Νομική Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ:ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Για το εξεταζόμενο μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου":
Εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου - Σούρλας

Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων - Στ. Κώστας 

Για το εξεταζόμενο μάθημα "Συνταγματικό Δίκαιο":
Πολιτεία - Τσάτσος 

Συνταγματική οργάνωση του Κράτους - Μανιτάκης 

Συνταγματικό Δίκαιο - Χρυσόγονος 

Συνταγματικό Δίκαιο - Σπυρόπουλος 


Για το εξεταζόμενο μάθημα "Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο":
Θεμελιώδεις Έννοιες στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο 

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο - Ρούκουνας  

Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών - Περράκη 


ΣΟΣ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ:

Θέματα Συνταγματικού Δικαίου 1990-2008

Επιτομή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Ρούκουνα_σημειώσεις Τρίκη) 

Επιτομή στο Συνταγματικό Δίκαιο του Σπυρόπουλου 


Επιτομή στην Επιστήμη του Δικαίου (Σούρλας_σημειώσεις Τρίκη) 

Συνταγματικό Δίκαιο - Μανιτάκης 


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Curia.gr