Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΝΤΕΛΗ

Πρώτο Μέρος: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Κεφάλαιο Πρώτο: Το κράτος:
1Α) Στοιχεία του κράτους
2Α) Θεωρίες για το κράτος
3Α) Έθνος και Λαός
4Α) Ενιαία και Σύνθετα Κράτη
5Α) Όργανα του κράτους

Κεφάλαιο Δεύτερο: Η μορφή του πολιτεύματος
Κεφάλαιο Τρίτο: Η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων
Κεφάλαιο Τέταρτο: Το αντιπροσωπευτικό σύστημα
Κεφάλαιο Πέμπτο: Ο χωρισμός των εξουσιών
Κεφάλαιο Έκτο: Το Σύνταγμα και Από το Σύνταγμα στο Συνταγματικό Δίκαιο

Δεύτερο Μέρος: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κεφάλαιο Πρώτο: Η διαμόρφωση (1821-1915)
Κεφάλαιο Δεύτερο: Ο κλυδωνισμός του πρώτου παγκοσμίου πολέμου (1915-1936)
Κεφάλαιο Τρίτο: Ο κλυδωνισμός του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου (1936-1974)
Κεφάλαιο Τέταρτο: Η απαραίτητη συμπλήρωση

Τρίτο Μέρος: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κεφάλαιο Πρώτο: Η συνταγματική οργάνωση της Τρίτης Δημοκρατίας
Κεφάλαιο Δεύτερο: Ο λαός
Κεφάλαιο Τρίτο: Η βουλή
Κεφάλαιο Τέταρτο: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κεφάλαιο Πέμπτο: Η κυβέρνηση
Κεφάλαιο Έκτο: Τα δικαστήρια
Κεφάλαιο Έβδομο: Τα ευρωπαϊκά όργανα
Κεφάλαιο όγδοο: Οι κανόνες δικαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: