Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μπήκε ο Οκτώβριος, τα κεφάλια μέσα, σε δύο μήνες γράφουμε εξετάσεις σε τρία μαθήματα: Αστικό Γενικές Αρχές, Συνταγματικό Δίκαιο & Συνταγματική Ιστορία από Όθωνα έως σήμερα και Γενικό Ποινικό Δίκαιο. 
Αν είστε της τελευταίας στιγμής, σας παραθέτω τους κώδικες είτε να τους τυπώσετε, είτε να διαβάσετε από το ίντερνετ και ποιά άρθρα είναι στην ύλη μας (για τα παραπάνω άρθρα στο αστικό και στο ποινικό θα μας τα δίνει το πρακτικό στο οποίο θα εξεταστούμε, τουλάχιστον για τώρα δεν χρειάζεται να διαβάσετε πέρα των άρθρων αυτών, αν κατανοήσετε αυτά τα άρθρα, όλα τα άλλα είναι οκ μετά).
Από εδώ και πέρα θα είμαι μαζί σας με αναρτήσεις και συνεχή ενημέρωση για όλα και σίγουρα ΣΟΣ θέματα.

Εύχομαι καλή μελέτη και καλή επιτυχία σε ότι και  αν κάνετε!


Οι τυχόν αλλαγές στον Αστικό Κώδικα δεν μας αφορούν αυτή τη στιγμή. 

Ξεκινήστε, έχοντας μαζί σας ένα τετράδιο όπου θα γράφετε τίτλους άρθρων και λίγα λόγια για αυτόν ώστε να θυμάστε τι γράφει (τουλάχιστον στο Σύνταγμα) στο αστικό και ποινικό μόνο τίτλους άρθρων. Να ξέρετε πού βρίσκεται τι. 

Μόλις τελειώσετε σε μια εβδομάδα το διάβασμα σας. Βουρ για βουτιά στα βαθιά!

Φιλικά,
Λίνα.

 

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ)


Στον παρακάτω σύνδεσμο έχω κάνει share όλα τα pdf που αφορούν θεωρία του Αστικού Δικαίου Γενικές Αρχές (από το βιβλίο του Α. Γεωργιάδη, έκδοση 2012).

Ο φάκελος αυτός θα ενημερώνεται συνέχεια οπότε μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτόν όποτε θελήσετε.

Καλή μελέτη!


https://app.box.com/owned by Lina Mylona 


Φιλικά,
Λίνα.
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΚ 281-282 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δικαίωμα είναι η εξουσία που απονέμεται από το δίκαιο στο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για την ικανοποίηση έννομων συμφερόντων του (οικονομικών, προσωπικών, ηθικών) με δική του βούληση.
Δικαίωμα με τη στενή έννοια υπάρχει όταν το δίκαιο απονέμει στο πρόσωπο συγκεκριμένη εξουσία που του ανήκει, την ασκεί και προστατεύεται από το δίκαιο κατά την άσκησή του πχ η εξουσία του κυρίου ενός πράγματος. Πολλές φορές από ένα δικαίωμα μπορεί να απορρέουν περισσότερες εξουσίες.
Στοιχεία της έννοιας του δικαιώματος είναι:
·         Η εξουσία δηλαδή η δύναμη που παρέχεται στο πρόσωπο για να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του ακόμα και αναγκαστικώς δηλαδή με τη βοήθεια δημόσιας αρχής.
·         Η απονομή της εξουσίας αυτής από το δίκαιο και όχι από άλλο ρυθμιστικό σύστημα πχ την ηθική.
·         Η απονομή σε ορισμένο πρόσωπο το οποίο αποτελεί τον φορέα του δικαιώματος και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με αυτό δεδομένου ότι δικαίωμα χωρίς  δικαιούχο δεν νοείται.
·         Η χρήση της εξουσίας για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος όπως αυτό προσδιορίζεται από το περιεχόμενο του δικαιώματος.
Υποχρεώσεις, βάρη και δεσμεύσεις: Στο δικαίωμα ενός προσώπου αντιστοιχεί μια υποχρέωση δηλαδή δέσμευση άλλου ή άλλων προσώπων για τήρηση ορισμένης συμπεριφοράς (επιχείρηση/παράλειψη/ανοχή πράξης) προκειμένου να ικανοποιεί το αντίστοιχο δικαίωμα. Η υποχρέωση ποικίλλει ανάλογα με το είδος του δικαιώματος (π.χ. στα απόλυτα δικαιώματα αντιστοιχεί γενική υποχρέωση), ενώ δημιουργείται μόνο αφού προσβληθεί το αντίστοιχο δικαίωμα.
Από την υποχρέωση πρέπει να διακρίνεται το βάρος δηλαδή μια συμπεριφορά η οποία επιβάλλεται μεν από τον νόμο αλλά δεν μπορεί να αξιωθεί δικαστικά. Η μη τήρησή τους επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στον βαρυνόμενο, οι οποίες δημιουργούν έναν έμμεσο καταναγκασμό για την εκπλήρωση των βαρών. Με τα βάρη δεν  υπάρχει απονομή δικαιώματος.
Το αντίστροφο από ότι ισχύει στα βάρη συμβαίνει στις δεσμεύσεις, πρόκειται για εκείνες τις περιπτώσεις που ο νόμος απονέμει ένα  δικαίωμα αλλά δεν επιβάλλει αντίστοιχη υποχρέωση. Αυτό συμβαίνει στα διαπλαστικά δικαιώματα όπου η εξουσία που απονέμεται στον δικαιούχο συνίσταται στη μονομερή διαμόρφωση μιας έννομης σχέσης.


Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχω γραφτεί στο newsletter της Νομικής Βιβλιοθήκης διότι παραγγέλνω πολλά νομικά βιβλία από εκείνους και φέτος με ενημέρωσαν ότι κάνουν εντατικά μαθήματα για τις κατατακτήριες Νομικής Αθηνών μόνο .... με 650! για όλα τα μαθήματα για όσους γραφτούν ως 28/9/2015..


Είναι τιμή γνωριμίας καθώς το διενεργούν το τμήμα αυτό για πρώτη φορά και σίγουρα δεν είναι για εργαζομένους αφού οι ώρες είναι νωρίς το μεσημέρι (είπαν βέβαια ότι μπορεί να το αλλάξουν αυτό στην πορεία ανάλογα με το ενδιαφέρον). Επιπλέον, δεν έχουν εμπειρία με τις κατατακτήριες που έχουν τα άλλα φροντιστήρια που είναι πολλά χρόνια στην αγορά των κατατακτηρίων αλλά ποτέ.. δεν ξέρεις!


Σας παραθέτω λοιπόν τα λινκς για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση και έχουν και τα χρήματα:
Καλή επιτυχία σε ότι αποφασίσετε!

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Στον ΑΚ δεν περιέχεται νομοθετικός ορισμός της δικαιοπραξίας. Γίνεται δεκτός όμως ο παρακάτω ορισμός:
Δικαιοπραξία είναι το πραγματικό, το οποίο περιέχει δήλωση βουλήσεως που επιφέρει έννομες συνέπειες επειδή το θέλησε ο δηλών. Η επερχόμενη έννομη συνέπεια πρέπει να είναι ηθελημένη από τα υποκείμενα της δικαιοπραξίας.
Ως πραγματικό εννοείται το σύνολο των γεγονότων, από τα οποία ο νόμος εξαρτά ορισμένη έννομη συνέπεια.
Ως δήλωση βούλησης εννοείται η εξωτερίκευση ορισμένης βουλήσεως έτσι ώστε να καταστεί γνωστή.
Δεν είναι δικαιοπραξίες:
·        Οι απλώς φιλικές ή εθιμοτυπικές σχέσεις: πρόκειται για σχέσεις που βρίσκονται στον εξωδικαιικό χώρο πχ παροχή φιλικής συμβουλής, έκφραση ευχών στην ονομαστική εορτή, πρόσκληση σε δείπνο.
·        Οι σχέσεις φιλοφροσύνης: πρόκειται για σχέσεις με σκοπό την εξυπηρέτηση ενός προσώπου από λόγους φιλοφροσύνης πχ ο Α παίρνει στο αυτοκίνητό του την τουρίστρια Β που έκανε ωτοστόπ, ο  Γ φιλοξενεί τον Δ σπίτι του.
·        Οι συμφωνίες κυρίων: πρόκειται για συμφωνίες με τις οποίες τα μέρη δεσμεύονται να τηρήσουν ορισμένη συμπεριφορά, χωρίς πρόθεση όμως νομικής δέσμευσης, από τις συμφωνίες αυτές λείπει η βούληση των μερών να δεσμευτούν νομικά.
Προαπαιτούμενα της δικαιοπραξίας:
Εκτός από τη δήλωση βούλησης που αποτελεί το ειδικό πραγματικό της δικαιοπραξίας (χωρίς το οποίο δεν υπάρχει καν δικαιοπραξία) προβλέπονται από το νόμο και ορισμένα προαπαιτούμενα της δικαιοπραξίας:
1.   Ικανότητα για δικαιοπραξία.
2.   Έλλειψη διάστασης δήλωσης και βούλησης.
3.   Έλλειψη ελαττωμάτων της βούλησης.
4.   Συμφωνία του περιεχομένου της δικαιοπραξίας με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
5.   Τύπος της δικαιοπραξίας.
Επιπλέον στοιχεία της δικαιοπραξίας:
Για να υπάρξει δικαιοπραξία πρέπει να υπάρχει δήλωση βούλησης ή και τα επιπλέον στοιχεία που τυχόν απαιτούνται:
·        Ουσιώδη στοιχεία: τα οποία οριοθετούν ορισμένο τύπο δικαιοπραξίας από τους υπόλοιπους τύπους δικαιοπραξίας π.χ. για να υπάρξει σύμβαση πώλησης (ΑΚ 513) πρέπει οι δηλώσεις βούλησης των μερών να αναφέρονται στο πωλούμενο πράγμα και στο τίμημα που συμφωνείται για την πώληση, αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε η συγκεκριμένη δικαιοπραξία δεν μπορεί να υπαχθεί στον δικαιοπρακτικό τύπο της πώλησης, είτε θα υπάρχει δικαιοπραξία άλλου τύπου (πχ δωρεά) είτε δεν θα υπάρχει κανενός τύπου δικαιοπραξία, θα είναι ανυπόστατη.
·        Επουσιώδη στοιχεία: αυτά δεν μεταβάλλουν τον τύπο της δικαιοπραξίας, όταν προστίθενται σε αυτή, εισάγουν αποκλίσεις από διατάξεις ενδοτικού δικαίου ή ρυθμίζουν θέματα που δεν προβλέπονται από το νόμο. Διακρίνονται σε συνήθη στοιχεία τα οποία συμπληρώνουν τη δικαιοπρακτική ρύθμιση και ορίζονται από το νόμο και σε τυχαία στοιχεία τα οποία προστίθενται στη δικαιοπραξία από τους δικαιοπρακτούντες και είτε τροποποιούν τα συνήθη στοιχεία είτε προσθέτουν όρους.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΚ 236-239 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ_ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΗ συναίνεση και η έγκριση αποτελούν κατηγορίες της ευρύτατης έννοιας της συγκατάθεσης.
Ως συγκατάθεση εννοείται η δήλωση επιδοκιμασίας μίας δικαιοπραξίας ενός προσώπου από κάποιο άλλο πρόσωπο, η οποία δήλωση απαιτείται από τον νόμο για να αναπτύξει η δικαιοπραξία τα αποτελέσματά της.
Η συγκατάθεση παρέχεται από τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τα υποκείμενα της σχέσης που ισχυροποιείται με την παρεχόμενη συγκατάθεση. Επομένως, μέχρι να δοθεί ή όχι η συγκατάθεση η δικαιοπραξία είναι μετέωρη. Η ΑΚ 236 δεν ορίζει ποιος είναι ο τρίτος που πρέπει να δώσει την συγκατάθεση, ούτε ποιές είναι οι δικαιοπραξίες που απαιτούν συγκατάθεση. Η εφαρμογή των ΑΚ 236 επ. προϋποθέτει ότι από άλλες διατάξεις προβλέπεται πως για την επέλευση των αποτελεσμάτων της δικαιοπραξίας απαιτείται συγκατάθεση. Αυτές οι δικαιοπραξίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: η πρώτη περιλαμβάνει δικαιοπραξίες για τις οποίες απαιτείται συγκατάθεση προκειμένου να προστατευθεί αυτός που επιχειρεί τη δικαιοπραξία π.χ. ΑΚ 136, 1550, 1683 ενώ στη δεύτερη περιλαμβάνονται δικαιοπραξίες οι οποίες θίγουν έννομα συμφέροντα τρίτων και για αυτό είναι αναγκαία η συγκατάθεσή τους π.χ. ΑΚ 229 επ., 1134 εδ β, 1937 εδ 2.


ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟ
Ποινή είναι κακό που προβλέπεται από το νόμο και επιβάλλεται από τον ποινικό δικαστή σύμφωνα με ορισμένη διαδικασία κατά του δράστη ορισμένης αδικοπραγίας και εξαιτίας αυτής ως εκδήλωση ιδιαίτερης αποδοκιμασίας αυτού από την έννομη τάξη. Η ποινή προϋποθέτει πάντοτε έγκλημα και επιβάλλεται εξαιτίας αυτού.
Επομένως, η ποινή από πρώτη άποψη είναι ένα κακό και που προσβάλλει θεμελιώδη αγαθά του δράστη (ελευθερία, περιουσία, τιμή, υπόληψη) και που επιβάλλεται ως εκδήλωση ιδιαίτερης κοινωνικοηθικής αποδοκιμασίας του δράστη για το έγκλημα που τέλεσε και όχι ως εκδίκηση, αποκατάσταση ή αποζημίωση.

Α. Σύμφωνα με τις απόλυτες θεωρίες: Ο λόγος που δικαιολογεί την ποινή εντοπίζεται στις ανταποδοτικές θεωρίες του παρελθόντος, είναι δηλαδή το άδικο που έθεσε ο δράστης. Η ποινή δεν επιδιώκει ούτε αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης ούτε την προστασία των εννόμων αγαθών από μελλοντικές πράξεις του δράστη αλλά αποβλέπει απλώς και αποκλειστικώς στην αποκατάσταση της αδικίας που έγινε. Εδώ η δικαιολογητική βάση της ποινής δεν είναι δίκαιη.
Β. Σύμφωνα με τις σχετικές θεωρίες: Κατά αυτές τις θεωρίες η ποινή έχει λόγο ύπαρξης μόνο όταν είναι κοινωνικώς χρήσιμη. Η ποινή εδώ μέσω της ειδικής και της γενικής πρόληψης των εγκλημάτων συμβάλλει στη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης και στην ασφάλεια των πολιτών στο πλαίσιο της έννομης τάξης. Η πρόληψη είναι ειδική καθόσον η ποινή συγκρατεί τον δράστη από την τέλεση περαιτέρω αξιόποινων πράξεων και είναι γενική καθόσον αποτρέπει τους λοιπούς κοινωνούς με τον εκφοβισμό της ποινής.
Γ. Σύμφωνα με τις ενωτικές θεωρίες: Αναγνωρίζουν μεν την ειδική πρόληψη ως σκοπό της ποινής, την συνδυάζουν όμως με την ανταπόδοση. Η επιβολή της ποινής εδώ οδηγεί στη διαπαιδαγώγηση του δράστη μέσω της εξιλέωσης του και έτσι στην πρόληψη περαιτέρω εγκλημάτων στο μέλλον.