Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΑ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ………… 43-44
ΓΕΝΙΚΑ

      I.    ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η Ικανότητα να είναι κανείς υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
Υποκείμενα έννομων σχέσεων είναι τα πρόσωπα  τα οποία είναι Υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων γιατί από κάθε έννομη Σχέση πηγάζουν δικαιώματα και Υποχρεώσεις

    II.    ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
1.    Φυσικά πρόσωπα
Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως Ηλικίας , φύλου , ιθαγένειας
2.    Νομικά πρόσωπα
Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν ορισμένο σκοπό ‘η σύνολα περιούσιας που έχουν ταχθεί για ορισμένο σκοπό, τηρώντας τους όρους του νόμου , αυτοτελή προσωπικότητα(νομική) δηλ είναι Υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων-
αυτά ονομάζονται Νομικά πρόσωπα γιατί δεν είναι όπως ο άνθρωπος αλλά την νομική τους υπόσταση την παίρνουν από τον νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ……………45-61

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


          I.    ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.Έναρξη φυσικού προσώπου
Αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ,αν γεννηθεί ζωντανό αποτελεί αφετηρία και για την προσωπικότητα του
μόλις βγει από το μητρικό σώμα αποκτά Ικανότητα δικαίου έστω και αν αναπνεύσει έστω μια στιγμή ή ανεξάρτητα αν γεννήθηκε βιώσιμο ή όχι
Άρθρο 36ΑΚ λέει ότι παιδί που δεν έχει γεννηθεί αλλά κυοφορείται θεωρείται ως προς τα δικαιώματα που του υπάγονται σαν να ήταν γεννημένο από την στιγμή της σύλληψης του (για  κληρονομικές σχέσεις Άρθρο 1814 & 1820 ΑΚ  πχ άνδρας που πέθανε με άφησε έγκυο γυναίκα η κληρονομιά του ανήκει ¼ στη γυναίκα και ¾ στο παιδί αν γεννηθεί ζωντανό και αποκλείονται λοιποί συγγενείς, αν γεννηθεί νεκρό τότε γυναίκα ½ και γονείς και αδέρφια του θανόντος το άλλο 1/2 , αν γεννηθεί ζωντανό και μετά πεθάνει ,τότε η κληρονομιά που του ανήκει  ¾ πηγαίνουν στην μητέρα του και όχι σε λοιπούς συγγενείς )
2.Τέλος φυσικού προσώπου
Το τέλος φυσικού προσώπου Άρθρο 35ΑΚ επέρχεται με τον θάνατο του με χρόνο που καθορίζεται από την ιατρική επιστήμη
3.Απόδειξη αρχής και τέλους φυσικού προσώπου
A. Γενικά
Άρθρο 37ΑΚ κάποιος που ισχυρίζεται ότι κάποιος ζει πέθανε ή πέθανε νωρίτερα ΄η αργότερα από κάποιον άλλο πρέπει να το τεκμηριώσει –αυτό γίνεται με τρόπο όπως σχετική ληξιαρχική πράξη που στηρίζεται σε ιατρική βεβαίωση (εκμισθωτής πέθανε και ο γιος του ζητάει τα ενοίκια από τον μισθωτή ,για να πάρει τα μισθώματα πρέπει να αποδείξει ότι ο εκμισθωτής πέθανε και ότι αυτός είναι ο κληρονόμος του)
B. Τεκμήρια
-αν κάποιος πεθάνει θάνατος είναι βέβαιος όμως γιατί συνέβη σε αεροπορικό δυστύχημα και δεν βρέθηκε πτώμα και δεν υπάρχουν μάρτυρες  θεωρείται ότι ο θάνατος έχει αποδειχθεί Άρθρο 39ΑΚ.ετσι καθιερώνεται τεκμήριο θανάτου και επιτρέπεται η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου σύμφωνα με έκθεση αρχής
-αν κάποιος πεθάνει θάνατος είναι βέβαιος όμως γιατί συνέβη σε μάχη και δεν είναι δυνατή η χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης εκδίδεται ληξιαρχική πράξη θανάτου με βάση τους μάρτυρες
-αν κάποιος δεν είναι βέβαιος ότι πέθανε κινείται διαδικασία κηρύξεις του σε αφάνεια
-αν κάποιοι πέθαναν ταυτόχρονα και δεν μπορεί να αποδειχθεί ποιος πέθανε νωρίτερα από κάποιον άλλο τότε καθιερώνεται τεκμήριο συναποβιωσης Άρθρο 38ΑΚ  - αυτό είναι μαχητό και μπορεί να ανατραπεί αν κάποιος φέρει μάρτυρες και αποδείξεις  (για  κληρονομικές σχέσεις δηλ κληρονόμοι ζεύγους χωρίς παιδία αν αποδείξουν ποιος πέθανε ποιο μπροστά για να πάρουν και το ½ μερίδιο από τον άλλο του ζεύγους)
4.Aφάνεια
A.     Γενικά
Αν θάνατος πολύ πιθανός αλλά χωρίς να είναι και βέβαιος (επειδή αυτή η αβεβαιότητα βλάπτει τα συμφέροντα κάποιων) αρχίζει διαδικασία κήρυξης προσώπου σε αφάνεια Άρθρο 40-50ΑΚ   
B.     Προϋπόθεσης κηρύξεις αφάνειας
Για να κηρυχθεί εν πρόσωπο σε αφάνεια πρέπει ο θάνατος του να είναι πολύ πιθανός όταν α) να εξαφανίσθηκε ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής  (πόλεμος –ναυάγιο ) και πέρασε 1 χρόνος που αγνοείται  από την στιγμή κίνδυνου Άρθρο 41ΑΚ   β) να απουσιάζει πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις  πρέπει να έχουν περάσει 5 έτη από την Αποστόλη και όχι από την λήψη της τελευταίας είδησης  Άρθρο 41ΑΚ   
C.     Διαδικασία κηρύξεις αφάνειας
Οποιοσδήποτε εξαρτά δικαιώματα από τον θάνατο συγγενούς (σύζυγος-παιδία) μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση για κηρύξει του σε αφάνεια –εκδικάζεται στο μονομελές πρωτοδικείο της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του εξαφανισμένου ή αν δεν υπάρχει της πρωτεύουσας του κράτους  (δικάζει κατά της εκούσιας δικαιοδοσίας)
Διαδικασία ρυθμίζεται από τις διατάξεις Άρθρο 42-47ΑΚ   και ΚπολΔ  783
Η αφάνεια κηρύσσεται με δικαστική απόφαση
D.     Αποτελέσματα κηρύξεις αφάνειας
Με την δημοσίευση στον τύπο Άρθρο  47ΑΚ  σε συνδυασμό με Άρθρο 43.1 ΑΚ της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (να μην μπορεί να προσβληθεί με κανένα ένδικο μέσο ) την κηρύσσεται η αφάνεια δημιουργείται τεκμήριο θανάτου του άφαντου που ισχύει για όλους. (δηλ στο εξής μπορούν να ασκηθούν όλα τα δικαιώματα που εξαρτώνται από τον θάνατο του άφαντου σαν να είχε αποδειχθεί (ακολουθεί  κληρονομική διάδοχη, λήγει η γονική μέριμνα του άφαντου) τα Αποτελέσματα κηρύξεις της αφάνειας αρχίζουν από το χρονικό σημείο που άρχισε η αφάνεια Άρθρο  48ΑΚ  (εξαιρεση αποτελει ότι με την κηρύξει της αφάνειας δεν λύεται ο γάμος γιατί πρέπει να γίνει αίτηση διαζυγίου Άρθρο 1440ΑΚ)
Το τεκμήριο θανάτου του άφαντου μπορεί να ανατραπεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που να άρει την κηρύξει της αφάνειας Άρθρο  46ΑΚ   
E.     Επανεμφάνιση του άφαντου
 Αν μετά την κηρύξει του σε αφάνεια εμφανισθεί ο άφαντος έχει δικαίωμα να τηρηθεί Άρθρο  46-49-50 ΑΚ  και Άρθρο  1883ΑΚ να ανακτήσει την περιούσια του από αυτούς που του πήραν λόγω της αφάνειας . (εξαίρεση αποτελεί αν εκδοθεί διαζυγιο, αυτό δεν μπορεί να αναιρεθεί  –πρέπει να ξαναπαντρευτεί την σύζυγο )   

        II.    ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.    Όνομα
Το  όνομα που περιλαμβάνει το επώνυμο και το κύριο όνομα χρησιμεύει ως διακριτικό μέσο για την νομική εξατομίκευση του ανθρώπου
Ο καθορισμός του κύριου ονόματος γίνεται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού (κατά κανόνα 2 οι γονείς άρα επιλογή και από τους 2 αν υπάρχει διαφωνία το λύνει το δικαστήριο Άρθρο  1512ΑΚ
Το επώνυμο αποκτάται με τους εξής τρόπους :
Α) τα παιδία με γάμο γονιών παίρνουν επώνυμο σύμφωνα με την κοινή αμετάκλητη δήλωση τους πριν τον γάμο τους Άρθρο  1505.1 ΑΚ (παίρνουν επώνυμο πατέρα ή μητέρας ή συνδυασμός και των 2 για όλα τα παιδία από ίδιους γονείς Άρθρο  1505.2 ΑΚ -αν γονείς δεν δηλώσουν ποιο επώνυμο επιθυμούν τότε τα παιδία παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους Άρθρο  1505.3 ΑΚ)
Β) τα παιδία χωρίς γάμο γονιών παίρνουν επώνυμο μητέρας Άρθρο  1506.1ΑΚ –αν αναγνωριστεί από πατέρα τότε προστίθεται στο όνομα του παιδιού με δήλωση στο ληξιαρχείο και το επώνυμο του πατέρα 1506.3ΑΚ
Γ) το παιδί που υιοθετείται παίρνει το επώνυμο του θετού γονέα Άρθρο  1563 ΑΚ
Δ) Τα έκθετα παιδία αποκτούν όνομα και επώνυμο με διοικητική πράξη ,ο ληξίαρχος κατά την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης του δίνει όνομα –επώνυμο-όνομα πατρός –όνομα μητρός)
Ε) το επώνυμο γυναίκας δεν μεταβάλλεται με τον γάμο Άρθρο  1388.1 ΑΚ σε κοινωνικές σχέσεις και συναίνεση του συζύγου μπορεί να το προσθέτει στο δικό του 
2.    Φύλο
Αποτελεί και αυτό μέσο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του προσώπου .Άρθρο 4.2ΣΥΝΤ την αρχή της ισότητα των 2 φυλών
3.    Ιθαγένεια
Είναι ο νομικός σύνδεσμος 1 προσώπου με μια ορισμένη πολιτεία .τα θέματα ρυθμίζονται από τον Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας
4.    Ηλικία
Η συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας θεωρείται από τον νόμο κριτήριο ότι το άτομο έχει αποκτήσει μια πνευματική ωριμότητα και ικανότητα  για δικαιοπραξία ή αδικοπραξία ,ικανότητα για κατάρτιση σύμβασης εργασίας Άρθρο  136 ΑΚ ικανότητα για υιοθεσία Άρθρα  1543,1582  ΑΚ  ,ικανότητα για συναίνεση σε  υιοθεσία Άρθρο  1555 ΑΚ
5.    Υγεια
Η σωματική αναπηρία όπως και η ψυχική ΄ή διανοητική διαταραχή  είναι δυνατόν να επιδράσουν στην ικανότητα του προσώπου για δικαιοπραξία ή για αδικοπραξία
6.    Θρησκεία
Ελευθέρια θρησκευτικής συνείδησης και στη Ελευθέρια λατρείας πριν τροποποιηθεί ΑΚ επηρέαζαν αρκετά θέματα οικογενειακού δικαίου. Σήμερα η επίδραση είναι πολύ περιορισμένη και παντρεύονται με πολιτικό γάμο ή και με γάμο της θρησκείας τους Άρθρο  1471 ΑΚ
7.    Τιμή
Είναι κοινωνική άξια και υπόληψη που αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο και προστατεύεται με ειδικές διατάξεις του ΑΚ (Άρθρο 57Ακ αναφορά στο δικαίωμα της προσωπικότητας Άρθρο 57Ακ αναφορά σε δυσφημιστικές διαδόσεις )
8.    Συγγένεια
Είναι ο δεσμός που συνάδει 2 ή περισσότερα πρόσωπα μεταξύ τους. Διακρίνεται σε εξ αίματος Άρθρο  1461 ΑΚ (2 πρόσωπα που το ένα κατάγεται από το άλλο γονέας –παιδί είτε και τα 2 κατάγονται από ένα τρίτο πρόσωπο αδέρφια )και εξ αγχιστείας Άρθρο  1462 ΑΚ (είναι σχέση που συνάδει τους εξ αίματος συγγενείς του ενός με τον άλλον σύζυγο –πχ γονείς και αδέρφια της Α είναι συγγενείς εξ αγχιστείας με τον σύζυγο της Α)


9.    Κατοικία
A.     Έννοια και σημασία της κατοικίας
-Κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο 1 πρόσωπο εγκαταστάθηκε με την πρόθεση να τον κάνει μόνιμο κέντρο των βιοτικών του σχέσεων  Άρθρο  51 ΑΚ
-Κατοικία έχει σημασία  σε πολλά θέματα αστικού δικαίου πχ από την Κατοικία καθορίζεται ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής  Άρθρο  320-321ΑΚ (σε περίπτωση δανείου του Α από τον Β οφείλει ο Α να τα καταβάλει στο τόπο κατοικίας του Β αν δεν έχει ορισθεί διαφορετικά)
-Κατοικία έχει σημασία  σε πολλά θέματα πολιτικής δικονομίας γιατί πχ από την Κατοικία του εναγομένου (μηνυμένος) προσδιορίζεται το αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για εκδίκαση των αγωγών που στρέφονται κατά αυτού Άρθρο 22 ΚπολΔ ()
B.     Διακρίσεις
Α) =εκούσια =είναι αυτή που έχει επιλέγει ελευθέρα από 1 πρόσωπο
Απαραίτητα στοιχεία για να αποκτήσει 1 άτομο εκούσια Κατοικία είναι τα εξής:
Α.α=πραγματικη εγκατάσταση  σε ορισμένο τόπο
Α.β=προθεση του ατόμου να κάνει τον τόπο αυτό μόνιμο κέντρο των βιοτικών του σχέσεων 
Β) =νόμιμη ή αναγκαια=είναι  εκείνη που προσδιορίζεται από τον νόμο.
Τέτοια Κατοικία έχουν:
Β.α.=οι διορισμένοι σε ισόβια δημόσια υπηρεσία τον τόπο που υπηρετούν Άρθρο 54 ΑΚ
Β.β =οι ανήλικοι που τελούν υπό γονική μέριμνα την Κατοικία των γονέων τους ή του γονέα που ασκεί την επιμέλεια του Άρθρο  56.1ΑΚ
Β.γ =οι ανήλικοι που τελούν υπό επιτροπεία την Κατοικία του επίτροπου τους  Άρθρο  56.2ΑΚ
Β.δ=εκεινοι που τελούν υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση την Κατοικία του δικαστικού συμπαραστάτη τους Άρθρο  56.2ΑΚ
C.     Ειδική Κατοικία
Κάθε άνθρωπος έχει μόνο μια Κατοικία .λόγω της άσκησης επαγγέλματος του λογίζεται ως Ειδική Κατοικία του προσώπου ο τόπος που ασκεί το επάγγελμα του Άρθρο 51.3ΑΚ
Πχ κάποιος με κατάστημα σε Αθηνά –πατρα-θες/νικη, μένει με την οικογένεια του και είναι η Κατοικία του  στην Αθηνά αλλά έχει  ειδικές κάτοικε στην θες/νικη και στην Πάτρα 
D.     Διαφορά κατοικίας από διαμονή
Η Κατοικία διαφέρει από την την διαμονή γιατί διαμονή είναι ο τόπος όπου το άτομο βρίσκεται προσωρινά χωρίς την πρόθεση της μόνιμης εγκατάστασης σε αυτόν (σε διακοπές διαμονή στην Ύδρα 20 ημέρες )

      III.    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
1.    Προστασία της προσωπικότητας
A.     Έννοια δικαιώματος στην προσωπικότητα
Δικαίωμα στην προσωπικότητα σημαίνει το Δικαίωμα στα αγαθά εκείνα που είναι Απαραίτητα για την ύπαρξη του ανθρώπου όπως η ζωή , η υγειά, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητα, η τιμή , η απόλυτη περιοχή της προσωπικότητας
Το δίκαιο αναγνωρίζει και προστατεύει το δικαίωμα στην προσωπικότητα
Ο ΑΚ εκτός της γενικής διάταξης του Άρθρου 57 ΑΚ (προστασία προσωπικότητας εφόσον γίνεται παράνομη προσβολή της από άλλον-εξύβριση χρησιμοποίηση χωρίς άδεια των φωτογραφιών ενός ατόμου σε έντυπα κτλ) περιλαμβάνει και ειδικές διατάξεις των άρθρων 58-59ΑΚ ρυθμίζει ως αυτοτελή δικαιώματα το Δικαίωμα στο όνομα, και στα προϊόντα διανοίας λόγω της μεγάλης πρακτικής τους σημασίας
Η Προστασία της προσωπικότητας είναι κατοχυρωμένη και από το σύνταγμα  (Άρθρα 2.1 –5.1-7.2-9.1-9.2-19 συντ προστασία αξίας του ανθρώπου σε πρωταρχική υποχρέωση τις πολιτείας και προστατεύουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητα του και ασφαλίζουν την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, απόρρητο των επικοινωνιών του και το δικαίωμα στην σωματική και ψυχική του ακεραιότητα
Ειδικά προστατεύεται η μνήμη προσώπου που έχει πεθάνει
B.     Περιεχόμενο προστασίας
Σε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας του ατόμου έχει τις εξής αξιώσεις:
Α) =αξίωση για άρση της προσβολής Άρθρο 57.1 ΑΚ (ζητείται αποκατάσταση πραγμάτων στην κατάσταση που ήταν πριν την προσβολή πχ αν πρόσωπο σε έντυπο ζητείται να αποσυρθεί από την κυκλοφορία το έντυπο)
Β) =αξίωση να μην επαναληφθεί η προσβολή στο μέλλον Άρθρο 57.1 ΑΚ (ζητείται η μη επανάληψη της προσβολής στο μέλλον πχ. Να μην ξανακυκλοφορησει το έντυπο )
Γ) =αξίωση για αποζημίωση Άρθρο 57.2 ΑΚ  (όταν η παράνομη προσβολή είναι αιτία πρόκλησης περιουσιακής ζημίας και επαγγελματικής του πίστης πχ γιατρός που δυσφημίστηκε ζημιώθηκε η περιούσια του )
Δ) =αξίωση για ικανοποίηση ηθικής βλάβης  Άρθρο 59 ΑΚ (ζητείται η αποκατάσταση ζημίας που δεν είναι περιουσιακή αλλά προκαλείται από τον ψυχικό πόνο που αισθάνεται κανείς μετά την προσβολή πχ έντυπο που αναφέρεται στην ιδιωτική ζωή ηθική βλάβη είναι η στεναχώρια γιατί κλονίστηκε η κοινωνική του υπόσταση- εξύβριση –δυσφήμιση ηθική βλάβη είναι η στενοχώρια)
Η ηθική βλάβη μπορεί να ικανοποιηθεί με τους εξής τρόπους :
Δ.α= πληρωμή χρηματικού ποσού, που δεν θεωρείται ότι αποτελεί αποκατάσταση της ζημίας γιατί η ψυχική ταλαιπωρία δεν αποτιμάται σε χρήμα
Δ.β =με δημοσίευμα , δηλ επανόρθωση αυτών των δημοσιευμάτων με σχετική δημοσίευση στον τύπο
Δ.γ =με οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις , πχ αίτηση συγγνώμης, απόδοση ή καταστροφή των προσβλητικών έγγραφων , φωτογραφιών κτλ. 
C.     Προστασία μνήμης προσώπου που έχει πεθάνει
Σε περίπτωση παράνομης προσβολής μνήμης προσώπου που έχει πεθάνει :αξίωση για άρση της προσβολής ,  να μην επαναληφθεί η προσβολή στο μέλλον , για αποζημίωση περιουσιακής ζημίας και αξίωση για αποκατάσταση ηθικής βλάβης  ,έχουν η σύζυγος ,οι κληρονόμοι και ορισμένοι στενοί συγγενείς από διαθήκη Άρθρο 57.2 ΑΚ 
2.    Προστασία του ονόματος
A.     Έννοια δικαιώματος στο όνομα
Το δικαίωμα του προσώπου στο όνομα του αναφέρεται τόσο στο επώνυμο όσο και στο κύριο όνομα .από τον νόμο προστατεύεται και το ψευδώνυμο  αν η χρησιμοποίηση του είναι τέτοια ώστε να έχει γίνει διακριτικό γνώρισμα του προσώπου
Η προσβολή του ονόματος μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
Α)= με αμφισβήτηση  του ονόματος από άλλον πχ όταν αποκαλείται κάποιος με άλλο όνομα ή όταν αφαιρείται η πινακίδα που φέρει το όνομα 1 ατόμου με τον ισχυρισμό ότι δεν του ανήκει το όνομα
Β)= με παράνομη χρήση του ονόματος από άλλον εκτός αν πρόκειται για συνωνυμία

B.     Περιεχόμενο προστασίας
Εκείνος που προσβάλλεται στο δικαίωμα να φέρει ένα όνομα έχει τις εξής αξιώσεις:
Α)= αξίωση για άρση της προσβολής Άρθρο 58.1ΑΚ (πχ σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδας που φέρει το όνομα κάποιου προσώπου ζητείται να επανατοποθετηθεί –αν αφανίζεται ο Α με το όνομα του Β ζητείται να πάψει να εμφανίζεται με αυτό το όνομα)
Β) =αξίωση να μην επαναληφθεί η προσβολή στο μέλλον Άρθρο 58.1 ΑΚ (ζητείται η μη επανάληψη της προσβολής στο μέλλον πχ. Να μην ξανααφαιρεθει πινακίδα , να μην ξαναεμφανισθεί ο ο Α με το όνομα του Β)
Γ) =αξίωση για αποζημίωση Άρθρο 58.2 ΑΚ  (όταν η παράνομη προσβολή είναι αιτία πρόκλησης περιουσιακής ζημίας και επαγγελματικής του πίστης πχ γιατρός που ζημιώθηκε η περιούσια του με την αφαίρεση πινακίδας  )
Δ) =αξίωση για ικανοποίηση ηθικής βλάβης  Άρθρο 59 ΑΚ (ζητείται η αποκατάσταση ζημίας που δεν είναι περιουσιακή αλλά προκαλείται από τον ψυχικό πόνο που αισθάνεται κανείς μετά την προσβολή ονόματος 
3.    Προστασία στα προϊόντα διανοίας
A.     Έννοια δικαιώματος στα προϊόντα διανοίας
Είναι το αποκλειστικό δικαίωμα που αναγνωρίζεται στον πνευματικό δημιουργό και είναι συνυφασμένο με το έργο του
προϊόντα της διανοίας είναι τα έργα συγγραφέων ,μουσικών, ζωγράφων ευρεσιτεχνίες
Τα αυλα αυτά αγαθά αποτελούν κατά κάποιο τρόπο κτήμα του δημιουργού του και το δικαίωμα δε , πάνω στα αγαθά αυτά ονομάζεται , -ανάλογα με τα προστατευόμενα αγαθά- δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (δικαίωμα που η έννομη τάξη απονέμει στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό πχ βιβλιο,μουσικη σύνθεση πίνακας  ) ή  δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σύνολο αυλων Αγάθων που αφορούν τις συναλλαγές πχ ευρεσιτεχνία ,διακριτικός τίτλος ,σήμα )
B.     Περιεχόμενο προστασίας
Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο προσβάλλεται σε ένα από τα προϊόντα της  διανοίας  του   έχει τις εξής αξιώσεις:
Α) =αξίωση για άρση της προσβολής  (ζητείται αποκατάσταση πραγμάτων στην κατάσταση που ήταν πριν την προσβολή πχ  ζητείται σταμάτημα αναδημοσίευσης ή σταμάτημα οικειοποίησης πατρότητας του βιβλίου ή της μουσικής σύνθεσης )
Β) =αξίωση να μην επαναληφθεί η προσβολή στο μέλλον (ζητείται η μη επανάληψη της προσβολής στο μέλλον πχ. Να μην ξαναγινεί επανακυκλοφορία βιβλίου χωρίς άδεια του συγγραφέα ή  να μην ξαναγινεί  οικειοποίησης πατρότητας του βιβλίου)
Γ) =αξίωση για αποζημίωση (όταν η παράνομη προσβολή είναι αιτία πρόκλησης περιουσιακής ζημίας πχ από στέρηση πληρωμής συγγραφικών δικαιωμάτων του  )
-Στον ΑΚ είναι περιορισμένη η προστασία στα δικαιώματα της διανοίας υπάρχουν ειδικοί νόμοι που όμως δεν περιέχουν ολοκληρωμένο σύστημα αστικών κυρώσεων Σήμερα για τα δικαιώματα της διανοίας  μόνο ο ισχύον νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία προβλέπει πλήρες σύστημα κυρώσεων κατά συνέπεια , σε άλλα θέματα οι κυρώσεις πρέπει να στηριχθούν σε γενικότερες διατάξεις και κυρίως στο Άρθρο 60 ΑΚ
4.    Προστασία του ατόμου από την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

-Στην εποχή μας δεν αρκούν οι γενικές διατάξεις για προστασία της προσωπικότητας και για την προστασία του ατόμου από την πληροφορική και έτσι επιβάλλεται να υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις ουσιαστικές και δικονομικές για την προστασία του ατόμου από τις θεωρητικά και πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες συσσώρευσης πληροφοριών .

-έτσι θεσπίστηκε ο Ν 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

-Ο νόμος αυτός με τον οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με την κοινοτική οδηγία 95/46 αποτελεί συγκεκριμενοποίηση του ευρύτερου κανόνα της προστασίας της προσωπικότητας.

Με τον νόμο 2472/1997 προστατεύονται πλέον με ειδικό τρόπο σύγχρονες εκφάνσεις του δικαιώματος της προσωπικότητας που προκύπτει από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας άλλα δεν είναι επαρκής και για τα μελλοντικά προβλήματα που θα προκύψουν.
Στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 προστέθηκαν 3 σημαντικά άρθρα που αποτελούν μια ενότητα που έχει άμεση σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων:
Άρθρο 5Α: προβλέπει ρητά το γενικό και απεριόριστο δικαίωμα πρόσβασης στη πληροφόρηση, για κάθε πολίτη με όριο τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τρίτων. 
Άρθρο 9Α: απαγορεύει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δηλ κατοχυρώνει την προστασία της προσωπικότητας έναντι του δικαιώματος της πληροφόρησης
Άρθρο 101Α: η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται με τους αυστηρούς όρους των διατάξεων του διεθνούς δικαίου καθώς και του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και υπό την θεσμική εγγύηση ανεξάρτητης αρχής που συγκροτείται με το Άρθρο αυτό .
Η Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  κατοχυρώθηκε συνταγματικά το 2001 αποτελεί δημόσια Αρχή και έχει ως Αποστόλη την εφαρμογή του Νόμου 2472/1997 και των άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων που της ανατιθονται κάθε φορά άρθρο 15 Νόμου 2472/1997
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα  επιδιώκει:
-Στον σεβασμό και στην προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου και του δημοκρατικού πολιτεύματος
-Στην αναβάθμιση της Προστασίας των Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα ως άξιας καθ αυτή στα πλαίσια του κράτους- δικαίου
-Στην προαγωγή της αμοιβαίας συνεργασίας ατόμου με διοίκηση και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
-Στην συνεχή προληπτική , κατασταλτική και διαρθρωτική δράση για την προστασία των Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ…..……64-78

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


      I.    ΕΝΝΟΙΑ

Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν ορισμένο σκοπό ‘η σύνολα περιούσιας που έχουν ταχθεί για ορισμένο σκοπό, τηρώντας τους όρους του Νόμου , αυτοτελή προσωπικότητα(νομική) δηλ είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων-
Τα  νομικά πρόσωπα έχουν εξισωθεί με τα φυσικά πρόσωπα δίνοντας τους ικανότητα δικαίου δηλ είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και όχι τα πρόσωπα που το απαρτίζουν ή το διοικούν
Η ικανότητα δικαίου των νομικού προσώπου δεν φτάνει μέχρι του σημείου να μπορεί το νομικό πρόσωπο να μετέχει σε έννομες σχέσεις που προϋποθέτουν την ιδιότητα φυσικού προσώπου Άρθρο 62 ΑΚ πχ νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να υιοθετείται  ούτε να κληρονομείται

    II.    ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1.    Νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου
Ιδρύονται με πράξη του κράτους κυρίως με Νόμο για να ασκήσουν δημόσια εξουσία. Ρυθμίζονται κατά βάση από τους ιδρυτικούς τους νόμους .  Είναι πχ Δήμοι ,Κοινότητες , ΟΓΑ, ΙΚΑ , ΑΕΙ, ΤΕΙ
2.    Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
Ιδρύονται από ιδιώτες  επιδιώκοντας ιδιωτικούς σκοπούς και διέπονται από κανόνες του Ιδιωτικού δικαίου. Διακρίνονται σε:
Νομικά Πρόσωπα Αστικού δικαίου (σωματείο ,ίδρυμα, επιτροπή εράνων, αστική εταιρεία που έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα ) και σε 
Νομικά Πρόσωπα Εμπορικού δικαίου (ομόρρυθμη εταιρεία Ο.Ε, Ετερόρρυθμοι εταιρεία Ε.Ε , εταιρεία Περιορισμένης  Ευθύνης  ΕΠΕ, Ανώνυμη εταιρεία  ΑΕ, Συνεταιρισμός)  
3.    Νομικά Πρόσωπα μικτής φύσης ‘η διφυούς χαρακτήρα
Ανήκουν τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν μορφή ΝΠΙΔ ,  ιδρύονται όμως από το κράτος για εξυπηρέτηση δημόσιου συμφέροντος , δηλ είναι ΝΠ που παράλληλα με την ιδιωτική τους δραστηριότητα :  είτε τους έχει ανατεθεί να ασκούν διοίκηση (τράπεζα Ελλάδας εκδίδει τραπεζογραμμάτια διαχειρίζεται επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα και ασκεί προληπτική εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα –αγροτική τράπεζα διαχειρίζεται χρηματικά ποσά και ταυτόχρονα έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των γεωργικών συνεταιρισμών ) είτε  αποτελούν στην ουσία δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΡΤ)
Αυτά τα νομικά πρόσωπα επειδή διέπονται από κανόνες ιδιωτικού δικαίου αλλά και πω κανόνες δημόσιου δικαίου ονομάζονται ΝΠ μικτής φύσης ή ΝΠ διφυούς χαρακτήρα

  III.    ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1.    Γενικές διατάξεις Αστικού  Κώδικα  που διέπουν τα νομικά πρόσωπα Αστικού δικαίου:
A.         Σύσταση  νομικού προσώπου
Για την σύσταση  κάθε νομικού προσώπου σύμφωνα με τον νόμο  Άρθρο 63 ΑΚ απαιτείται :
-συστατική ή ιδρυτική πράξη δηλ πράξη που περιέχει την θέληση των προσώπων για την ίδρυση του και
-καταστατικό ή οργανισμός δηλ πράξη που έχει τους όρους λειτουργίας και διοίκησης του Ν.Π
-τόσο για την συστατική ή ιδρυτική πράξη όσο και για το καταστατικό ή οργανισμός απαιτείται  Έγγραφο  Άρθρο 63 ΑΚ
B.     Ικανότητα νομικού προσώπου
-Ικανότητα δικαίου : το δίκαιο αναγνωρίζει στο νομικό πρόσωπο ικανότητα δικαίου εξομοιώνοντας το με φυσικό πρόσωπο χωρίς  όμως την ικανότητα έννομων σχέσεων που προϋποθέτουν ιδιότητα φυσικού προσώπου Άρθρο 62 ΑΚ πχ να υιοθετηθεί ή να κληρονομηθεί
-ικανότητα για δικαιοπραξία : το νομικό πρόσωπο εκτός από ικανότητα δικαίου  έχει και δική του βούληση που την εκδηλώνει μετά όργανα που το διοικούν , κατά συνέπεια το ΝΠ έχει ικανότητα για δικαιοπραξία που την ασκεί με τα όργανα του
-ικανότητα για αδικοπραξία:  το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις παράνομες πράξεις των οργάνων του , κατά συνέπεια το ΝΠ έχει ικανότητα για αδικοπραξία 
C.     Επωνυμία και έδρα νομικού προσώπου
Όπως το φυσικό έτσι και το ΝΠ έχει ένα όνομα .Το όνομα του φυσικού προσώπου λέγεται Επωνυμία. Αντίστοιχη της κατοικίας του φυσικού προσώπου είναι η έδρα που ΝΠ. έδρα του ΝΠ είναι ο τόπος που λειτουργεί η διοίκηση του Άρθρο 64 ΑΚ
D.     Διοίκηση νομικού προσώπου
Η διοίκηση νομικού προσώπου που αποτελείται από 1 ή περισσότερα άτομα αφενός φροντίζει  για την διεκπεραιώσει των υποθέσεων του  και αφετέρου αντιπροσωπεύει δικαστικά το ΝΠ δηλ ενώπιον δικαστηρίου και εξώδικα καταρτίζοντας ως όργανο του ΝΠ όλες τις δικαιοπραξίες του ΝΠ με τους τρίτους.
Αν διοίκηση είναι πολυμελές όργανο τότε οι αποφάσεις της αν δεν ορίζεται κάτι άλλο (σε συστατική ή ιδρυτική πράξη ή στο καταστατικό ή οργανισμό του ΝΠ) λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 51% Άρθρο 65ΑΚ
E.     Δικαιοπραξίες νομικού προσώπου
Το νομικό πρόσωπο έχει την ικανότητα για δικαιοπραξία . αυτή η βούληση  του ΝΠ εκδηλώνεται με τη διοίκηση του Νπ που είναι όργανο του.
Άρα οι δικαιοπραξίες που επιχειρεί η διοίκηση μέσα στα όρια εξουσία της, υποχρεώνουν το ΝΠ  σε δικαιώματα και υποχρεώσεις (υπέρ και σε βάρος του ΝΠ,) Άρθρο 70ΑΚ
Για να δημιουργηθεί ευθύνη του ΝΠ , από τις δικαιοπραξίες του οργάνου που το διοικεί , πρέπει το όργανο να δικαιοπρακτει αφενός με την ιδιότητα του αυτή δηλ στο όνομα και  για λογαριασμό του ΝΠ και αφετέρου μέσα στα όρια της εξουσίας του (εξουσία αυτή προσδιορίζεται από τη συστατική ή ιδρυτική πράξη ή από το κατάστικτο ή τον οργανισμό του ΝΠ) . Ο προσδιορισμός αυτός ισχύει και για τους τρίτους Άρθρο 70ΑΚ
Πχ 1. αν ΕΣ μισθώνει ή αγοράζει κτίριο για στέγαση γραφείου ΝΠ και η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ του ΕΣ και του ιδιοκτήτη ακινητου,και δεν πληρώσει το ΕΣ τότε γίνεται αγωγή κατά του ΝΠ και όχι κατά συγκεκριμένων προσώπων που αποτελούν το ΕΣ
Πχ 2. αν το ΕΣ του ΝΠ προσλάβει  υπάλληλο και δεν τον πληρώσει η αγωγή που θα κάνει ο υπάλληλος θα στραφεί κατά του ΝΠ και όχι κατά των προσώπων του ΕΣ που τον προσέλαβαν
F.     Ευθύνη  νομικού προσώπου από παράνομες πράξεις των οργάνων του
Το νομικό πρόσωπο  έχει ευθύνη  για  παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του εφόσον συντρέχουν οι εξής προυποθεσεις :
Α: Η πράξη ή η παράλειψη του οργάνου του ΝΠ να δημιουργεί υποχρέωση για αποζημίωση
Β: Η πράξη ή η παράλειψη να προέχετε από όργανο που αντιπροσωπεύει το ΝΠ (πχ στο σωματείο όργανα εκείνα που η θέση τους προβλέπεται και προσδιορίζεται απευθείας από την συστατική πράξη ‘η το καταστατικό )
Γ: Η πράξη ή η παράλειψη του παραπάνω οργάνου να έγινε κατά την εκτέλεση του καθηκόντων που του είχαν ανατεθεί  Άρθρο 71.1ΑΚ
Παράλληλα με το υπαίτιο ΝΠ ευθύνεται και το υπαίτιο πρόσωπο εις ολόκληρων Άρθρο 71.1ΑΚ
(πχ σωματείου  ανέθεσε στο νόμιμο εκπρόσωπο του για την οίκον ενίσχυση του σωματείου. αυτός προβάλλοντας διαφορετικούς σκοπούς ατού σωματείου εξαπάτησε κάποιον και του απέσπασε χρηματα,όταν το κατάλαβε ο δωρητής έκανε αγωγή και ζήτησε τα χρήματα του πίσω από το ίδιο το σωματείο ,αλλά και από τον εκπροσωπώ του σωματείου που του ανατέθηκαν αυτά τα καθήκοντα εις ολόκληρων και για 1 φορά θα αποζημιωθεί )
G.     Προστασία νομικού προσώπου
Τα Άρθρα 57-60 ΑΚ αν και αναφέρονται στην προστασία προσώπων είναι για προστασία φυσικών προσώπων εντούτοις χρησιμοποιούνται και για την προστασία νομικών προσώπων. Η προστασία νομικού προσώπου προστατευτευεται όπως και το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του δηλ την Επωνυμία του καθώς και  εν γένει στην προσωπικότητα του που περιλαμβάνει την καλή του φήμη , την πίστη και τα υπόλοιπα αγαθά που συγκροτούν την προσωπικότητα αρκεί βέβαια να μην πρόκειται για αγαθά που η προστασία του προϋποθέτει την ιδιότητα του ανθρώπου. Αν προσβάλλονται τα παραπάνω αγαθά του το ΝΠ δικαιούται αποκατάσταση της ηθικής του βλάβη
H.     Τέλος νομικού προσώπου
a)    Διάλυση νομικού προσώπου
Η διάλυση νομικού προσώπου επιφέρει λήξη της δραστηριότητα του , το τέλος του όμως δηλ η εξαφάνιση του επέρχεται με την περάτωση της εκκαθάρισης
Την διάλυση του νπ επιφέρουν ορισμένοι λόγοι που ορίζονται στον ακ και διαφέρουν ανάλογα με το είδος του νπ.
b)    Εκκαθάριση νομικού προσώπου
Εκκαθάριση νομικού προσώπου είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτοδικαίως το νπ μετά την διάλυση του και κατά την οποία τακτοποιούνται οι περιουσιακέ του σχέσεις δηλ διαπιστώνονται τα χρέη του και ικανοποιούνται κατά το δυνατό από το προϊών της ρευστοποίησης
Οσο διαρκεί η εκκαθάριση το νπ λογίζεται πως υπάρχει αλλά μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης , όχι για άλλη δράση άρθρο 72 ακ.
Η περιούσια που έμεινε μετά την εκκαθάριση ,αν ούτε ο νόμος ούτε συστατική ή ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό ή ο οργανισμός του νπ δεν προέβλεψε και δεν αποφάσισε σχετικά το αρμόδιο όργανο του , περιέρχεται στο δημόσιο άρθρο 77 ακ.)


   IV.    ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1.    Έννοια
σωματείο είναι ένωση 20 τουλάχιστον προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό Άρθρο 78ΑΚ.
Μη κερδοσκοπικός σκοπός δεν είναι μόνο ο ιδεολογικός δηλ καλλιτεχνικός, πνευματικός , φιλανθρωπικός αλλά και ο οικονομικός  δηλ επαγγελματικά σωματεία  με σκοπό την προστασία και προαγωγή των οικονομικών ή επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους (πχ.επαγγελματικα σωματεία εργαζόμενων και σωματεία εργοδοτών)
2.    Προϋπόθεσης σύστασης
Για να αποκτήσει η ένωση των 20 τουλάχιστον προσώπων που επιδιώκει μη κερδοσκοπικό σκοπό  ,προσωπικότητα να γίνει δηλ υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων απαιτούνται τα εξής:
A.     Συστατική πράξη
Είναι η συμφωνία μεταξύ των 20 τουλάχιστον προσώπων για την ίδρυση του σωματείου
καταρτίζεται εγγράφως Άρθρο 63ΑΚ και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αποφάσισαν την ίδρυση του σωματείου (ιδρυτικά μέλη ).
B.     Καταστατικό
Στο καταστατικό που συντάσσεται επίσης εγγράφως καθορίζονται η Επωνυμία, η έδρα , ο σκοπός του σωματείου , οι όροι λειτουργίας του κτλ Άρθρο 80ΑΚ
C.     Αίτηση στο δικαστήριο
Οι ιδρυτές ή η προσωρινή διοίκηση του σωματείου υποβάλλουν αίτηση στο Μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία το σωματείο θα έχει την έδρα του για να αρχίσει η διαδικασία για την έγγραφη του σωματείου στο βιβλίο σωματείου
Στην αίτηση επισυνάπτονται η συστατική πράξη ,Έγγραφο με τα ονόματα των μελών της διοίκησης ,και το καταστατικό με τις υπογραφές των μελών και με χρονολογία Άρθρο 79ΑΚ
D.     Δικαστική απόφαση
πρέπει να εκδοθεί απόφαση Μον πρωτοδικείου που να δέχεται αίτηση και να διατάσει αφενός την δημοσίευση στον τύπο περίληψης καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του και αφετέρου την έγγραφη του σωματείο στο βιβλίο σωματείων Άρθρο 81ΑΚ.
Το δικαστήριο εκδίδει την απόφαση του αφού πρώτα εξακριβώσει ότι τηρήθηκαν οι όροι που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση του σωματείου και ο σκοπός του  να μην είναι παράνομος ή ανήθικος . το δικαστήριο προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας. Ο έλεγχος σκοπιμότητας αποκλείεται γιατί αντίκειται στο συνταγματικό δικαίωμα του συνεταιρίζεστε
E.     Έγγραφη του σωματείου στο βιβλίο σωματείων
Η έγγραφη του σωματείου στο βιβλίο σωματείων γίνεται στο πρωτοδικείο μόλις η δικαστική απόφαση γίνει τελεσίδικη  και με την έγγραφη το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα δηλ αρχίζει να υπάρχει ως νομικό πρόσωπο Άρθρο 83Αk
3.    Οργάνωση κι λειτουργία σωματείου αναγκαία όργανα του σωματείου είναι Α&Β:

A.     Διοίκηση

Η διοίκηση μπορεί να είναι μονομελής ή πολυμελής (ΔΣ) και είναι το εκτελεστικό όργανο του σωματείο που φροντίζει για τις υποθέσεις του εκπροσωπώντας το δικαστικά ή εξώδικα(πχ αν σωματείο θέλει να νοικιάσει γραφεία το μισθωτήριο θα το υπογράψει το ΔΣ ή ο πρόεδρος του ΔΣ αν το προβλέπει έτσι το καταστατικο=εξωδικη εκπροσώπηση ενώ αν δεν καταβάλει το σωματείο τα μισθώματα και του κάνουν αγωγή στο δικαστήριο θα πάει το ΔΣ ή ο πρόεδρος του ΔΣ αν το προβλέπει έτσι το καταστατικο=Δικαστικη εκπροσώπηση)
B.     Συνέλευση
Η συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείο και ασχολείται με υποθέσεις που δεν υπάγονται σε αλλά όργανα , αλλά και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοικησηςκαι μπορεί να τα παύει οποτεδήποτε. Το καταστατικό προβλέπει τις αρμοδιότητες της συνέλευσης και τον τρόπο λειτουργίας της. Αρμοδιότητες της συνέλευσης αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά είναι η εκλογή διοίκησης απόφαση για είσοδο ή αποβολή μέλους, τροποποίηση καταστατικού, διάλυση σωματείου 93ΑΚ
C.     Αλλά όργανα σωματείου
Άλλα όργανα του σωματείου όπως πχ εξελεγκτική επιτροπή, πειθαρχικό συμβούλιο είναι δυνατόν να προβλέπονται από το καταστατικό
4.    Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών του σωματείου
Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις Άρθρο 89ΑΚ. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται είτε αν προβλέπεται από το καταστατικό είτε αν υπάρχει συναίνεση όλων των μελών. Η ιδιότητα μέλους αν δεν προβλέπεται από το καταστατικό δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση ,δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται Άρθρο 91ΑΚ
5.    Παύση ιδιότητας μέλους του σωματείου
Η ιδιότητα του μέλους παύει στις εξής περιπτώσεις:
Α) με την αποχώρηση του μέλους Άρθρο 87ΑΚ
Β) με την αποβολή του μέλους που ορίζονται από το καταστατικό για ορισμένα παραπτώματα ή για περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων σωματειακών υποχρεώσεων αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς και το αποφάσισε η συνέλευση των μελών του σωματείου Άρθρο 88.1ΑΚ
Γ) με τον θάνατο του μέλους
Δ) αυτοδικαίως εξαιτίας διάφορων ειδικών λόγων που αναφέρονται στο καταστατικό πχ. Αλλαγή επαγγέλματος, αλλαγή κατοικίας
Ε) με την διάλυση του σωματείου
6.    διάλυση του σωματείου
Το σωματείο διαλύεται στις εξής περιπτώσεις:
Α) αυτοδικαίως δηλ δεν απαιτείται ούτε απόφαση συνέλευσης μελών ούτε δικαστική απόφαση στις εξής περιπτώσεις: α) όταν προβλέπεται από το καταστατικό πχ όταν περάσει χρονικό όριο για τον οποίο συστάθηκε 1 σωματείο Άρθρο 104.1ΑΚ –β)όταν τα μέλη του σωματείου μείνουν λιγότερα από 10 μέλη  Άρθρο 104.2ΑΚ
Β) με απόφαση της συνέλευσης των μελών που λαμβάνεται με ειδική απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία (συνδυασμός Άρθρων  103 + 99 ΑΚ)
Γ) με τελεσίδικη απόφαση του Μον Πρωτοδικείου μετά  από αίτηση της διοίκησης του σωματείου ή του 1/5 των μελών του ή της εποπτεύουσας αρχής στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος πχ εκπλήρωση του σκοπού, επιδίωξη σκοπού διαφορετικού από τον αρχικό βάσει καταστατικού Άρθρο 105 ΑΚ
Η περιούσια του σωματείου που διαλύθηκε διατίθεται όπως ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό ή η συστατική πράξη ή όπως αποφάσισε το αρμόδιο όργανο πχ ότι θα περιέλθει σε άλλο σωματείο που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό , αν δε ορίζεται με τους παραπάνω τρόπους τότε πάει στο δημόσιο που έχει υποχρέωση να εκπλωσει τον σκοπό του σωματείου με την περιούσια αυτή Άρθρο 77ΑΚ .Η περιούσια δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του Άρθρο 106 ΑΚ. Μετά την διάλυση ακολουθεί η εκκαθάριση στην οποία εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις εκκαθάρισης των ΝΠ

     V.    ΙΔΡΥΜΑ
1.    Έννοια
Ίδρυμα είναι μια περιούσια που ορίσθηκε για να εξυπηρετηθεί ορισμένος σκοπός Άρθρο 108ΑΚ
Πχ ο Α διαθέτει με δικαιοπραξία εν ζωή μέρος της περιούσια του για νοσοκομειακή μονάδα στον τόπο του, ο Α διαθέτει με διαθήκη την περιούσια του για την δημιουργία ιδρύματος χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό
2.    Προϋποθέσεις σύστασης για να αποκτήσει το Ίδρυμα προσωπικότητα απαιτούνται τα εξής:
A.     Ιδρυτική πράξη
Ιδρυτική πράξη μπορεί να είναι είτε δικαιοπραξία εν ζωή που πρέπει όμως να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με διαθήκη Άρθρο 109 ΑΚ. πρέπει να καθορίζεται ο σκοπός ιδρύματος και η περιούσια που αφιερώνεται Άρθρο 110.1 ΑΚ
B.     Οργανισμός
Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται η επωνυμία , έδρα και οι όροι λειτουργίας και διοίκησης του ιδρύματος . Ο οργανισμός μπορεί να περιέχεται στην Ιδρυτική πράξη, ενδεχομένως όμως να ορίζεται και με το προεδρικό διάταγμα που εγκρίνει το Ίδρυμα. 110.2ΑΚ
C.     προεδρικό διάταγμα
Απαιτείται έκδοση προεδρικού διατάγματος που να εγκρίνει την σύσταση του ιδρύματος. Η έκδοση προεδρικού διατάγματος προκαλείται από την αρμοδία αρχή 112ΑΚ Μετά από έλεγχο της νομιμότητας και της σκοπιμότητας δημιουργίας του ιδρύματος. αρμοδία αρχή αν Ίδρυμα έχει κοινωφελή σκοπό είναι το Υπ Οικονομικών και το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο (πχ για υποτροφίες Υπ Οίο και Υπ Παιδείας). Το Ίδρυμα αποκτά νομική προσωπικότητα μόλις δημοσιευτεί το προεδρικό διάταγμα που εγκρίνει την ίδρυση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  108ΑΚ
3.    Οργάνωση κι λειτουργία ιδρύματος
Η λειτουργία του ιδρύματος γίνεται σύμφωνα με τον Οργανισμό του και τις γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα περί ΝΠ. Σε περίπτωση που ο σκοπός είναι απραγματοποίητος μπορεί να δοθεί σε αυτό άλλος παραπλήσιος σκοπός σύμφωνα με την πιθανότερη θέληση του ιδρυτή του 120ΑΚ.(πχ Ίδρυμα με σκοπό την αρωγή για θύματα πόλεμου του 1913 και έχουν εκλείψει μπορεί με την θέληση του ιδρυτή του να βοηθήσει τα θύματα του 1940
4.    Διάλυση του ιδρύματος γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
Α) αυτοδικαίως στις περιπτώσεις που ορίζει η Ιδρυτική πράξη ή ο οργανισμός του 117ΑΚ
Β) με προεδρικό διάταγμα στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος πχ εκπλήρωση του σκοπού του , περκκλιση από τον σκοπό του , παράνομη λειτουργία του 118ΑΚ,

   VI.    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ
1.    Έννοια
Είναι μια επιτροπή που αποτελείται από 5 τουλάχιστον πρόσωπα που έχουν σκοπό να συγκεντρώσουν με εράνους , γιορτές ,η αλλά παρόμοια μέσα , χρήματα ή αλλά αντικείμενα  για εξυπηρετήσει ορισμένου δημόσιου ή κοινωφελούς σκοπού 122ΑΚ
2.    Προϋποθέσεις σύστασης για να αποκτήσει η επιτροπή προσωπικότητα απαιτούνται τα εξής:
A.     Συστατική πράξη
Είναι η συμφωνία μεταξύ των 5 τουλάχιστον προσώπων για την ίδρυση της επιτροπής εράνου 63 & 122 ΑΚ
B.     Προεδρικό διάταγμα
Απαιτείται έκδοση προεδρικού διατάγματος που να εγκρίνει την σύσταση της επιτροπής εράνου. Η έκδοση προεδρικού διατάγματος προκαλείται από Υπ Υγείας  Μετά από έλεγχο της νομιμότητας και της σκοπιμότητας . Στο προεδρικό διάταγμα περιέχεται ο οργανισμός της επιτροπής εράνων και ο καθορισμός της έδρας της του έργου της καθώς και το χρονικό διάστημα για την περάτωση του έργου της.  Η επιτροπή εράνου αποκτά νομική προσωπικότητα μόλις δημοσιευτεί το προεδρικό διάταγμα που εγκρίνει την σύσταση της  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
3.    Διάλυση επιτροπής εράνων γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
Α) αυτοδικαίως μόλις περάσει άχρονος που τάχθηκε για να περάτωση το έργο της ή όταν περατωθεί το έργο της 124ΑΚ
Β) με προεδρικό διάταγμα στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος πχ μη εκπλήρωση του σκοπού του , παρέκκλιση από τον σκοπό του , παράνομη λειτουργία του 125ΑΚ

  VII.    ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.    Έννοια
Αστική είναι η σύμβαση με την οποία 2 ή περισσότερα πρόσωπα αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να επιδιώξουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό , ιδίως οικονομικό 741ΑΚ

2.    Προϋποθέσεις απόκτησης νομικής προσωπικότητας
Αστική εταιρεία δεν είναι Νομικό πρόσωπο , αν όμως επιδιώκει οικονομικό σκοπό μπορεί να αποκτήσει νομική προσωπικότητα εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας που τάσι ο νόμος για τις Ομόρρυθμες Εμπορικές Εταιρείες 784ΑΚ. Οι όροι αυτοί είναι οι εξής :
Α) καταχώρηση περίληψης εταιρικής σύμβασης που καταρτίζεται εγγράφως σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από τον γραμματέα του Πρωτοδικείου της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία
Β) τοιχοκόλληση της περίληψης επί 3 μήνες στο ακροατήριο του δικαστηρίου (δημόσιο χώρο Πρωτοδικείου) προσιτό στο κοινό
Την Αστική εταιρεία πρέπει να την διακρίνουμε από τις Εμπορικές Εταιρείες που επιδιώκουν εμπορικό σκοπό και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του εμπορικού δικαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: