Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ 2001 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

 Φέτος, μπορεί να πέσει συνταγματική ιστορία αντί για ένα θέμα συνταγματικού δικαίου οπότε ας έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001(ΣΟΣ)
Ποια η συμβολή των 3 επαναστατικών συνταγμάτων (Άστρους, Επιδαύρου και Τροιζήνας) στη διαμόρφωση του σημερινού συντάγματος;
ΘΕΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001
Τα χαρακτηριστικά της τριετίας 1917-1920.
ΘΕΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
Συνταγματικά αίτια εθνικού διχασμού και το Σύνταγμα του 1927.
ΘΕΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004
Που οφείλεται κατά την γνώμη σας η επιλογή του Γεωργίου Γλύξμπουργκ του Α’ ως βασιλιά μετά την κατάργηση της δυναστείας του Όθωνα;
Η συζήτηση για την εγκαθίδρυση της αβασίλευτης δημοκρατίας ενώπιον της Δ’ Συντακτικής Συνέλευσης.
ΘΕΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004(ΣΟΣ)
Συγκρίνατε το πολίτευμα του Καποδίστρια και το πολίτευμα του Όθωνα.
ΘΕΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005(ΣΟΣ)
Το κίνημα στο Γουδί.
ΘΕΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005(ΣΟΣ)
Το ζήτημα της δεύτερης βουλής στο σχέδιο και την εκπόνηση των συνταγμάτων του 1844 και του 1864 (σε συνδυασμό με το σήμερα που ξανασυζητάτε το θέμα κάτω και άνω βουλής).
Το ζήτημα της ύπαρξης δύο κυβερνήσεων κατά την περίοδο 1915-1916.
ΘΕΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006
Το σύστημα της κυβερνώσας βουλής την περίοδο 1862-1863.
ΘΕΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
Που τοποθετείται χρονικά και ποια είναι η συνταγματική σημασία του «παρασυντάγματος» στην μεταπολεμική Ελλάδα; (μόνο του τέτοιο θέμα δεν πέφτει)
ΘΕΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006(ΣΟΣ)
Η πηγή των εξουσιών στα Ελληνικά Συντάγματα του 19ου αιώνα (ωραιότατο θέμα συνταγματικής ιστορίας)
Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στην στρατιωτική δικτατορία του 1967 (όχι).
ΘΕΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007(ΣΟΣ)
Το σύστημα της κυβερνώσας βουλής στην ελληνική συνταγματική ιστορία (ωραιότατο θέμα συνταγματικής ιστορίας).
Η καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας στην ελληνική συνταγματική ιστορία (μικρό θέμα, θα έλεγα όχι)
Τα γενικά χαρακτηριστικά των συνταγμάτων της δικτατορίας (1968-1973) (όχι βέβαια).
ΘΕΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
Τα γεγονότα με συνταγματικό ενδιαφέρον που έλαβαν χώρα το έτος 1935.
Η κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας.
Διαδοχή Όθωνα.
ΘΕΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008(ΣΟΣ)
Το σύστημα κυβερνώσης βουλής στην συνταγματική ιστορία (πέφτει συνέχεια στη σχολή, γιατί άραγε;)
Η υπηρεσιακή κυβέρνηση στην συνταγματική ιστορία (ωραιότατο θέμα συνταγματικής ιστορίας).