Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Θέματα Συνταγματικού Δικαίου (ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ, ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΘΕΩΡΙΑ)


Φεβρουάριος 1998:

Ζήτημα Α :

Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος που συγκέντρωσε 150 έδρες καλείται...

...από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που του δίνει διερευνητική εντολή. Μετά την παρέλευση τριημέρου του δηλώνει ότι εξασφάλισε την υποστήριξη ενός ακόμα βουλευτού άλλου κόμματος και μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση που θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Οφείλει κατά το Σύνταγμα να τον διορίσει Πρωθυπουργό; 

Ζήτημα Β :

1) Τι γνωρίζετε για την απόπειρα του Ελευθ. Βενιζέλου να αναθεωρήσει το Σύνταγμα το 1920;

2) Ποια μέσα διαθέτει η κυβέρνηση για να επισπεύσει την ψήφιση των νόμων από την Βουλή;

Ζήτημα Γ :

1) Το έθνος ως πηγή εξουσιών υπό το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου.

2) Επιτρέπει το Σύνταγμα τους αναδρομικούς νόμους;

---------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 1999:

1. Περί των εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων της τυπικής αντισυνταγματικότητας των νόμων.

2. Η διάλυση της βουλής εξαιτίας κυβερνητικής αστάθειας.

3. Είναι επιτρεπτή η αναθεώρηση των παραγράφων 2 και επόμενα του άρθρου 110 του Συντάγματος; [ Δύο από τα τρία θέματα ]

-------------------------------------------------------------------------------------

Οκτώβριος 1999:

1.

α) Κίνημα 1 Μαρτίου 1935 και άμεσες συνέπειες.

β) Σύστημα μιας βουλής και δύο βουλών.

2.

α) Κίνημα 10 Οκτωβρίου 1935 και άμεσες συνέπειες.

β) Ποιος και πως ελέγχει την αντισυνταγματικότητα των νόμων στην Ελλάδα;

3. Ομοσπονδία κρατών και ομοσπονδιακό κράτος.

Σημείωση : Κατά 99% στις εξετάσεις συνταγματικού δικαίου τίθεται θέμα από τη συνταγματική ιστορία και δεν επιτρέπεται χρήση Συντάγματος. Τα θέματα αυτού του Ιουλίου αποτελούν εξαιρετική περίπτωση λόγω του ότι η χειμερινή εξεταστική διεξήχθη από 1η - 10η Ιουλίου 99.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2001:

Πρακτικό

Ο Πρωθυπουργός της χώρας απουσιάζει στο εξωτερικό, όπου προσβάλλεται από ανίατη ασθένεια. Οι θεράποντες ιατροί αδυνατούν να προβλέψουν το χρόνο επανάληψης των καθηκόντων του. Ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί;

Θεωρία

Α) Προνόμια και ασυλίες του ΠτΔ
Β) Ποια η συμβολή των 3 επαναστατικών συνταγμάτων (Άστρους, Επιδαύρου και Τροιζήνας) στη διαμόρφωση του σημερινού συντάγματος;

------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2001:

Πρακτικό

Εκλογέας καταγγέλλει την εκλογή υποψηφίου στο βουλευτικό αξίωμα διότι δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της περιφέρειας. Σχολιάστε.

Θεωρία

Α) Έννοια του όρου Σύνταγμα
Β) Τα χαρακτηριστικά της τριετίας 1917-1920

-----------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2003:

Θέμα 1ο

Α) Σύνταγμα 1927
Β) Εδραίωση και εξέλιξη αντιπροσωπευτικού συστήματος

Θέμα 2ο

Α) Άμεσες αρμοδιότητες εκλογικού σώματος
Β) Συνταγματικά αίτια εθνικού διχασμού

Θέμα 3ο

Στις εκλογές το κόμμα Α συγκέντρωσε 149 έδρες ,το Β 120, το Γ 17, το Δ 14. Ο αρχηγός του κόμματος Α ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον διορίσει Πρωθυπουργό Τι πρέπει να κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; (να θεωρήσετε γνωστό ότι κανένας από τα υπόλοιπα κόμματα δεν διατίθεται να συνεργαστεί με τον αρχηγό του κόμματος Α) Σε τι ενέργειες θα προβεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έως την ορκωμοσία και γιατί;

(το 3ο θέμα είναι υποχρεωτικό και επιλέγετε το ένα από τα 2 πρώτα

-----------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2004:

Θέμα 1ο

α) Ο λαός ως στοιχείο του κράτους.
β) Πού οφείλεται κατά την γνώμη σας η επιλογή του Γεωργίου Γλύξμπουργκ του Α' ως βασιλιά μετά την κατάργηση της δυναστείας του Όθωνα;

Θέμα 2ο

α) Η αρχή της ισότητας της ψήφου
β) Η συζήτηση για την εγκαθίδρυση της αβασίλευτης δημοκρατίας ενώπιον της Δ' Συντακτικής Συνέλευσης.

Θέμα 3ο

Μετά την παραίτηση δύο κυβερνήσεων ερωτάται τι μπορεί να πράξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ποια η ακολουθητέα διάταξη;

---------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2004:

Θέμα 1ο

α) Τι σημαίνει ο όρος "Σύνταγμα";
β) Συγκρίνατε το πολίτευμα του Καποδίστρια και το πολίτευμα του Όθωνα.

Θέμα 2ο

α) Τι είναι τα όργανα του κράτους και ποιες οι κυριότερες διακρίσεις τους;
β) Συγκρίνατε την ανάδειξη του Όθωνα και του Γεωργίου Α' ως βασιλιά.

Θέμα 3ο

Ποια είναι η ποινική ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον ελληνικό δίκαιο;

----------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2005:

ΘΕΜΑ 1

Α) Το σύνθετο κράτος.
Β) Το κίνημα στο Γουδί.

ΘΕΜΑ 2

Α) Προσόντα εκλογέα.
Β) Το Σύνταγμα του 1927.

ΘΕΜΑ 3

Μετά τις εκλογές ο αρχηγός του σχετικώς πλειοψηφίσαντος στη Βουλή κόμματος ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον διορίσει Πρωθυπουργό. Δύναται να έχει την αξίωση αυτή; Τι διαδικασία θα ακολουθηθεί; 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011 (Δημητρόπουλος):

Α) Γενική Συνταγματική Θεωρία

1. Κρίση και κριτική του αντιπροσωπευτικού συστήματος.

α) Rousseau
β) Έννοια και μορφές της κρίσης
γ) "Εξουσία της ψήφου"

2. Η έκτατη κανονιστική εξουσιοδότηση.

Β) Οργάνωση και λειτουργία του κράτους

1.Συνταγματικές εγγυήσεις, δικαιώματα και ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων.

α) μονιμότητα
β) υπηρεσιακό συμβούλιο
γ) συνταγματικά δικαιώματα
δ) ευθύνη

2. Το "εθνικό" δημοψήφισμα κατά το άρθρο 44παρ.2 του ισχύοντος Συντάγματος.

α) δεσμευτικότητα
β) κρίσιμο εθνικό θέμα
γ) διαδικασία

Γ) Πρακτικό θέμα

Η Κυβέρνηση λαμβάνει πάρα πολλά αντιλαϊκά μέτρα, επιβάλλει έκτακτους φόρους, ελαστικοποιεί εργασιακές σχέσεις, κλπ. Αν και ορισμένοι βουλευτές της πλειοψηφίας παραιτούνται ή και ανεξαρτητοποιούνται, εντούτοις η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η αντίδραση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων και σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων εγκαταλείπει την κυβερνητική παράταξη με συνέπεια να δημιουργηθεί μεγάλη, έντονη και προφανής δυσαρμονία της Βουλής προς το λαϊκό αίσθημα όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης επισκέπτονται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του ζητούν τον διορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης, τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών.

Ερωτάται:

1) Μπορεί ο ΠτΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του: α) να ζητήσει την παραίτηση της Κυβέρνησης και β) σε περίπτωση άρνησης της να την παύσει;

2) Αν η κυβέρνηση δεχθεί μεν τη διάλυση της Βουλής, επιμείνει όμως να προχωρήσει η ίδια στη διεξαγωγή εκλογών, μπορεί ο ΠτΔ να διορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση;

3) Αν η κυβέρνηση αρνηθεί τη διάλυση της Βουλής, μπορεί ο ΠτΔ να προχωρήσει στη διάλυση για προφανή δυσαρμονία προς το λαϊκό αίσθημα;

------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011 (Μαυριάς, Παντελής, Γεραπετρίτης, Βλαχόπουλος):  

*με ελαφρά απόκλιση στη διατύπωση

ΘΕΜΑ Α:

1) Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων κατά το ελληνικό δίκαιο και οι εξαιρέσεις.

2) Τα δημοψηφίσματα της Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας

ΘΕΜΑ Β:

1) α. Ποια είναι η συνηθισμένη πλειοψηφία με την οποία λαμβάνει απόφαση η Βουλή
    β. Τι συνεπάγεται της ψήφισης νομοσχέδιου ή πρότασης νόμου σε αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής

2) Η καθιέρωση της κοινοβουλευτικής αρχής.

ΘΕΜΑ Γ:

Στις βουλευτικές εκλογές θέτει υποψηφιότητα  Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο οποίος κι εκλέγεται βουλευτής:

α) Είναι συνταγματική η εκλογή του. Αν όχι πάσχουν ακυρότητας οι αποφάσεις που λαμβάνει η Βουλή;

β) Εκλογέας της περιφέρειας, στην οποία εξελέγη ο βουλευτής, μπορεί να προσβάλει την εκλογή του και πως;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Μαυριάς, Παντελής, Βλαχόπουλος, Γεραπετρίτης, Σπυρόπουλος, Δρόσος, Αντωνίου):

ΘΕΜΑ Α:

1) Η κυριότερη συμβολή του Χαρ. Τρικούπη στην εξέλιξη των συνταγματικών θεσμών στην Ελλάδα.

2) Ελέγχεται δικαστικώς η τήρηση του συντάγματος ως προς την νομοθετική και αναθεωρητική διαδικασία;

ΘΕΜΑ Β:

1) Σκιαγραφήσατε τις δύο κατά τη γνώμη σας κυριότερες αρμοδιότητες του ΠτΔ που καταργήθηκαν με την αναθεώρηση διαδικασία;

2) Αν παραιτηθεί κυβέρνηση που έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, τι θα πράξει ο ΠτΔ; Θα άλλαζε η απάντηση αν η κυβέρνηση αυτή είχε προκύψει μετά από διαδοχικές παραιτήσεις κυβερνήσεων συνεργασίας στις οποίες κανένα κόμμα δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών;

ΘΕΜΑ Γ:

Στο τέλος της τετραετούς βουλευτικής περιόδου η αξιωματική αντιπολίτευση που αποτελείται από 125 βουλευτές προτείνει τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για να διερευνηθούν ευθύνες της κυβέρνησης της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου. Μετά την έκδοση του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής, συγκροτείται κοινοβουλευτική επιτροπή για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

α) Είναι δυνατή η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής παρά την αντίθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας;

β) Μπορεί η Βουλή εν προκειμένω να ασκήσει ποινική δίωξη;

γ) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη σε ποιο δικαστήριο θα δικαστούν και οι συνένοχοι που είναι μη πολιτικά πρόσωπα;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούλιος 2012 (Μαυριάς, Παντελής, Βλαχόπουλος, Γεραπετρίτης, Σπυρόπουλος, Αντωνίου):
Θέμα Α:

1) Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του Συντάγματος του 1864.

2) Τα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο ισχύον ελληνικό δίκαιο.

Θέμα Β:

1) Τα βασικά χαρακτηριστικά της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001.

2) Ο λαός ως στοιχείο της έννοιας του κράτους.

Θέμα Γ:

Μετά τη διάλυση της Βουλής και πριν την εκλογή νέας, παραιτείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναδείξατε τις συνέπειες από άποψη Συνταγματικού Δικαίου.

Απαντήστε υποχρεωτικά το 3ο θέμα και σε ένα εκ των δύο πρώτων (με τα 2 υποθέματά τους) κατ’ επιλογή σας. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012 (Παντελής, Μαυριάς, Βλαχόπουλος, Γεραπετρότης, Σπυρόπουλος, Αντωνίου):

ΘΕΜΑ Α: 

1) Τι σημαίνει ο όρος ειδικό δικαστήριο; Αναφέρατε ποια είναι αυτά στο ισχύον δίκαιο και με σύντομη ανάπτυξη το ρόλο του καθενός.

2) Η δικτατορία του στρατηγού Παγκάλου (1925-1926) 

ΘΕΜΑ Β: 

1) Το συνταγματικό έθιμο

2) Η τήρηση της αναθεωρητικής διαδικασίας από τις συνταγματικές αναθεωρήσεις στην ελληνική συνταγματική ιστορία. 

ΘΕΜΑ Γ: 

Λόγω της αντίδρασης του κόσμου στην οικονομική πολιτική ο ΠτΔ αναλαμβάνει μόνος του τις ακόλουθες πρωτοβουλίες. 

α) Απευθύνει διάγγελμα στον ελληνικό λαό συνιστώντας υπομονή.

β) Διαλύει πρόωρα τη Βουλή για την αντιμετώπιση του κρίσιμου εθνικού θέματος της οικονομίας.

γ) Αναπέμπει στη Βουλή ψηφισμένο νομοσχέδιο επειδή θεωρεί ότι κατά παραβίαση του Συντάγματος ψηφίστηκε με την διαδικασία του κατεπείγοντως.

δ) Εκδίδει προεδρικό διάταγμα που βελτιώνει τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης νομοσχεδίου με οικονομικό περιεχόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: