Νομική Κομοτηνής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ:ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ:


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:ΕΠΙΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:


ΑΚ 34-50 Τα φυσικά πρόσωπα_Γεωργιάδης

Έννοια και κατάρτιση δικαιοπραξίας - Γεωργιάδης 

ΑΚ 127-137 Ικανότητα για δικαιοπραξία_Γεωργιάδης

ΑΚ 211-216 Αντιπροσώπευση & Πληρεξουσιότητα_Γεωργιάδης 


Αδικαιολόγητος πλουτισμός ΑΚ 904_Γεωργιάδης

Αδικοπραξία ΑΚ 914 

Σημειώσεις ενοχικού δικαίου από διαδίκτυο

Σημειώσεις γενικού ενοχικού_Τρίκη 

Σημειώσεις κληρονομικού δικαίου_Τρίκη 

Σημειώσεις οικογενειακού δικαίου_Τρίκη 

Πολιτική Δικονομία_Μπάτης 

Πολιτική Δικονομία_Τρίκη

Αλλαγές στον ΚΠολΔ με Ν 4335/2015
 

ΕΠΙΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ & ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:


Επιτομή Ποινικού Δικαίου_Γιακουμάκης

Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας_Μπάτης

Σημειώσεις Ποινικού & Ποινικής Δικονομίας (Τζώρτζης)

Αλλαγές στον ΚΠΔ 


ΕΠΙΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:

 Συνταγματικό_Έννοια και διακρίσεις συνταγμάτων

Συνταγματικό_Γραπτό και άγραφο Σύνταγμα 

Συνταγματικό_Πηγές Δικαίου 

Επιτομή Διοικητικού Δικαίου_Γιακουμάκης 

Φορολογικό_Έννοια και διακρίσεις φόρου (εργασία)