Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

 

1. Συγκρίνατε την ανάδειξη του Όθωνα και του Γεωργίου Α' ως βασιλιά.

2. Λαός και Έθνος.

3. Ουσιαστικό και τυπικό Σύνταγμα.

4. Συγκρίνατε τα δύο δημοψηφίσματα μεταξύ τους.

5. Συγκρίνατε το ομοσπονδιακό κράτος και την ομοσπονδία ή συνομοσπονδία κρατών.

6. Η διάκριση των εννοιών "κράτος των πολιτικών κομμάτων ή κομματική δημοκρατία" και "ενδοκομματική δημοκρατία" και η αποτύπωσή τους στο ισχύον σύνταγμα.

7. Συγκρίνατε το συνταγματικό έθιμο με τις συνθήκες του πολιτεύματος.

8. Συγκρίνατε τα χαρακτηριστικά του Συντάγματος του 1844 με τα χαρακτηριστικά του Συντάγματος του 1864.

9. Συγκρίνατε το ανεύθυνο και το ακαταδίωκτο των βουλευτών.

10. Έννοιες τοπικής αυτοδιοίκησης και αποκέντρωσης και οι μεταξύ τους διαφορές.

11. Διάχυτος, συγκεκριμένος και παρεμπίπτων έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.

12. Χάρη και Αμνηστία.

13. Συγκρίνατε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τις κανονιστικές  πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας.

14. Ο κανονισμός της βουλής σε σχέση με τον τυπικό νόμο.

15. Η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας πριν και μετά την αναθεώρηση του 1986.

16. Κύρια και επικουρική αναπλήρωση πρωθυπουργού.

17. Η "προεδρική" διάλυση και η "κυβερνητική" διάλυση της βουλής.

18. Απόλυτη και σχετική κοινοβουλευτική αρχή της διατήρησης.

19. Αυστηρό και ήπιο Σύνταγμα.

20. Γραπτό και άγραφο Σύνταγμα.

21. Συντακτικές πράξεις και ψηφίσματα.

22.  Η έννοια της "έκδοσης" κατά το άρθρο 42 παρ. 1 του ελληνικού συντάγματος σε σύγκριση με την έννοια της "κύρωσης" που ίσχυε μέχρι την αναθεώρηση του 1986.

23. Χαρακτηριστικά του Συντάγματος του 1952 και ποια η συνταγματική σημασία του "παρασυντάγματος" στην μεταπολεμική Ελλάδα;

24. Προεδρικό, ημιπροεδρικό και σύστημα κυβερνώσης βουλής.

25. Ανεύθυνο και ποινική ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον ελληνικό δίκαιο.

26. Συγκρίνατε το πολίτευμα του Καποδίστρια και το πολίτευμα του Όθωνα.


Αυτά προς το παρόν....