Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ


Στα παλαιότερα χρόνια πριν το 2010 αντί του μαθήματος της Ιστορίας Δικαίου εξεταζόμασταν στο Γενικό Ποινικό Δίκαιο.

Το βιβλίο που πρέπει να αγοράσετε για να προετοιμαστείτε κατάλληλα είναι το Γενικό Μέρος του Ποινικού Δικαίου του Μυλωνόπουλου (και τους 2 τόμους).

Επίσης, θα πρέπει να προμηθευτείτε και έναν ποινικό κώδικα ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές στην ισχύουσα ποινική νομοθεσία και ασχολίαστο.