Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Σ.Ο.Σ. ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (δημόσια και ιδωτική) ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ