Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ίσχυσαν διάφορα βραχύβια συντάγματα που δεν ευδοκίμησαν είτε λόγω των αδυναμιών τους είτε λόγω της εσωτερικής διαμάχης λόγω των πολιτικών.
Πρώτο Σύνταγμα ήταν αυτό που ψηφίστηκε από την Α Εθνοσυνέλευση στις 1 Ιανουαρίου του 1822 στην Επίδαυρο με ονομασία "Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος"  και αναθεωρήθηκε το 1823 από την Β Εθνοσυνέλευση στο Άστρος με το "Νόμο της Επιδαύρου". H Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 ψήφισε το "Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος" το οποίο όμως αναστάλθηκε από την Δ Εθνοσυνέλευση του Άργους μετά από πρόταση του Ιωάννη Καποδίστρια.

Το 1832 η Ε Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο ψήφισε το "Ηγεμονικόν Σύνταγμα" το οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε και ο Όθων βασίλεψε χωρίς Σύνταγμα μέχρι το Μάρτιο του 1844 που παραχωρήθηκε Σύνταγμα μετά την εξέγερση της Γ Σεπτεμβρίου το 1843. Το Σύνταγμα αυτό εγκαθίδρυσε τη συνταγματική μοναρχία και συντάχθηκε ως επί το πλείστον με βάση το Γαλλικό Σύνταγμα του 1830 και το βέλγικο του 1831.

Μετά την ανατροπή του Όθωνα ψηφίστηκε στην Αθήνα το Σύνταγμα του 1864 το οποίο εισήγαγε το θεσμό της βασιλευόμενης δημοκρατίας. Το Σύνταγμα του 1844 αναθεωρήθηκε το 1911 ενώ τα έτη 1920 και 1924 αποπειράθηκε να αναθεωρηθεί ξανά αλλά η διαδικασία διακόπηκε λόγω επαναστατικών πράξεων. Το Σύνταγμα αυτό ήταν ένα από τα πρώτα στον κόσμο που καθιέρωσε την καθολική ψηφοφορία (των ανδρών) ανεξαρτήτου οικονομικού εισοδήματος. Μόνον οι πλήρως οικονομικά εξαρτημένοι άνδρες  (τσιράκια ή οικόσιτοι) δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Αυτό, σε αντιδιαστολή με τα άλλα δυτικά συντάγματα της εποχής όπου μόνον οι γαιοκτήμονες αστοί είχαν δικαίωμα ψήφου. Για να εκτιμήσουμε αυτή τη διαφορά αρκεί να πούμε ότι ενώ στην Αγγλία ή στη Γαλλία την εποχή εκείνη είχε δικαίωμα ψήφου το 10% των ενήλικων ανδρών περίπου, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 90%.

Το 1926 συντάχθηκε το "Σύνταγμα της τριακοντακομελούς επιτροπής" το οποίο δεν ίσχυσε αφού συντάχθηκε νέο από αναθεωρητική βουλή που ψήφισε το "Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας" με το οποίο το πολίτευμα μετατρεπόταν σε αβασίλευτη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το 1935 επανήλθε η μοναρχία με το Σύνταγμα 1864/1911 αλλά μετά τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 έπαυσαν να ισχύουν ουσιώδεις διατάξεις του.Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 1952.

Η δικτατορία της Χούντας των Συνταγματαρχών παρουσίασε νέο Σύνταγμα το 1968 και ένα νεότερο το 1973, το οποίο έπαψε να έχει ισχύ με την πτώση της το 1974, οπότε μετά από το δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974 το πολίτευμα της Ελλάδας μετατράπηκε ξανά σε αβασίλευτη δημοκρατία και συντάχθηκε νέο Σύνταγμα από την Ε Αναθεωρητική Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου του 1975, το οποίο ισχύει ως σήμερα όπως αναθεωρήθηκε το 1986, το 2001 και το 2008.Δεν υπάρχουν σχόλια: