Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΤΙ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΦΕΤΟΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ!!

ΑΡΧΑΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ


1. Χαρακτηριστικά αρχαϊκών πολιτευμάτων. ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
2. Ελληνικές νομοθεσίες αρχαϊκών χρόνων. ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
3. Ο κώδικας της Γόρτυνος (απλό διάβασμα)

4. Οι όροι Θέμις - δίκη - νόμος στα αρχαϊκά χρόνια (απλό διάβασμα)ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

1. Τι γνωρίζετε για τα φονικά δικαστήρια; ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
2. Ηλιαία, λειτουργία και σύνθεση (ΣΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
3. Σύνθεση και αρμοδιότητες αθηναϊκής βουλής. ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
4. Πατρική εξουσία ή σχέσεις γονέων και τέκνων στο αττικό και το ρωμαϊκό δίκαιο (ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ-ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
5. Μορφές ή είδη διαιτησίας (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ 
6. Ο θεσμός των αρχόντων (και η δοκιμασία των αρχόντων) (απλό διάβασμα)
7. Υιοθεσία στο αρχαίο και ρωμαϊκό δίκαιο (ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ-ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
8. Η σύγκλητος (απλό διάβασμα)
9. Η εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή στο αττικό και ελληνιστικό δίκαιο (ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ-ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ) ΕΠΕΣΕ ΘΕΜΑ ΤΟ 2011-2012 ΜΑΖΙ ΜΕ ΡΩΜΑΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
10. Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή στο αττικό και ελληνιστικό δίκαιο (ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ-ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ) ΕΠΕΣΕ ΘΕΜΑ ΤΟ 2012-2013 ΜΑΖΙ ΜΕ ΡΩΜΑΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ


ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

1. Η νομική κοινή και ανάπτυξη εθίμου στους ελληνιστικούς χρόνους (απλό διάβασμα)
2. Ο ελληνιστικός γάμος σε σχέση με τους κλασικούς χρόνους (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΩΜΑΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
3. Βασιλείς και μοναρχική ιδεολογία στην ελληνιστική Αίγυπτο (απλό διάβασμα)
4. Κανόνες δικαίου και τρόπος απονομής της δικαιοσύνης στην Ελληνιστική Αίγυπτο (ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
5. Νομικός πλουραλισμός στις ελληνιστικές μοναρχίες (απλό διάβασμα)
6. Ιεράρχιση κανόνων στην ελληνιστική εποχή (απλό διάβασμα)

ΡΩΜΑΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

1. Οι πραίτορες και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του ρωμαϊκού δικαίου ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
2. Υποκείμενα δικαίου στο ρωμαϊκό δίκαιο (απλό διάβασμα)
3. Τι γνωρίζετε για τον δωδεκάδελτο και τον ακουίλιο νόμο; ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
4. Τι γνωρίζετε για το ius  publice respondendi και τον αναφορικό νόμο; (απλό διάβασμα)
5. Ο ρωμαϊκός γάμος ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
6. Παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ρωμαϊκής έννομης τάξης σε βυζαντινή (ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΤΟ 2010-2011 ΩΣ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΕΣΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ)  
7. Η έννοια των leges (απλό διάβασμα)
8. Νομοθετική εξουσία του ρωμαίου αυτοκράτορα και νομική θεμελίωσή της (απλό διάβασμα)
9. Η προίκα dos στο ρωμαϊκό δίκαιο (απλό διάβασμα)
10. Είδη κανόνων δικαίου στο ρωμαϊκό δίκαιο (απλό διάβασμα)
11. Τα δικαστήρια του ιπποδρόμου και του Βήλου και οι καθολικοί κριτές των Ρωμαίων (ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΛΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
12. Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα στο κληρονομικό δίκαιο (απλό διάβασμα)


ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

1. Η θανατική ποινή στο Βυζάντιο - σωματικές ποινές - ποινές στερητικές της ελευθερίας - εξορία  ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ

2. Το συναινετικό διαζύγιο στο βυζαντινό δίκαιο ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
3. Τα γαμικά κωλύματα στο βυζάντιο και η συμβολή του τόμου του Πατριάρχη Σισίνιου ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
4. Το νομοθετικό έργο των 2 πρώτων βυζαντινών αυτοκρατόρων (απλό διάβασμα)
5. Τα νομικά λεξικά στο βυζαντινό πολίτευμα ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
6. Πανδεκτικές αντιλήψεις, ποιό ήταν το πρόβλημα που επκρατούσε, πως αντιμετωπίστηκε και ποιά η διαμόρφωση του νέου Αστικού Κώδικα; ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
7. Τι γνωρίζετε για τους αντικήνσορες και την μέθοδο διδασκαλία τους; ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
8. Το διαζύγιο στο ιουστινιάνειο δίκαιο (ΣΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
9. Τρόποι ανάληψης  αυτοκρατορικής εξουσίας στο Βυζάντιο (απλό διάβασμα)
10. Πως οι πηγές του δικαίου επιδρούν στη διαμόρφωση του βυζαντινού νομικού βίου (δεσμευτικότητα νόμων - καταργητικές διατάξεις - δικαστηριακή πρακτική ) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ 
11. Τι ήταν οι δήμοι στο βυζάντιο, εντοπίζετε ομοιότητες με σημερινή εποχή; ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
12. Τι γνωρίζετε για τους νομοκανόνες (απλό διάβασμα)
13. Υπήρχαν  επεμβάσεις της πολιτειακής εξουσίας στο χώρο της εκκλησίας και πως μπορούσαν να συνεργαστούν οι φορείς; ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
14. Ποιά τα όργανα δικαιοσύνης κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ

15. Τρόπος απονομής της δικαιοσύνης στη μέση βυζαντινή περίοδο ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
16. Όργανα και απονομή της δικαιοσύνης κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο (ύστερη) ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
17. Ρύθμιση διαδοχικών γάμων στο Βυζάντιο ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

1. Η συμβολή του Μάουερ στο νεότερο ελληνικό δίκαιο και τι γνωρίζετε για το διάταγμα της 23/2/1835 και ποιά τα προβλήματα κατά την εφαρμογή του  (ΕΠΕΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΑΒΙΒΛΟ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ ΩΣ ΘΕΜΑ 2013-2014 ΩΣ ΓΡΑΨΤΕ ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΒΙΒΛΟ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ)ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
   


ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΑ ΣΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 2014-2015 ΕΙΝΑΙ:

1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ στο αρχαϊκό, κλασικό, ρωμαϊκό και βυζαντινό δίκαιο (ΟΧΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΑΛΛΑ ΣΟΣ)
2. Ο ΓΑΜΟΣ στο κλασικό, ρωμαϊκό και βυζαντινό δικαιο (ΟΧΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΑΛΛΑ ΣΟΣ)
3. ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ στο Βυζάντιο (ΟΧΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΑΛΛΑ ΣΟΣ)
4. ΟΙ ΔΗΜΟΙ στους κλασικούς και στο βυζαντινούς χρόνους και ομοιότητες με σημερινή εποχή (ΣΟΣ)
5. Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ στο κλασικό, ρωμαϊκό δίκαιο (ΣΟΣ)

6. ΠΑΝΔΕΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ (πρόβλημα, πως αντιμετωπίστηκε, πως επηρέασε τον ΑΚ) (ΣΟΣ)
7. Πως οι ΠΗΓΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ επιδρούν στη διαμόρφωση του βυζαντινού νομικού βίου (δεσμευτικότητα νόμων - καταργητικές διατάξεις - δικαστηριακή πρακτική) (ΣΟΣ)
8. Υπήρχαν επεμβάσεις της ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και πως μπορούσαν να συνεργαστούν οι φορείς; (ΣΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ)

Δεν νομίζω να πέσει νομοθετικό κείμενο πάλι φέτος αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις διαβάζουμε πολύ καλά ΠΡΑΙΤΟΡΕΣ στο ρωμαϊκό και στο βυζαντινό ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΗΝΣΟΡΩΝ, ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΕΣ, ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ, ΕΞΑΒΙΒΛΟ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΛΟΓΗ ΙΣΑΥΡΩΝ, και ότι άλλο βρείτε στις σημειώσεις μου...

... και μακάρι βρε παιδιά να βγω αληθινή... να γράψουμε όλοι καλά φέτος... να τινάξουμε την μπάντα στον αέρα!!

Φιλικά,
Λίνα