Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΙ ΠΕΦΤΕΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΣΟΣ)

1. Αφάνεια

Είναι ένα θέμα που δεν έχει πέσει τα τελευταία δέκα χρόνια Όμως αν πάτε στη σχολή θέλουν να το ξέρετε.
Θα δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του γάμου που λύεται με δικαστική απόφαση και στο θέμα της περιουσίας που όταν τον κρίνει το δικαστήριο άφαντο, τον κληρονομούν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του και όταν γυρίσει μπορεί να ζητήσει την περιουσία του πίσω δεν μπορεί όμως.. να ζητήσει να γυρίσει και η γυναίκα του που μπορεί να έχει ξαναπαντρευτεί.

2. Ακυρώσιμες δικαιοπραξίες

Πολύ ΣΟΣ. Πρόκειται για δικαιοπραξίες που μπορούν να ακυρωθούν με δικαστική απόφαση λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής και που παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους μέχρι την απόφαση αυτή. Μετά εξομοιώνονται με τις άκυρες δικαιοπραξίες.
Ότι έχω αναρτήσει πάνω σε αυτό το θέμα είναι πολύ ΣΟΣ ΣΟΣ!!!!!

3. Άκυρες δικαιοπραξίες ολικά ή μερικά

Άκυρες είναι οι αισχροκερδής, οι καταχρηστικές, οι εικονικές και οι ανήθικες δικαιοπραξίες. Διαβάστε τις πολύ καλά.
Επίσης, διαβάστε και για την μερική ακυρότητα όπου ένα μέρος της δικαιοπραξίας είναι έγκυρο και ένα άλλο είναι άκυρο.
Κάθε χρόνο αναρωτιόμαστε αν η δικαιοπραξία που έχουμε στο πρακτικό μας είναι άκυρη ή ακυρώσιμη οπότε ΣΟΣ.

4. Αντιπροσώπευση

Θα υπάρχει ειδική μνεία πάνω στο θέμα από το μπλοκ. Οπότε ναι πέφτει και η αντιπροσώπευση μαζί συνήθως με κάποια σύμβαση. Μία φορά έχει πέσει αντιπροσώπευση τα τελευταία δέκα χρόνια.

5. Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια / πλάνη ως προς το πρόσωπο ή το πράγμα / πλάνη στη βούληση / πλάνη στη δήλωση

Όλα Σ.Ο.Σ. Έχει πέσει πολλές φορές η πλάνη και η απάτη στις συναλλαγές.

6. Διαλυτική / αναβλητική αίρεση

Σχεδόν πάντα το πρακτικό μας έχει αίρεση. Αναβλητική έχουμε όταν τα έννομα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας θα επέλθουν μετά από ένα αβέβαιο και μελλοντικό γεγονός ενώ διαλυτική έχουμε όταν τα έννομα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας διαλύονται όταν επέρχεται ένα αβέβαιο και μελλοντικό γεγονός.

7. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις

Το διαβάζουμε. Θα έχω ξεχωριστή ανάρτηση. Έχει πέσει μία φορά τα τελευταία δέκα χρόνια.

8. Διάρρηξη δικαιοπραξίας (καταδολίευση)

Πολύ Σ.Ο.Σ. Έχει αναρτηθεί σχετικά με αυτό κάτι. Γίνεται όταν κάποιος μεταβιβάζει την περιουσία του με δόλο για να αποφύγει να του την κατασχέσουν οι δανειστές του. Οι δανειστές του λοιπόν έχουν δικαίωμα να διαρρήξουν το συμβόλαιο που συνέταξε είτε πώληση είτε δωρεά και να κατασχέσουν το ακίνητο αυτό.

9. Σωματείο  (ευθύνες διοικούντων - αρμοδιότητες διοικούντων και μελών)

Έχει πέσει σχετικό θέμα δύο φορές τα τελευταία δέκα χρόνια.

10. Παραγραφή / αποσβεστική προθεσμία

Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο και συνήθως μπαίνει η παραγραφή ή η αποσβεστική προθεσμία ως υποερωτημα του πρακτικού που θα μας βάλουν. Έχει πέσει δύο φορές.


Καλή επιτυχία στο διάβασμά σας!!