Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 2016-2017                                                                Αθήνα 24/02/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
         ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
  ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
30
2
ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
33
3
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
34
4
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΟΣ
38
5
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣ
40
6
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΤΖΗΣ
41
7
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΣΣΑΣ
42
8
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ
43
9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
43
10
ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
43
11
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΓΛΗΣ
46
12
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
47
13
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
47
14
ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
48
15
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
49
Οι ανωτέρω καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.
Προθεσμία εγγραφής:
Τρίτη 28/02/2017 έως Παρασκευή 3/03/2017  και ώρες 09.00-14.00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
  1. Απολυτήριο Λυκείου.
  2. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (τα έντυπα χορηγούνται από τη Γραμματεία).
  3. Μια (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από τα οποία να αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
       Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: