Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1821 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ)Ι. Η Επαναστατική Περίοδος (1821-1832)
25 Μαρτίου 1821
Κήρυξη της Εθνικής Επανάστασης.
1 Ιανουαρίου 1822
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΤΟ 1822
(1η Ελληνική Δημοκρατία)
(=δύο βουλές, αναφέρεται ρητά ο πρωθυπουργός, υποτυπώδη προστασία ατομικών δικαιωμάτων)
Η Α’ Εθνοσυνέλευση ψηφίζει, στην Επίδαυρο, το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος» (=η ονομασία αυτή εύκολα κατανοείται, αν λάβει κανείς υπόψη του την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στην Ευρώπη), το πρώτο Σύνταγμα του δημιουργούμενου ελληνικού κράτους.
Κατά το Σύνταγμα της Επιδαύρου, η «Διοίκησις» (=νομοθετική και εκτελεστική εξουσία) ασκείται από το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό σώμα. Το Βουλευτικό σώμα ήταν σώμα διαρκές, το συγκροτούσαν πληρεξούσιοι με ετήσια θητεία από διάφορα μέρη της Ελλάδας, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. Το Βουλευτικό ψήφιζε νόμους αλλά δεν είχαν ισχύ χωρίς την «επικύρωση» του Εκτελεστικού, έδινε συγκατάθεση για την κήρυξη πολέμου ή τη σύναψη ειρήνης και είχε το δικαίωμα να κατηγορεί και να κηρύττει, με αυξημένη πλειοψηφία, «έκπτωτους» τόσο τους Υπουργούς όσο και τα μέλη του Εκτελεστικού. Επιπλέον, το Βουλευτικό σώμα ενέκρινε τον απολογισμό και προϋπολογισμό του κράτους, έλεγχε τους στρατιωτικούς προβιβασμούς που αποφάσιζε το Εκτελεστικό και είχε πλήθος άλλων αρμοδιοτήτων. Το Εκτελεστικό σώμα ήταν αιρετό και με ετήσια θητεία και είχε αρμοδιότητες ανάλογες με εκείνες του αρχηγού της εκτελεστικής εξουσίας. Πρόεδρος του εξελέγη ο Αλ. Μαυροκορδάτος. Το Δικαστικό σώμα οριζόταν ως ανεξάρτητο από τα άλλα δύο χωρίς ωστόσο να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του αυτή με κατάλληλες ρυθμίσεις. Στο Σύνταγμα της Επιδαύρου αναφέρεται ρητά ο «πρωθυπουργός» ο οποίος αποκαλείται «Αρχιγραμματεύς της Επικρατείας». Ονομάζεται πρώτος μεταξύ των υπουργών. Επιπλέον, με το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος» καθιερωνόταν η δημοκρατική αρχή καθώς και η αρχή της ισότητας. Ακόμη διασφάλιζε ορισμένα υποτυπώδη ατομικά δικαιώματα όπως η ιδιοκτησία, η ασφάλεια, η τιμή, η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης κ.λπ. Παράλληλα περιλαμβανόταν και η «διαπαντός» κατάργηση των βασανιστηρίων και της ποινής της δήμευσης. Το Σύνταγμα της Επιδαύρου δεν προέβλεπε κοινοβουλευτικό σύστημα. 


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  Ε Δ Ω

Δεν υπάρχουν σχόλια: