Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Πρόσωπα
Χωρίζονται σε φυσικά και νομικά.
Φυσικά πρόσωπα
Ικανότητα δικαίου ( 34 ΑΚ) έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ακόμα και ως έμβρυα, οπότε μιλάμε για κατά πλάσμα ικανότητα δικαίου. Σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και καταστάσεων.
Δικαιοπρακτική ικανότητα (27 ΑΚ επ) είναι η ικανότητα του ατόμου να μετέχει στη διαμόρφωση έννομων σχέσεων.
(ΑΚ 128) Ορισμός δικαιοπρακτικά ανίκανου
(ΑΚ 129) Ορισμός περιορισμένα δικαιοπρακτικά ανίκανου
(ΑΚ 131) Ορισμός παροδικά ανίκανου (περίπτωση μέθησς, τοξικομανίας κλπ)
Οι συνέπειες του άρθρου αυτού αναφέρονται στον ΑΚ 132. Τα άρθρα 134-136 ορίζουν τις δικαιοπραξίες που μπορούν να καταρτίζουν οι ανήλικοι κατά ηλικία.
(ΑΚ 134) Ο ανήλικος άνω των 10 ετών καταρτίζει δικαιοπραξίες που του προσδίδουν μόνο έννομο όφελος, δεν επιβαρύνεται με υποχρεώσεις.
(ΑΚ 135) Ο ανήλικος άνω των 14 διαθέτει ελεύθερα ότι κερδίζει.
(ΑΚ 136) Ο ανήλικος άνω των 15 έχει δικαίωμα να εργαστεί.
Καταρτιθείσα δικαιοπραξία από δικαιοπρακτικά ανίκανο συνεπάγεται με ακυρότητά της.
Αφάνεια
Ρυθμίζεται από την ΑΚ 40. Αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την κήρυξη του προσώπου σε αφάνεια. Αποτελεί νόμιμο τεκμήριο θανάτου με τις σχετικές συνέπειες (κληρονομικά δικαιώματα, συνταξιοδότηση συζύγου κλπ). Τέλος, αποτελεί λόγο διαζυγίου καθώς ο γάμος δε διαλύεται αυτοδικαίως.
Προστασία προσωπικότητας (ρυθμίζεται με τα άρθρα 57-60 ΑΚ) όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την άρση της προσβολής της προσωπικότητας, μη επανάληψης στο μέλλον, αποζημίωσης και ηθικής ικανοποίησης.
Νομικά πρόσωπα
Διακρίνονται σε α) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πχ κράτος, εκκλησία β) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου πχ πανεπιστήμια και γ) νομικά πρόσωπα μικτής φύσεως πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ.
Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διακρίνονται σε α) Σωματεία ΑΚ 78 επ. β) Ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο ΑΚ 107 γ) ιδρύματα ΑΚ 108 επ. δ) Επιτροπή εράνων και αστική εταιρεία ΑΚ 122 επ.
Τα νομικά πρόσωπα έχουν αρχή και τέλος, ικανότητα δικαίου και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι δικαιοπραξίες καταρτίζονται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα του προσώπου.


Τι προσέχουμε λοιπόν στα Πρόσωπα:

1. Αντιλαμβανόμαστε από πότε ένα πρόσωπο υπάρχει (ειδικά στα θέματα κληρονομικού δικαίου) από την κοιλιά της μαμάς το έμβρυο έχει δικαίωμα κληρονομιάς και αγωγής μόλις γεννηθεί ζωντανό για ικανοποίηση αποζημίωσης.
2. Μαθαίνουμε πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ένα φυσικό και ένα νομικό πρόσωπο. Ο άνθρωπος αρχίζει από πλάσμα δικαίου και τελειώνει με τον εγκεφαλικό θάνατο ενώ το νομικό πρόσωπο αρχίζει με το καταστατικό (αλλιώς ιδρυτική πράξη) και τελειώνει με τη λύση και την εκκαθάρισή του λόγω είτε γιατί έληξε ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε το ΝΠ, είτε γιατί κάποιο μέλος το κατέγγειλε νομίμως, είτε γιατί έληξε ο χρόνος και δεν ανανεώθηκε με νέα τροποποιητική καταστατική πράξη.
3. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε τα πάντα με διατάξεις πχ Αφάνεια ΑΚ 40 (αυτό πρέπει να μας γίνει ένα με το πετσί μας). Μόνο έτσι θα αριστεύσουμε στο πρακτικό του Αστικού.
4.  Μαθαίνουμε πολύ καλά πότε ένα πρόσωπο έχει ικανότητα δικαίου και πότε δικαιοπρακτική ικανότητα. Ικανότητα δικαίου έχουμε από τότε που γεννιόμαστε ζωντανοί και δεν είμαστε εκτρώματα και δικαιοπακτική ικανότητα έχουμε ανάλογα με την ηλικία μας. Δικαιοπρακτική ικανότητα σημαίνει ότι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις για ότι κάνουμε. Σ.Ο.Σ. για όλα τα πρακτικά θέματα. Αν πέσει θέμα με ανήλικο πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά μέχρι που μπορεί να φτάσουν τα δικαιώματά του και οι υποχρεώσεις του. Επίσης, πολύ σοβαρό μαθαίνουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά πότε έχουμε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα πότε έχουμε μερική και πότε δεν έχουμε καθόλου και τι συνέπειες έχει αυτό στις πράξεις και τις παραλείψεις ενός προσώπου.
5. Από την αφάνεια μαθαίνουμε πότε ένα πρόσωπο κηρύσσεται σε αφάνεια. Αν έφυγε και λείπει 5 χρόνια χωρίς γράμμα και χωρίς κανένα σημείο ζωής ή αν βρισκόταν στα Ιμαλάια ως ορειβάτης και χάθηκε, θεωρούμε βέβαιο θάνατο, 1 χρόνο μετά ζητάμε την αφάνεια. Η αφάνεια μας ενδιαφέρει για θέματα κληρονομικά και θέματα γάμου. Ο γάμος λύεται στα δικαστήρια λόγω αφάνειας αλλά αν επιστρέψει ο σύζυγος έχει δικαίωμα να του επιστραφεί όλη του η περιουσία αλλά το διαζύγιο ισχύει. Προσοχή: δεν του επιστρέφεται και η σύζυγος!
6.  Τέλος, και πολύ σημαντικό γιατί πέφτουν συνέχεια πρακτικά με σωματεία και ιδρύματα, τα άλλα (επιτροπή εράνων και αστική εταιρεία δεν ενδιαφέρουν το δίκαιο) πρέπει να γνωρίζουμε πως ιδρύονται, πως πέρνονται οι αποφάσεις, ποιος έχει ευθύνη και γιατί, πως διαλύονται. Τα σωματεία είναι ένωση τουλάχιστον 20 προσώπων ενώ τα ιδρύματα είναι ενώσεις περιουσίας και ιδρύονται είτε με διαθήκη πχ ο Ωνάσης που άφησε την περιουσία του στο Ίδρυμα Ωνάσης και εν ζωή μπορεί κάποιος να ιδρύσει ένα Ίδρυμα και να παραχωρήσει την περιουσία του. Πολύ σημαντικό: ποιος παίρνει αποφάσεις στα σωματεία - ιδρύματα και ποιος έχει την ευθύνη!!!! Προσοχή!!

Αυτά για σήμερα, ελπίζω να μην σας σκότισα πολύ.... Καλό διάβασμα... Έπεται συνέχεια... Περιμένω σχόλια...

Λίνα.