Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΑΚ 235- ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ) Αυτοδικαιοπραξία είναι η δυνατότητα που έχει ο αντιπρόσωπος να ενεργεί ταυτόχρονα τόσο για τον αντιπροσωπευόμενο όσο και για τον εαυτό του ή για άλλο πρόσωπο.
Η ΑΚ 235 απαγορεύει στον αντιπρόσωπο την επιχείρηση στο όνομα του αντιπροσωπευομένου δικαιοπραξίας με τον εαυτό του ατομικώς ή με την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου κάποιου άλλου.
Γενικά η απαγόρευση της ΑΚ 235 καλύπτει:
·         Την επιχείρηση δικαιοπραξίας από τον αντιπρόσωπο δικαιοπραξίας στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου με τον εαυτό του ατομικώς, διότι υπάρχει σύγκρουση των συμφερόντων του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευομένου αφού μπορεί ο αντιπρόσωπος να μεροληπτήσει ή να επηρεαστεί στην κατάρτιση της δικαιοπραξίας εις βάρος του αντιπροσωπευομένου για χάρη δικών του συμφερόντων.
·         Την επιχείρηση  δικαιοπραξίας στην οποία και τα δύο μέρη αντιπροσωπεύονται από τον ίδιο αντιπρόσωπο, διότι υφίσταται σύγχυση των συμφερόντων των δύο αντιπροσωπευόμενων αφού μπορεί ο αντιπρόσωπος να μεροληπτήσει ή να επηρεαστεί στην κατάρτιση της δικαιοπραξίας για χάρη του άλλου αντιπροσωπευομένου.
Επομένως, σκοπός της ΑΚ 235 είναι να αποτραπεί ο ανωτέρω κίνδυνος.

ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: