Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2010-2011Ο τυπογράφος Α αγόρασε από τον προμηθευτή Π ένα σύγχρονο τυπογραφικό μηχάνημα έναντι τιμήματος 100.000 ευρώ. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος ο Α διαπίστωσε ότι το τυπογραφικό μηχάνημα, είχε στην πραγματικότητα 30% μικρότερη απόδοση από εκείνη που ρητώς υποσχέθηκε ο πωλητής.
Ερωτήματα:
1α) Μπορεί ο Α να ζητήσει την ακύρωση της συμβάσεως πωλήσεως, για ποιόν λόγο και με βάση ποιες διατάξεις των Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα;
1β) Έχει δικαίωμα ο πωλητής Π, σε περίπτωση ακύρωσης της πώλησης, να ζητήσει αποζημίωση από τον Α, διότι στο μεταξύ μειώθηκε η αξία του μηχανήματος λόγω της χρήσης του;
2) Αν υποτεθεί ότι ο Α κατά τις διαπραγματεύσεις είχε εκθέσει στον Π τις ανάγκες της επιχειρήσεώς του σε σχέση με την αποδοτικότητα του μηχανήματος, όμως ο πωλητής Π, μολονότι γνώριζε ότι η αποδοτικότητα του συγκεκριμένου μηχανήματος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Α, σκοπίμως του απέκρυψε το γεγονός αυτό και απέφυγε να αναλάβει οποιαδήποτε συμβατική δέσμευση ως προς την αποδοτικότητα του μηχανήματος, ερωτάται:
2α) Μπορεί ο Α να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης και με βάση ποιες διατάξεις των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου;
2β) Έχει δικαίωμα ο Α να ζητήσει από τον Π αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη λόγω της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις εξαιτίας της μειωμένης αποδοτικότητας του μηχανήματος;
3) Αν υποτεθεί ότι ο Α ανακάλυψε τη μειωμένη αποδοτικότητα του μηχανήματος έξι μήνες μετά την αγορά, και παρά ταύτα συνέχισε να χρησιμοποιεί το μηχάνημα επί τρία ακόμα χρόνια εν γνώσει της μειωμένης αποδοτικότητας, ερωτάται:
3α) Έχει δικαίωμα να ζητήσει μετά ταύτα την ακύρωση της πώλησης;
3β) Έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση επικαλούμενος τα άρθρα 197, 198 ΑΚ;
4) Αν υποτεθεί ότι ο Α είχε συμφωνήσει με τον Π ότι το τίμημα για την πώληση του μηχανήματος θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και ότι αν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως καταβολής έστω και μία δόση θα ανατρέπεται η πώληση, ερωτάται:
4α) Πως αξιολογείτε νομικώς τη συμφωνία αυτή;
4β) Ποιες οι έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της δικαιοπραξίας πώλησης, αν ο αγοραστής Α καταβάλει εμπρόθεσμα μόνο την πρώτη δόση και δεν καταβάλει τις επόμενες;
Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου Αστικού Κώδικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: