Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ)


Η έγγαμη συμβίωση των Α και Β δεν εξελίχθηκε ομαλά. Μετά από οξείς διαπληκτισμούς η Β αποχώρησε από την κατοικία τους και εγκαταστάθηκε στο σπίτι της αδελφής της.
Τον Μάιο του 2015, ο Α και η Β κατέθεσαν κοινή αίτηση για συναινετικό διαζύγιο και τον Φεβρουάριο του 2016 εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση που έλυνε τον γάμο.
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η Β ανέπτυξε ερωτική σχέση με τον Γ.
Μόλις εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση που έλυνε τον γάμο μεταξύ Α και Β, και πριν αυτή γίνει αμετάκλητη, οι Β και Γ τέλεσαν γάμο.
Τον Μάρτιο του 2016 η Β απέκτησε τέκνο από τις σχέσεις της με τον Γ. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:

(α) Ποιος είναι ο νόμιμος πατέρας του τέκνου;

Σύμφωνα με το τεκμήριο καταγωγής από γάμο (ΑΚ 1465 παρ. 1) σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, ο χρόνος των 300 ημερών δεν υπολογίζεται από την επόμενη της διακοπής αλλά από την επόμενη της ημέρας που έγινε αμετάκλητη η λύση ή ακύρωση του γάμου η οποία δεν προκύπτει από το πρακτικό.
Το τέκνο που απέκτησαν οι Β και Γ θεωρείται ως τέκνο γεννημένο σε γάμο και ο Α τεκμαίρεται να είναι ο νόμιμος πατέρας του.
 
(β) Σε περίπτωση που ακυρωθεί ο γάμος των Β και Γ, ποια θα είναι η νομική κατάσταση του παιδιού;

Ο γάμος ανάμεσα σε Β και Γ είναι καθόλα άκυρος εφόσον υπάρχει ανατρεπτικό κώλυμα που εμποδίζει τη σύναψή του και ειδικότερα ο γάμος που υπάρχει ανάμεσα σε Α και Β δεν έχει λυθεί αμετάκλητα με δικαστική απόφαση (ΑΚ 1354). 
Στην περίπτωση αυτή το τέκνο που γεννήθηκε σε άκυρο γάμο που ακυρώθηκε διατηρεί την ιδιότητα τέκνου γεννημένου σε γάμο και μετά την ακύρωσή του (ΑΚ 1382).(γ) Αν ο γάμος των Β και Γ θεωρηθεί άκυρος, είναι δυνατή η θεραπεία της ακυρότητάς του;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τις οποίες απαριθμεί ο νόμος (ΑΚ 1373) η ακυρότητα θεραπεύεται. Η εν προκειμένω περίπτωση δεν αναφέρεται στην ΑΚ 1373 και επομένως δεν είναι δυνατή η θεραπεία της ακυρότητάς της.
Όμως εφόσον εκδοθεί η αμετάκλητη δικαστική απόφαση που λύει το γάμο μεταξύ Α και Β, οι Β και Γ μπορούν ελεύθερα να συνάψουν νέο έγκυρο γάμο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: