Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νομική ΑΠΘ: Θέματα Γενικών Αρχών Αστικών Δικαίου Σεπτεμβρίου 2015 (Α' τμήμα καθ. Κ. Φουντεδάκη, Λέκτορας Σ. Κουμάνης)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Να απαντηθούν και τα δύο) 
 
Α. Την 1.1.2000 ο Ω ανήγειρε σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Κατά την ανέγερση κατέλαβε 2.000 τ.μ. από το εμβαδού 20.000 τ.μ. γειτονικό αγροτεμάχιο που ανήκει στην κυριότητα του Ψ. Ο Ψ που γνώριζε την κατάληψη, αφού ήταν παρών κατά την ανέγερση, δεν αντέδρασε, δεδομένης και της χαμηλής εμπορικής αξίας των αγροτεμαχίων στην περιοχή και του γεγονότος ότι ο ίδιος είχε στην κυριότητά του αρκετά παρόμοια ακίνητα. Την 1.1.2015 ο Ψ ασκεί αγωγή (ΑΚ 1094) και αξιώνει την απόδοση του ακινήτου που του κατέλαβε ο Ω. Ο Ω αρνείται την απόδοση ισχυριζόμενος ότι η αξίωση του Ψ έχει παραγραφεί και σε κάθε περίπτωση ασκείται καταχρηστικά
Ερωτήματα:
1) Ποιο δικαίωμα ή δικαιώματα έχει ο Ψ σε πράγματα ή εναντίον προσώπων και ποια η νομική τους φύση;
2) Είναι νόμιμοι οι δύο ισχυρισμοί του Ω;

Β. Ο επιχειρηματίας Α επέβαινε σε πλοίο το οποίο έπεσε σε αιφνίδια θαλασσοταραχή την 1.7.2010 και χάθηκε χωρίς να βρεθεί κάποιος επιζών. Η Β, σύζυγος του Α, που ήταν τότε έγκυος στο πρώτο τους παιδί (τον Κ), το οποίο γεννήθηκε φυσιολογικά, σας επισκέπτεται και ζητά τη νομική σας συμβουλή για τα παρακάτω ζητήματα:
1) Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί η Β να αναλάβει ως κληρονόμος τη διαχείριση της μεγάλης περιουσίας του Α;
2) Ο Κ μπορεί να κληρονομήσει την περιουσία του Α και υπό ποιες προϋποθέσεις;
3) Μπορεί να ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης κατά του Δ, ο οποίος κατέστρεψε τα αξίας 600€ λάστιχα του πολυτελούς αυτοκινήτου του Α, με σκοπό να αποτρέψει απόπειρα κλοπής του από επίδοξους ληστές, οι οποίοι μόλις το είχαν διαρρήξει, είχαν εκκινήσει τη μηχανή και ετοιμάζονταν να φύγουν με αυτό;


ΘΕΩΡΗΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Να απαντηθεί το ένα από τα δύο) 
 
1) Να αναλύσετε τις έννοιες του διαπλαστικού δικαιώματος και της αξίωσης και να αναπτύξετε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.
2) Να συσχετίσετε τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του ΑΚ, ιδίως ως προς την ratio, τις έννομες συνέπειες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής (να παρατεθούν μόνο οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο διατάξεων και να μην αναλυθεί αυτοτελώς η καθεμία διάταξη χωριστά).
Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Ηλία Ζιώγα από την Θεσσαλονίκη που τα μοιράστηκε μαζί μας!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: