Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΑΚ 180-184 Η ΆΚΥΡΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ)Ο κανόνας της άκυρης δικαιοπραξίας (ΑΚ 180)
  Άκυρη είναι η δικαιοπραξία που έχει μεν την εξωτερική μορφή της δικαιοπραξίας και τα ουσιώδη στοιχεία του πραγματικού της, αλλά εξαιτίας ελαττώματος (=απουσιάζει ένα στοιχείο απαραίτητο για το κύρος της δικαιοπραξίας) που υπάρχει σε αυτή δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της.
Σύμφωνα με την ΑΚ 180 η άκυρη δικαιοπραξία θεωρείται σαν να μην έγινε («λογίζεται ως μη γενόμενη»).
Οι άκυρες δικαιοπραξίες ενώ δεν παράγουν τα έννομα αποτελέσματα στα οποία απέβλεψε η δήλωση βούλησης, παράγουν άλλα έννομα αποτελέσματα τα οποία προβλέπει απευθείας ο νόμος:
·         Αξίωση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας (ΑΚ 914).
·         Αξίωση από προσυμβατική ευθύνη (=διαπραγματεύσεις) (ΑΚ 197-198).
·         Αξίωση για απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 904 επ.).
Επίσης, είναι δυνατόν να ισχύσει η άκυρη δικαιοπραξία ως μία άλλη μορφής δικαιοπραξία κατά μετατροπή (ΑΚ 182) ή η ακυρότητα να περιοριστεί σε μέρος της δικαιοπραξίας π.χ. ΑΚ 181.
Η συνέπεια της ακυρότητας επέρχεται αυτοδικαίως, δηλαδή δεν απαιτείται δικαστική απόφαση αλλά μπορεί να ζητηθεί με αναγνωριστική αγωγή (ΚΠολΔ 70) η αναγνώριση της. Κατ’ εξαίρεση η ακυρότητα πρέπει να κηρυχθεί από το δικαστήριο στις περιπτώσεις του γάμου (ΑΚ 1376), του συμφώνου συμβίωσης (άρθρο 3 Ν 3719/2008) και στις αποφάσεις συνέλευσης σωματείου (ΑΚ 101).

ΟΛΗ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: