Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2009-2010

Ο Α δωρίζει στον Β με προφορική συμφωνία, που συνάπτεται την 14/12/2009, έναν σημαντικής αξίας ζωγραφικό πίνακα γνωστού ζωγράφου, την ¨Άνοιξη¨, από την πλούσια συλλογή του. Όμως για να μη δυσαρεστήσει την ανιψιά του Χ, ο Α συμφωνεί με τον Β να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο αναγράφεται ότι ο Α πωλεί δήθεν στον Β το ζωγραφικό πίνακα έναντι τιμήματος 30000 ευρώ. Επειδή ο πίνακας εκτίθεται σε έκθεση στο τοπικό μουσείο τέχνης Μ βάσει σύμβασης χρησιδανείου (ΑΚ 810) μεταξύ του Α και του Μ, οι Α και Β συμφωνούν ότι ο πίνακας θα παραδοθεί στον Β μετά το πέρας της έκθεσης, ήτοι την 14/1/2010. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο Α διαπραγματεύεται με τον Γ την πώληση του πίνακα. Η διαπραγμάτευση κατέληξε σε προσύμφωνο για την πώληση του πίνακα από τον Α στον Γ έναντι 50000 ευρώ. Μετά το πέρας της έκθεσης το μουσείο Μ παραδίδει τον πίνακα στον Α. Την 15/01/2010 ο Β ζητεί από τον Α να του παραδώσει τον πίνακα ΅΄Άνοιξη΅, ο Α όμως απαιτεί την καταβολή του τιμήματος των 30000 ευρώ από τον Β.
Ερωτάται:
1. Υποχρεούται ο Β να καταβάλλει το ποσό των 30000 ευρώ στον Α;
2. Υποχρεούται ο Α να παραδώσει τον πίνακα στον Β;
3. Τι δικαιώματα έχει ο Γ από τη σύμβαση προσύμφωνου;  Ποια η διαφορά του προσύμφωνου από τη σύμβαση της πώλησης;
4. Τι είδους σύμβαση είναι η σύμβαση χρησιδανείου (ενοχική ή εμπράγματη, υποσχετική ή εκποιητική, συναινετική ή παραδοτική, χαριστική ή επαχθής);

Δεν υπάρχουν σχόλια: