Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2014-2015

Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε περιοχή της Αχαίας. Ο Α αποφάσισε να πωλήσει το ακίνητο αυτό για να επενδύσει αλλού τα χρήματά του. Παρακάλεσε λοιπόν τον φίλο του Β, μόνιμο κάτοικο Πατρών, να βρει αγοραστή και να πωλήσει για λογαριασμό του το οικόπεδο αυτό έναντι τιμήματος 300.000 ευρώ περίπου, που είναι η πραγματική αξία του.
Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τον Π, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου Σ, σύμφωνα με το καταστατικό, συμφωνήθηκε το Σωματείο να αγοράσει το οικόπεδο έναντι τιμήματος 300.000 ευρώ, για να αναγειρει σε αυτό κτίριο γραφείων. Ο Π και ο Β υπέγραψαν την 12 Ιανουαρίου 2015 ένα ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό), στο οποίο συμφώνησαν ότι εντός δύο μηνών θα προσέλθουν για να καταρτίσουν τη σύμβαση αγοραπωλησίας.
Ερωτάται:
1. Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια ιδιότητα μπορούν ο Β και ο Π να επιχειρήσουν τις απαραίτητες νομικές πράξεις για την επιδιωκόμενη αγοραπωλησία για λογαριασμό του Α και του Σωματείου Σ αντίστοιχα;

Για τον Π γράφαμε οργανική θεωρία και για τα όργανα του σωματείου 70, 71 ΑΚ
Για τον Β γράφαμε για αντιπροσώπευση κατά 211 επ ΑΚ, γράφαμε και για το πληρεξούσιο 216 επ ΑΚ που απαιτεί τον τύπο της δικαιοπραξίας

2. Είναι έγκυρο το συμφωνητικό του Ιανουαρίου του 2015 εν προκειμένω;

Προσύμφωνο 166 ΑΚ γράφαμε θεωρία και τύπο προσυμφώνου που είναι ο τύπος της κύριας σύμβασης και εφόσον δεν τηρήθηκε ο τύπος ΑΚ 180 άκυρο

3. Πόσες και ποιες δικαιοπραξίες πρέπει να συναφθούν για να αποκτήσει το Σωματείο Σ την κυριότητα επί του οικοπέδου; Αν απαιτούνται για την απόκτηση περισσότερες δικαιοπραξίες, ποιες είαν οι μεταξύ τους διαφορές και τι είδους δικαιοπραξίες είναι αυτές;

Θεωρητικό θέμα ανάλυσης ενοχικής και εμπράγματης σύμβασης (513, 369, 1033 ΑΚ)
Γράφαμε και τις διαφορές αυτών

4.  Αν υποτεθεί ότι το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και ο Π αποφασίζει την αγορά του για λογαριασμό του Σωματείου Σ, επειδή πιστεύει ότι το οικόπεδο σύντομα θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως:
α) Έχει δικαίωμα το Σωματείο Σ ή ο Π ατομικά να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης για το λόγο ότι το οικόπεδο δεν εντάχθηκε τελικά στο σχέδιο πόλεως;

Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια ΑΚ 143, δεν ακυρώνεται η δικαιοπραξία

β) Αν ο Β έχει διαβεβαιώσει συμβατικώς στον Π ότι το οικόπεδο θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως, μεταβάλλεται η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα;

Πλάνη ως προς την ιδιότητα του πράγματος ΑΚ 142, έχουμε ακυρωσία δικαιοπραξίας, 154, 184, 180 ΑΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: