Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ[Από Συνταγματική Ιστορία διαβάστε τα επαναστατικά συντάγματα Επιδαύρου, Άστρους και Τροιζήνας αν θυμάμαι καλά, την απόλυτη μοναρχία του 1844, την συνταγματική μοναρχία του 1864, την αναθεώρηση του 1911, το Σύνταγμα του 1927 και σίγουρα του 1952 γιατί εκεί βασίστηκε το 1975 (δηλαδή τι διατάξεις είχαν σχετικά με βουλή, γερουσία, εξουσίες βασιλιά και ΠτΔ, αρχή δεδηλωμένης)].


1.   Μορφή πολιτεύματος = προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, θεμέλιο του πολιτεύματος η λαϊκή κυριαρχία & όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό (άρθρο 1 Σ).
2.   Όλοι οι έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου (άρθρο 4 Σ).
3.   Καμία ποινή χωρίς νόμο (άρθρο 7 Σ).
4.   Θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 13 παρ. 1 Σ) όμως αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά τότε είναι κώλυμα αν είσαι άθεος για αξίωμα (άρθρο 13 παρ. 4 Σ)= κολλάει με όρκο ΠτΔ (άρθρο 33 Σ) επομένως ο άθεος ΠτΔ δεν μπορεί να εκλεγεί ΠτΔ & ξεκινά πάλι η διαδικασία εκλογής νέου ΠτΔ.
5.   Αρχή διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26 Σ)=την νομοθετική την ασκεί η βουλή και ΠτΔ, την εκτελεστική κυβέρνηση και ΠτΔ και την δικαστική τα δικαστήρια ΟΜΩΣ έχουμε χαλαρή διάκριση εξουσιών όταν το ΑΕΔ ασκεί νομοθετική αρμοδιότητα όταν κηρύσσει διάταξη τυπικού νόμου ως ανίσχυρη, όταν κατατίθεται νομοσχέδιο για μισθούς και συντάξεις για ψήφιση στη βουλή χρειάζεται να συνοδεύεται με έκθεση από το Ελεγκτικό Συνέδριο οπότε σε αυτή τη περίπτωση λειτουργεί ως διοικητικό δικαστήριο (εκτελεστική εξουσία) και τέλος οι αστυνομικές αρχές όταν εκδικάζουν αστυνομικές παραβάσεις ασκούν δικαστική εξουσία που τους ανατίθεται με νόμο.
6.   Ανάδειξη/εκλογή -Προσόντα-Κωλύματα ΠτΔ  (άρθρα 30-34 Σ) αρνητικά (δεν μπορεί να επανεκλεγεί πάνω από 2 φορές και αν παραιτηθεί ο ίδιος ΠτΔ δεν μπορεί να εκλεγεί στην επόμενη φορά, μπορεί στη μεθεπόμενη φορά) και θετικά προσόντα εκλογιμότητας στο 31 (έλληνας από 5ετία, ελληνική καταγωγή από πατέρα ή μητέρα, ικανότητα του εκλέγειν),  εκλογή στο 32 (διαδικασία με ψηφοφορίες), έναρξη θητείας (από ορκωμοσία), όρκος στο 33 (χριστιανικός) και αναπλήρωση στο 34 (ο Πρόεδρος της βουλής, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος της προηγούμενης βουλής και αν δεν υπάρχει ή αρνείται η κυβέρνηση συνολικά), τα άρθρα αυτά κολλάνε με ανάδειξη βουλής στα άρθρα 51-52 & κωλύματα – ασυμβίβαστα βουλευτών στα άρθρα 55-56-57 Σ (διαβάστε τα δηλαδή μαζί).
7.   Προσυπογραφή & εξαιρέσεις (άρθρο 35 Σ) Ο ΠτΔ είναι ανεύθυνος για τις πράξεις που ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του αφού ο υπουργός που προσυπογράφει με μόνη του την υπογραφή στο προεδρικό διάταγμα γίνεται υπεύθυνος. Εξαιρέσεις είναι ο διορισμός πρωθυπουργού στο 37, ανάθεση διερευνητικής εντολής στο 37, διάλυση βουλής στο 38 παρ. 4 λόγω μη εκλογής ΠτΔ αν δεν προσυπογράψει  πρωθυπουργός, αναπομπή νομοσχεδίου στο 42 (σε αχρησία), διορισμός υπαλλήλων προεδρίας (κανονισμός της βουλής).
8.   Ευθύνη ΠτΔ (άρθρο 35 + 49 Σ) ανεύθυνος γενικά για πράξεις που προσυπογράφει, ανεύθυνος ειδικά για ποινικές και αστικές πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του αλλά υπεύθυνος για αδικοπραξίες και υπέχει ποινική ευθύνη για εσχάτη προδοσία και για παράβαση Συντάγματος από πρόθεση, τέλος είναι υπεύθυνος για ποινικές και αστικές πράξεις άσχετες προς την άσκηση των καθηκόντων του (τα άρθρα αυτά κολλάνε συγκριτικά με ευθύνη βουλευτών στα άρθρα 61-62 Σ και ευθύνη υπουργών στο άρθρο 85 Σ.
9.    Αρμοδιότητες ΠτΔ (άρθρα 36-48 Σ) είναι διεθνής παραστάτης στο 36, διορίζει πρωθυπουργό και κυβέρνηση στο 37, απαλλάσσει τη κυβέρνηση από τα καθήκοντά της στο 38 όταν χάσει τη δεδηλωμένη και όταν παραιτηθεί, συγκαλεί τη βουλή στην τακτική της σύνοδο στο 40, διαλύει τη βουλή στο 41, εκδίδει – δημοσιεύει – αναπέμπει νόμους (ήδη ψηφισμένους) στο 42, εκδίδει διατάγματα στο 43, εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου – προκηρύσσει δημοψηφίσματα – απευθύνει διαγγέλματα στο λαό στο 44, είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στο 45, διορίζει και παύει δημοσίους υπαλλήλους – απονέμει παράσημα στο 46, απονέμει χάρη και παρέχει αμνηστία – χάρη σε υπουργό στο 47 και δημοσιεύει την απόφαση της βουλής για κατάσταση πολιορκίας σε περίπτωση πολέμου στο 48.
10.                Ο θεσμός των πολιτικών κομμάτων (άρθρο 29 Σ) έλληνες με δικαίωμα του εκλέγειν ιδρύουν ελεύθερα πολιτικά κόμματα τα οποία ενισχύει οικονομικά το κράτος & ορίζει τις προεκλογικές και λειτουργικές δαπάνες του κάθε κόμματος, σε περίπτωση που βουλευτής παραβιάσει τις προεκλογικές προϋποθέσεις που ορίζει νόμος συνιστάται λόγος έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα.
11.                Τεκμήριο αρμοδιότητας του ΠτΔ  (άρθρο 50 Σ) ο ΠτΔ έχει όσες αρμοδιότητες του ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα (περιορισμός εξουσιών του), το άρθρο αυτό κολλάει με τις αρμοδιότητες του ΠτΔ στα άρθρα 36-48.
12.                Διοικητική αποκέντρωση + ανεξάρτητες αρχές + ΟΤΑ στα άρθρα 101-102 Σ.
13.                Αναθεώρηση του Συντάγματος  (άρθρα 110 Σ) Αυστηρό σύνταγμα = δεν αναθεωρούνται οι διατάξεις για μορφή πολιτεύματος στο 1 και 2, η ισότητα απέναντι στο νόμο στο 4, η προσωπική ελευθερία στο 5, καμία ποινή χωρίς νόμο στο 7,  η θρησκευτική ελευθερία στο 13 και η διάκριση των εξουσιών στο 26. Ανάγκη για αναθεώρηση μετά από πρόταση 50 τουλάχιστον βουλευτών και με απόφαση βουλής 3/5 βουλευτών σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν 1 τουλάχιστον μήνα, μετά η επόμενη βουλή στην πρώτη σύνοδό της αποφασίζει με 151 βουλευτές τις αναθεωρητέες διατάξεις. Αν όμως η πρώτη βουλή αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία (151 ψήφοι) η επόμενη βουλή αναθεωρεί διατάξεις με 3/5 βουλευτών.
14.                Συντακτικές πράξεις και ψηφίσματα (άρθρο 111 Σ).
15.                Ειδικά δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα  (άρθρο 115 Σ).
16.                Σχέσεις βουλής και κυβέρνησης =κοινοβουλευτικός έλεγχος βουλής προς την κυβέρνηση (άρθρα 84 – 86 Σ) ψήφος εμπιστοσύνης και πρόταση δυσπιστίας στο 84, ευθύνη υπουργών στο 85 και δίωξη υπουργών στο Υπουργοδικείο στο 86, επίσης ερωτήσεις, επερωτήσεις κλπ (από κανονισμό της βουλής).
17.                Ανεξαρτησία – Εγγυήσεις – Ασυμβίβαστα δικαστικών λειτουργών  (άρθρα 87-89 Σ).
18.                Νομοθετική λειτουργία βουλής  (άρθρα 73-77 Σ) = διαδικασία συζήτησης προτάσεων νόμων και ψήφιση νομοσχεδίων.
19.                Κωλύματα και ασυμβίβαστα βουλευτών (άρθρα 55-58 Σ), γενικά, τοπικά και σχετικά κωλύματα, λόγοι έκπτωσης από βουλευτικό αξίωμα στα 55-56, ασυμβίβαστα στο 57 και έλεγχος κύρους βουλευτικών εκλογών στο 58.
20.                Ανεύθυνο και ακαταδίωκτο βουλευτών (άρθρα 61-62 Σ), ο βουλευτής δεν διώκεται για συκοφαντική δυσφήμηση κατά την άσκηση των καθηκόντων του εκτός αν δώσει άδεια η βουλή. Για γνώμη ή ψήφο δεν έχει καμία ευθύνη ο βουλευτής κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας.
21.                Βουλευτής ελεύθερης εντολής   και διαφορά με βουλευτή επιτακτικής εντολής (άρθρο 60 Σ).
22.                Αρμοδιότητες συνόδων (Ολομέλεια=τακτικής, έκτακτης, ειδικής) βουλής   και  τμημάτων διακοπής των εργασιών της βουλής (άρθρο 64  και 71-72Σ).
23.                Εθνικό και νομοθετικό δημοψήφισμα  (άρθρο 44 Σ), το εθνικό αφορά κρίσιμα εθνικά θέματα ύστερα από απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία (151 ψήφους) και μετά από πρόταση της κυβέρνησης. Επίσης, ο ΠτΔ προκηρύσσει δημοψήφισμα με προεδρικό διάταγμα για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα εκτός από δημοσιονομικό με απόφαση βουλής 3/5 βουλευτών και μετά από πρόταση 2/5 βουλευτών. Προσοχή! Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της βουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.