής συνέλευσης εξαρτάται απόλυτα από τρεις βασικούς παράγοντες: από το κατά πόσο έχουν υπόσταση ανυπόστατη, άκυρη και ακυρώσιμη. Βάσει της νομολογίας της Ελλάδος, την πρώτη κατηγορία ελαττωματικών αποφάσεων στελεχώνουν αυτές που έχουν ληφθεί κατά το φαινόμενο.
Ειδικές σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ωστόσο έχουν με τη σειρά τους αντιμετωπίσει τις λεγόμενες άκυρες αποφάσεις, οι οποίες έχουν καταστεί έτσι εξαιτίας γενικών λόγων απόλυτης ακυρότητας όλων των δικαιοπραξιών, ιδίως αν αντιβαίνουν το νόμο ή το καταστατικό.
Ακόμη, σε ότι αφορά τις ακυρώσιμες αποφάσεις, αυτές είναι μια μορφή άκυρων αποφάσεων, αλλά διαφοροποιούνται σε ορισμένα σημεία. Η ακυρότητα μιας απόφασης της γενικής συνέλευσης χρειάζεται να προσδιοριστεί από το δικαστήριο, αφού δεν ισχύει εκ νόμου, ύστερα από την υποβολή σχετικής αγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: