Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ ΔΑΠ ΝΟΜΙΚΗΣ

Φροντιστηριακά Πρακτικά Θέματα Γενικών Αρχών με τις απαντήσεις τους
Θέμα i
Ο Μ, 14 ετών, δανείστηκε από το Φ,18 ετών, 60 ευρώ για να αγοράσει ένα ρολόι από πλανόδιο πωλητή Π.
Είναι έγκυρες οι δικαιοπραξίες μεταξύ Μ και Φ & Μ και Π.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 129,133 και 134, ο Μ δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, αφού δεν προκύπτει απ΄ τη συγκεκριμένη δικαιοπραξία, έννομο όφελος( δικαίωμα, χωρίς υποχρέωση) για τον Μ καθώς έχει την υποχρέωση να επιστρέψει τα χρήματα στο Φ.
Σύμφωνα με 513 ΑΚ , η σύμβαση Μ και Π, δεν είναι έγκυρη γιατί ο Μ δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα.

Θέμα ii
Ο Π θέλει να δωρίσει (δωρεά =σύμβαση) στον 12ετή εγγονό του Ε έναν σημαντικής αξίας Η/Υ. α) Μπορεί ν΄ αποδεχθεί την εν λόγω δωρεά ο Ε μόνος του ή θα πρέπει να γίνει η αποδοχή από τους γονείς του ως νόμιμους αντιπροσώπους του; β) Αρμόζει η ίδια απάντηση που δίνεται στο προηγούμενο ερώτημα και στην περίπτωση που η δωρεά δεν ήταν του Π προς τον Ε, αλλά αντίστροφα του Ε προς τον Π; γ) Θα δίνατε την ίδια απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα αν ο Ε ήταν 15 και όχι 12 ετών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
α)Ναι, μπορεί μόνος, γιατί σύμφωνα με 134,133 ΑΚ , ο Ε έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας-άρα έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα (129ΑΚ) και από τη δωρεά προκύπτει έννομο όφελος.
β) Δεν αρμόζει η ίδια απάντηση, γιατί αυτή τη φορά συμβαίνει το αντίθετο. Σύμφωνα με τα δεδομένα ο Ε παραχωρεί δικαίωμα στον Π και δεν αποκτά έννομο όφελος όπως προβλέπει η 134 ΑΚ, άρα δεν έχει ικανότητα να προβεί στη συγκεκριμένη δικαιοπραξία.
γ) Αφού έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κι αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει η 135ΑΚ, ο Ε θα μπορούσε να κάνει δωρεά στον Π.

Θέμα iii
Ο απόστρατος στρατηγός Α επισκέπτεται τον συμβολαιογράφο Ζ και συντάσσει δημόσια διαθήκη, με την οποία εγκαθιστά ως αποκλειστικό κληρονόμο τον παλαιό ιπποκόμο του Β. Λίγο αργότερα ο Α σκοτώνεται σε αυτοκινητικό ατύχημα. Ο γιος του Γ ασκεί αγωγή, με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί η ακυρότητα της διαθήκης λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας του Α, ο οποίος έπασχε από μανιοκαταθλιπτική ψύχωση (πνευματική νόσο). Στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάχθηκε ο Ζ βεβαίωσε ότι ο Α «έχει σώας τας φρένας και κατανοεί πλήρως το περιεχόμενο της διαθήκης». Ο ψυχίατρος Η, που παρακολουθούσε τον Α μέχρι το θάνατό του, βεβαιώνει ότι ο Α έπασχε μεν από πνευματική νόσο , είχε όμως ενδιαμέσως και φωτεινά διαλείμματα, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούσε να συνειδητοποιήσει πλήρως τις συνέπειες των πράξεων του. Ερωτάται:Είναι η διαθήκη έγκυρη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Η διαθήκη είναι έγκυρη εφόσον συντάχθηκε σε χρονική στιγμή κατά την οποία ο στρατηγός είχε συνείδηση των πραττομένων του και η βούλησή του δεν επηρεαζόταν από μη λογικά κριτήρια (βρισκόταν σε φωτεινό διάλειμμα).
[ενοχές (ή πραγματικές σχέσεις) -> ανίκανοι:οι σε πλήρως στερητική δικαστική συμπαράσταση]

Θέμα iv
Ο Α τελείωσε τις πτυχιακές του εξετάσεις και βγήκε με τους φίλους του για να γιορτάσει το γεγονός. Καθώς ήταν αμάθητος στο ποτό, μετά από μερικά ποτήρια whiskey και gin μέθυσε και άρχισε να κερνάει όλους τους θαμώνες του μαγαζιού, γνωστούς και άγνωστους. Όταν ήλθε ο λογαριασμός ο καταστηματάρχης διαπίστωσε ότι ο Α δεν είχε μαζί του αρκετά χρήματα για να τον εξοφλήσει. Την επόμενη ο Κ ζήτησε από τον Α να εξοφλήσει τον λογαριασμό, αλλά ο Α ισχυρίσθηκε ότι το περασμένο βράδυ ήταν εντελώς μεθυσμένος και ότι συνεπώς δεν υποχρεούται να πληρώσει λόγω της ακυρότητας της σύμβασης πώλησης των ποτών.
Ερωτάται: Έχει δίκιο ο Α;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ναι. Ο καταστηματάρχης δεν αγνοούσε τη μέθη του νεαρού και αυτός εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου ΑΚ 131. -> παροδικά ανίκανος προς δικαιοπραξία. Άρα ο Α έχει δίκιο.

Θέμα v
Ο ογδοντάχρονος Α πάσχει από προχωρημένη αρτηριοσκλήρυνση. Μπορεί μεν να ανταποκριθεί χωρίς ξένη βοήθεια στις καθημερινές του ανάγκες, δεν είναι όμως πια διανοητικά διαυγής. Ο εκμισθωτής του Β παρουσιάζει μια ημέρα στον Α δύο έγγραφα για υπογραφή, τα οποία περιείχαν το ένα συμφωνία για αύξηση του μισθώματος και το άλλο εντολή προς την τράπεζα να μεταφέρει κάθε μήνα από τον λογαριασμό του α το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό του Β. ο Α υπογράφει αμέσως τα έγγραφα. Οι συγγενείς του Α πληροφορήθηκαν αργότερα τα συμβάντα.
Ερωτάται: Είναι δεσμευτικές για τον Α οι συγκεκριμένες δικαιοπραξίες;


AΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. (ΑΚ 131 -> έλλειψη διανοητικής διαύγειας -> έλλειψη διακαιοπρακτικής ικανότητας)
πιθανή η στήριξη της τράπεζας στην ΑΚ 132

Θέμα vi
Ο 16χρονος Α συμφωνεί με σύναψη σύμβασης εργασίας για την καταβολή του μισθού σε λογαριασμό της τράπεζας Τ. Αν οι γονείς απαιτήσουν το χρηματικό ποσό που βρίσκεται μετά από ένα μήνα στην τράπεζα, οφείλει η τράπεζα να τους δώσει τα χρήματα;

AΠΑΝΤΗΣΗ: Με συνδυασμό των ΑΚ 135, 136 και εφόσον η κατάρτιση της σύμβασης ήταν έγκυρη (ΑΚ 136) προκύπτει ότι η τράπεζα οφείλει να μη δώσει το ποσό. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε περιορισμό της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Α (ΑΚ 135).

Θέμα vii
Ο Α πήρε προαγωγή στην υπηρεσία του. Ο φίλος του Φ όταν τον συνάντησε δεν τον συνεχάρη για την επιτυχία του. Μπορεί ο Α να ζητήσει αποζημίωση;

AΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δε συνιστά παραβίαση κανόνα δικαίου αλλά κανόνα ηθικής-εθιμοτυπίας. Έλλειψη κυρώσεων γιατί δεν χαρακτηρίζονται από υποχρεωτικότητα-κανονιστικότητα.

Θέμα viii
Αν κάποιος αφήσει με διαθήκη όλη τη περιουσία του σε μη συγγενικά πρόσωπα η οικογένειά του δικαιούται προσβολή της διαθήκης;

AΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, πέραν των διατάξεων του κληρονομικού δικαίου (νόμιμη μοίρα) αυτό αντίκειται και στην ΑΚ 178 περί χρηστών ηθών, με αποτέλεσμα την ακύρωση δικαιοπραξίας.

Θέμα ix
Η Α γεννάει ένα μωρό. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της χορηγείται φαρμακευτική αγωγή που προκαλεί αναπηρία στο μωρό. Ποια τα δικαιώματα του μωρού;

AΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με ΑΚ36 η επαγωγή των δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της κυοφορίας έχει και αναδρομική ισχύ ,μετά την ομαλή γέννηση. Άρα δικαιούται αποζημίωση(πχ για επιπλέον νοσηλεία, ψυχική οδύνη).

Θέμα x
Ο 80χρονος Α πάσχει από ασθένεια που του επιτρέπει συντήρηση και αυτοεξυπηρέτηση αλλά δεν είναι διανοητικά ικανός .Μ ε συγγραφή ιδιόγραφης διαθήκης όλη του η περιουσία αφήνεται στο φίλο του Φ. Ο εκμισθωτής Ε του Α προσκομίζει έγγραφο προς υπογραφή για αυτόματη μηνιαία μεταβίβαση στην τράπεζα του μισθώματος . Είναι δεσμευτικές οι 2 αυτές δικαιοπραξίες για τον Α;

AΠΑΝΤΗΣΗ: Διαθήκη = έκφραση ιδιωτικής αυτονομίας (ελευθερία του διατιθέναι).Η περίπτωση υπάγεται στο πραγματικό της ΑΚ131. Η διανοητική διαταραχή του Α επιφέρει την ακυρότητα των συνημμένων από αυτόν δικαιοπραξιών .

Δεν υπάρχουν σχόλια: