Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Η ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ


Είδος εγκλήματος
Διαίρεση με βάση την ποινή
(άρθ. 18 ΠΚ)
Υπαιτιότητα που απαιτεί το κάθε έγκλημα
(άρθ. 26 ΠΚ)

Παράδειγμα στον ΠΚ
Κακούργημα
Είναι κάθε πράξη που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη

(άρθ. 18 εδ α ΠΚ)

Τιμωρείται μόνο όταν τελείται με δόλο (άμεσο α βαθμού, άμεσο β βαθμού, ενδεχόμενο)

(άρθ. 26 παρ. 1 εδ α  ΠΚ)

Όπου αναφέρει ο ΠΚ «με κάθειρξη» έχουμε κακούργημα

π.χ. ΠΚ 299 (ανθρωποκτονία), 264 (εμπρησμός), 270 (έκρηξη), 322 (αρπαγή), 380 (ληστεία) κλπ

Πλημμέλημα

Είναι κάθε πράξη που τιμωρείται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή με περιορισμό σε σωφρονιστικό κατάστημα

(άρθ. 18 εδ β ΠΚ)

Τιμωρείται όταν τελείται με δόλο (έστω ενδεχόμενο) όμως αν ο νόμος το ορίζει και από αμέλεια

(άρθ. 26 παρ.  1 εδ α,β ΠΚ)

Όπου αναφέρει ο ΠΚ «φυλάκιση ή χρηματική ποινή» ή «περιορισμό» έχουμε πλημμέλημα

π.χ. ΠΚ 235 (δωροδοκία), 224 (ψευδορκία), 232 (παρασιώπηση εγκλημάτων),  126 (ανήλικοι ποινικά υπεύθυνοι) κλπ

Πταίσμα

Είναι κάθε πράξη που τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο

(άρθ. 18 εδ γ ΠΚ)

Τιμωρείται από αμέλεια εκτός αν ο νόμος απαιτεί ρητά δόλο
(άρθ. 26 παρ. 2 ΠΚ)

Όπου αναφέρει ο ΠΚ «κράτηση ή πρόστιμο» έχουμε πταίσμα

π.χ. ελαφριές περιπτώσεις του ΠΚ 308 (απλή σωματική βλάβη), 360 (εξύβριση), 417 (διατάραξη ησυχίας) κλπ

Δεν υπάρχουν σχόλια: