Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 21/5/2015ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Ο Α πληροφορούμενος εξωσυζυγικές σχέσεις της γυναίκας του Γ οδηγεί ταραγμένος προς το σπίτι του έχοντας να αποφασίσει να την σκοτώσει. Στην ταραχή του περνά με κόκκινο με αποτέλεσμα να παρασύρει άθελά του μία γυναίκα. Βγαίνει από το αυτοκίνητο να παράσχει τις πρώτες βοήθειες και με χαρά του αντικρίζει τη Γ νεκρή.
Ερωτάται:
(α) Αξιόποινο του Α σύμφωνα με το αρ. 299 ΠΚ.
(β) Πάνω στην ταραχή του ο Α βλέπει την Ε να περνά, την περνάει όμως για την Γ και την πυροβολεί. Αξιόποινο του Α σύμφωνα με το αρ. 299 ΠΚ.
(γ) Ο Α αναθέτει στον Κ να σκοτώσει την Γ και αυτός από λάθος σκοτώνει τη Β. Αξιόποινο του Α και Κ σύμφωνα με το αρ. 299 ΠΚ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2
Ο επιχειρηματίας Α αντιλαμβάνεται σε κοντινή απόσταση τον επιχειρηματία Γ με τον οποίο έχουν διαφορές και αποφασίζει να τον σκοτώσει. Πυροβολεί και τον θανατώνει. Εκ των υστέρων εν αγνοία του Α αποδεικνύεται ότι και ο Γ είχε στρέψει το πιστόλι του προς τον Α και ετοιμαζόταν να τον πυροβολήσει.
Ερωτάται:
(α) Αξιόποινο του Α σύμφωνα με το αρ. 299 ΠΚ.

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Η ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ1.   Έλεγχος αν η πράξη ή η παράλειψη του δράστη είναι ποινικώς ενδιαφέρουσα, αν ΟΧΙ ο έλεγχος σταματά εδώ, αν ΝΑΙ συνεχίζουμε την ποινική διερεύνηση
·         Η πράξη ως ανθρώπινη συμπεριφορά: (α) Ανθρώπινη συμπεριφορά: όχι ζώα, όχι νομικά πρόσωπα, τιμωρούνται τα φυσικά πρόσωπα που τα χειρίζονται (β) Κοινωνικώς ενταγμένη εξωτερική συμπεριφορά: όχι σκέψεις (γ) Συμπεριφορά εξωτερικευμένη: όχι αυτοματοποιημένες κινήσεις, όχι αντανακλαστικές κινήσεις, όχι ακαταμάχητη βία
·         Η παράλειψη ως ανθρώπινη συμπεριφορά: έχουμε όταν ο νόμος επιβάλλει μια συμπεριφορά την οποία ο δράστης δεν την πράττει και επομένως παραλείπει. Προϋποθέσεις: (α) ο δράστης να ήταν σε θέση να ενεργήσει (β) να είχε αντιληφθεί την κατάσταση που απαιτούσε την ενέργειά του και (γ) να ήταν κοινωνικώς – νομικώς επιβεβλημένο να ενεργήσει.
2.   Έλεγχος αν η πράξη πληροί την αντικειμενική υπόσταση κάποιου εγκλήματος, αν ΟΧΙ ο έλεγχος σταματά εδώ, αν ΝΑΙ η πράξη είναι ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΑΔΙΚΗ
·         Στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης που πρέπει να πληρούνται: (α) το υποκείμενο του εγκλήματος (β) το αντικείμενο του εγκλήματος (γ) η εγκληματική συμπεριφορά (δ) οι περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε το έγκλημα και (ε) το αποτέλεσμα του εγκλήματος όπως αυτό περιγράφεται στο νόμο.  Αναγκαία στοιχεία για ένα έγκλημα είναι το υποκείμενο και η εγκληματική συμπεριφορά. Οι εξωτερικοί όροι δεν εξετάζονται εδώ αλλά στο αξιόποινο.
·         Υποκειμενικά στοιχεία του αδίκου (εκτός υπαιτιότητας): όπως είναι ο σκοπός παράνομης ιδιοποίησης στην κλοπή ΠΚ 372, ο οίκτος στην ανθρωποκτονία με συναίνεση ΠΚ 300, η απόφαση τέλεσης στην απόπειρα ΠΚ 42 κλπ. Τα εγκλήματα τα εγκλήματα που περιέχουν υποκειμενικά στοιχεία του αδίκου λέγονται εγκλήματα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης. Πρόκειται για στοιχεία του καταλογισμού.
·         Διάκριση εγκλημάτων με βάση το υποκείμενο: (α) κοινά και ιδιαίτερα. Τα ιδιαίτερα περαιτέρω διακρίνονται: (α) γνήσια ιδιαίτερα (ΠΚ 49 παρ. 1) (β) μη γνήσια ιδιαίτερα (ΠΚ 49 παρ. 2)
·         Διάκριση εγκλημάτων με βάση την εγκληματική συμπεριφορά: (α) εγκλήματα βλάβης και διακινδύνευσης, (β) εγκλήματα στιγμιαία και διαρκή, (γ) εγκλήματα ενέργειας και παραλείψεως, (δ) εγκλήματα απλά και σύνθετα, (ε) απλότροπα και πολύτροπα, (στ) Εγκλήματα συμπεριφοράς και αποτελέσματος.
·         Διάκριση εγκλημάτων με κριτήριο τις περιστάσεις: (α) βασικά (β) με παραλλαγές και (γ) ιδιώνυμα.
·         Διάκριση εγκλημάτων ανάλογα τη βαρύτητά τους (=η τριχοτόμηση των εγκλημάτων ΠΚ 18): (α) τα εγκλήματα που τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης είναι κακουργήματα (β) τα εγκλήματα που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ή χρηματική ποινή ή με περιορισμό είναι πλημμελήματα και (γ) τα εγκλήματα που τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο είναι πταίσματα.
·         Τόπος (ΠΚ 16) και χρόνος (ΠΚ 17) τέλεσης του εγκλήματος: (α) τόπος τέλεσης είναι ο τόπος που ο δράστης τέλεσε την αξιόποινη πράξη ή παράλειψη και (β) χρόνος τέλεσης είναι ο χρόνος που ο δράστης ενέργησε ή όφειλε να ενεργήσει.
·         Αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος: Η πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος καθιστά την πράξη καταρχήν άδικη, αρκεί βέβαια να προκάλεσε αυτή το αποτέλεσμα. Για τον έλεγχο του αιτιώδους συνδέσμου δηλ αν η πράξη του δράστη προκάλεσε το αποτέλεσμα έχουν διατυπωθεί οι εξής θεωρίες: (α) η θεωρία του ισοδυνάμου των όρων (β) η θεωρία της προσφόρου αιτιότητας (γ) η νομικώς διαφέρουσα αιτιότητα.
3.   Έλεγχος αν υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο υπαιτιότητα, αν ΟΧΙ ο έλεγχος σταματά εδώ, αν ΝΑΙ η πράξη είναι ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΗ
·         Απαιτούμενος βαθμός υπαιτιότητας: Σύμφωνα με ΠΚ 26 τα κακουργήματα τιμωρούνται μόνο εκ δόλου. Τα πλημμελήματα εκ δόλου αλλά αν ο νόμος το προβλέπει ρητά και εξ αμελείας. Τα πταίσματα τιμωρούνται εξ αμελείας. Σύμφωνα με ΠΚ 27 όταν ο νόμος ορίζει με πρόθεση απαιτείται και αρκεί οποιοσδήποτε βαθμός δόλου, όταν ορίζει απόφαση  απαιτείται και αρκεί οποιοσδήποτε βαθμός δόλου, όταν ορίζει εν γνώσει απαιτείται άμεσος δόλος α ή β βαθμού και δεν αρκεί ο ενδεχόμενος, όταν ορίζει με σκοπό απαιτείται άμεσος δόλος α βαθμού.
·         Μορφές υπαιτιότητας: (α) δόλος => έχει 2 βαθμίδες τον άμεσο και τον ενδεχόμενο. Ο άμεσος διακρίνεται σε α και β βαθμού. (β) αμέλεια => έχει 2 βαθμίδες την ενσυνείδητη και την άνευ συνειδήσεως.
·         Ειδικά θέματα υπαιτιότητας: (α) διαζευκτικός δόλος (β) αστόχημα βολής (γ) γενικός δόλος (δ) αρχή της επικάλυψης & εξαιρέσεις από αυτήν (εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου και τα υποκειμενικά στοιχεία του αδίκου).
·         Πλάνη στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος: Εδώ εμπίπτει η πραγματική πλάνη του ΠΚ 30. Η πλάνη εμφανίζεται σε 5 σημεία στο έγκλημα: Στην αντικειμενική υπόσταση: (α) ο δράστης πληροί την α.υ. χωρίς να το ξέρει (β) ο δράστης νομίζει ότι πληροί την α.υ. αλλά δεν την πληροί (γ) ο δράστης πληροί την α.υ. ενός διακεκριμένου εγκλήματος ενώ νόμιζε κοινού (δ) ο δράστης πληροί την α.υ. ενός κοινού εγκλήματος ενώ νόμιζε διακεκριμένου (ε) ο δράστης δεν γνώριζε ότι τέλεσε προνομιούχο έγκλημα, στο άδικο, στους λόγους άρσης του αδίκου, στους λόγους άρσης του καταλογισμού και στο αξιόποινο.
4.   Έλεγχος αν συντρέχει κάποιος ΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ, αν ΝΑΙ η πράξη  δεν είναι τελειωτικά άδικη και η ποινική διερεύνηση σταματά εδώ, αν ΟΧΙ  η πράξη είναι ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗ
·         ΠΚ 20 – ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση καθήκοντος.
·         ΠΚ 21 – προσταγή, μόνο για δημοσίους υπαλλήλους.
·         ΠΚ 22 – άμυνα. Προϋποθέσεις: (α) επίθεση (β) άδικη (γ) παρούσα (δ) στρεφομένη κατά του αμυνόμενου ή άλλου. Εδώ έχουμε την υπέρβαση της άμυνας ΠΚ 23 και την υπαίτια άμυνα του ΠΚ 24.
·         ΠΚ 25 – Κατάσταση ανάγκης. Προϋποθέσεις: (α) κίνδυνος (β) παρών (γ) αναπότρεπτος με άλλα μέσα (δ) δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του δράστη (ε) η βλάβη που προκαλείται να είναι σημαντικά κατώτερη από τη βλάβη που αποτρέπεται ως προς το είδος και τη σπουδαιότητα.
·         Η συναίνεση του παθόντος ως λόγος που αίρει το άδικο ΠΚ 308 παρ. 2
·         Ειδικοί λόγοι άρσης του αδίκου
·         Πλάνη στους λόγους άρσης του αδίκου: (α) Νομιζόμενος λόγος άρσης του αδίκου (β) αγνοούμενος λόγος άρσης του αδίκου (γ) μορφές πλάνης που είναι αδιάφορες για το ποινικό δίκαιο (δ) η πλάνη περί την υπαγωγή.
5.   Έλεγχος αν υπάρχει κάποιος ΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, αν ΝΑΙ δεν υπάρχει τελειωτικά καταλογιστή πράξη και ο έλεγχος σταματά εδώ, αν ΟΧΙ η τελειωτικά άδικη πράξη είναι και ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΗ και η διερεύνηση συνεχίζεται
·         Η ικανότητα προς καταλογισμό (βιολογικό στοιχείο) (α) ολική διατάραξη της συνείδησης ΠΚ 33 παρ. 1, 34 (β) μερική διατάραξη της συνείδησης ΠΚ 33 παρ. 2, 36  (γ) υπαίτια διατάραξη της συνείδησης ΠΚ 35.
·         Η υπαιτιότητα (ψυχολογικό στοιχείο).
·         Το άλλως δύνασθαι πράττειν (δεοντολογικό στοιχείο: δηλαδή αν θα μπορούσε να πράξει ο δράστης διαφορετικά. Προϋποθέτει: (α) τη δυνατότητα συνείδησης του αδίκου, εδώ εμπίπτει η νομική πλάνη του ΠΚ 31 και (β) την ελεύθερη μη συμμόρφωση του προσώπου με το δίκαιο, δηλαδή η μη συμμόρφωση του δράστη δεν ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής του αλλά μιας επιλογής καταπιεσμένης, εδώ εμπίπτει η κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό ΠΚ 32 και η υπέρβαση της άμυνας του ΠΚ 23 εδ β λόγω φόβου ή ταραχής από την επίθεση αίρεται το δεοντολογικό στοιχείο του καταλογισμού.
·         Πλάνη στους λόγους άρσης του καταλογισμού: βλέπε το αρχέγονο δίλημμα της σανίδας του Καρνεάδη και τη διχογνωμία Ανδρουλάκη και Μυλωνόπουλου.
6.   Έλεγχος αν ο νόμος απαιτεί κάποιο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, αν ΝΑΙ πρέπει να συντρέχει και αυτός ο όρος για να είναι αξιόποινη η πράξη, αν δεν συντρέχει η τελειωτικά άδικη και καταλογιστή πράξη δεν είναι αξιόποινη, αν ΟΧΙ συνεχίζουμε την διερεύνηση  
·         Ορισμός: Πρόκειται για εξωτερικά, αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος που δεν ανήκουν στην α.υ.ε.
·         Παραδείγματα: η τέλεση της αυτοκτονίας ή της απόπειρας στο ΠΚ 301, η επέλευση του θανάτου ή της βαριάς σωματικής βλάβης στο ΠΚ 313.
·         Συνέπεια έλλειψης αξιόποινου όρου: η πράξη δεν είναι αξιόποινη, ο δράστης δεν μπορεί να τιμωρηθεί ούτε για απόπειρα.
·         Τα εγκλήματα με εξωτερικό όρο λέγονται εγκλήματα υπερχειλούς αντικειμενικής υπόστασης επειδή διαθέτουν αντικειμενικά στοιχεία που δεν καλύπτονται από την υπαιτιότητα.
7.   Έλεγχος αν υπάρχει ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ή ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ, αν ΝΑΙ τότε η πράξη δεν τιμωρείται από το νόμο, αν ΟΧΙ τότε η πράξη είναι και αξιόποινη και επομένως είναι έγκλημα
·         Υπάρχουν περιπτώσεις που μια πράξη είναι τελειωτικά άδικη και τελειωτικά καταλογιστή αλλά δεν επιβάλλεται ποινή (=αποκλείεται το αξιόποινο). Πρόκειται για περιπτώσεις που το αξιόποινο εξαλείφεται μετά από την τέλεση της πράξης.
·         Δυνητικοί λόγοι απαλλαγής από την ποινή: (α) η δικαιολογημένη αγανάκτηση εξαιτίας προηγούμενης πράξης του παθόντος (β) η υπαναχώρηση από πεπερασμένη απόπειρα (γ) η απόπειρα πλημμελήματος με ποινή φυλάκισης ως 3 μήνες.
·         Υποχρεωτικοί λόγοι απαλλαγής από την ποινή: (α) Η έμπρακτη μετάνοια (β) η αμνηστία (γ) η παραίτηση από το δικαίωμα στην έγκληση και η ανάκληση της έγκλησης στα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα (δ) η απρόσφορη απόπειρα από ευήθεια ΠΚ 43 (ε) η παραγραφή.
·         Παραγραφή: (α) τα κακουργήματα παραγράφονται μετά από 15 έτη, (β) τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά από 5 έτη και (γ) τα πταίσματα παραγράφονται μετά από 1 έτος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ" ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τρία πρακτικά σχετικά με δικαιοπραξίες που έχουν εξεταστεί στη Νομική της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του μαθήματος "Δίκαιο της Δικαιοπραξίας".
1) Ο Α υπόσχεται να δωρίσει στον ανιψιό του Β ένα σπάνιο είδος χελώνας που έχει στην κατοχή του, εφόσον ο τελευταίος κατορθώσει να λάβει εντός του επόμενου έτους το πτυχίο Proficiency στην αγγλική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ο Α γνωρίζει τη Γ, με την οποία επιθυμεί σφόδρα να συνάψει δεσμό. Η Γ, όμως, εντυπωσιασμένη από την σπάνια χελώνα του ζητά ως απόδειξη της αγάπης του για αυτή να αθετήσει την υπόσχεση του προς τον Β και να χαρίσει σε αυτήν τη χελώνα.

Ο Α υποκύπτει στις πιέσεις της Γ και της χαρίζει τη χελώνα ελπίζοντας ότι ο ανιψιός του θα αποτύχει στις εξετάσεις. Ωστόσο ο Β, που είναι επιμελής και ικανός φοιτητής της νομικής, επιτυγχάνει μία πολύ ικανοποιητική επίδοση στο γραπτό τμήμα των εξετάσεων.  Για να μην εκτεθεί στον ανιψιό του ο Α αφαιρεί από το γραμματοκιβώτιο του Β την ειδοποίηση για το προφορικό τμήμα των εξετάσεων, με αποτέλεσμα ο Β να μην προσέλθει και τελικά να αποτύχει στις εξετάσεις.

Όταν ο Β μαθαίνει την όλη αλήθεια αποφασίζει να συμβουλευτεί τους συμφοιτητές του για να αποφασίσει πως θα αντιδράσει.

Να σημειωθεί ότι κατά το χρονικό σημείο κατάρτισης της σύμβασης δωρεάς μεταξύ Α και Β κάθε μεταβίβαση του εν λόγω είδους χελώνας ήταν απαγορευμένη με ειδική διάταξη νόμου για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, απαγόρευση, όμως, η οποία στη συνέχεια καταργήθηκε, και μάλιστα πριν λάβει χώρα η μεταβίβαση από τον Α στη Γ.

Ερωτήσεις:
1. Πώς χαρακτηρίζετε τη δικαιοπραξία μεταξύ Α και Β;
2. Πώς χαρακτηρίζετε την αφαίρεση της ειδοποίησης για τις προφορικές εξετάσεις από τον Α;
3. Τι επίδραση έχει η απαγόρευση της μεταβίβασης κατά το χρονικό σημείο κατάρτισης της σύμβασης δωρεάς μεταξύ Α και Β;
4. Ποιος είναι τελικά κύριος της χελώνας;

2) Ο Χ που τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά σε ερημική οδό από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ψ,δηλώνει σε αυτόν ότι θα προχωρούσε σε κατάθεση μήνυσης εναντίον του,εκτός αν δεχόταν (ο Ψ) να του δωρίσει συγκεκριμένο διαμέρισμα.Ο Ψ,μη έχοντας δίπλωμα οδήγησης,φοβήθηκε τις ενδεχόμενες ποινικές συνέπειες και για αυτό κατάρτισε με συμβολαιογραφικό έγγραφο τη σύμβαση δωρεάς με τον Χ.Μετά από πάροδο αρκετού χρόνου,θεωρώντας ο Ψ τον εαυτό του ασφαλή από πλευράς ποινικής δίωξης,ασκεί αγωγή κατά του Χ ισχυριζόμενος ότι η σύμβαση δωρεάς ειναι ακυρώσιμη λόγω απειλής.

Ερωτάται: 1.Είναι βάσιμη η αγωγή του Ψ;
                2.Πώς θα διαμορφωνόταν η κατάσταση αν ο Χ ζητούσε απο τον Ψ να δωρίσει το ακίνητο όχι στον ίδιο,αλλά στην κορη του Χ,την Ω,η οποία αγνοούσε το συμβάν;
                3.Πώς θα διαμορφωνόταν η κατάσταση αν ο Ψ ήταν 15 χρονών;

3) Ο Α συμφωνεί με την Ε να της δωρίσει ένα ακίνητό του ,πλην όμως για να αποφύγει μελλοντικές προστριβές με τους κληρονόμους του, αποφασίζουν να αναγραφεί στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο ότι συνάπτουν σύμβαση πώλησης,παρά το γεγονός ότι πρόθεση τους είναι να συναφθεί σύμβαση δωρεάς.Στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο καταρτίζουν και τη σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου.Προσθέτουν επίσης τον όρο ότι η Ε δεν θα δικαιούται να μεταβιβάσει περαιτέρω το ακίνητο.

Αργότερα η Ε πωλεί και μεταβιβάζει το ακίνητο στον Τ,ο οποίος γνώριζε τόσο την πραγματική πρόθεση των Ε και Α για σύναψη δωρεάς ,όσο και τον όρο για την απαγόρευση περαιτέρω διάθεσης του ακινήτου από την Ε.Όταν ο Α πληροφορείται τη μεταβίβαση,ασκεί αγωγή σε βάρος του Τ,ζητώντας να αναγνωριστεί (ο Α) κύριος του ακινήτου ,επικαλούμενος ότι η σύμβαση πώλησης του ακινήτου προς την Ε ήταν άκυρη ως εικονική.Επικουρικά,ζητά να αναγνωριστεί η ακυρότητα της μεταβίβασης από την Ε προς τον Τ,επικαλούμενος ότι η Ε δεν είχε δικαίωμα να μεταβιβάσει περαιτέρω το ακίνητο.

Ερωτάται:Είναι βάσιμη η αγωγή του Α;(Κάθε ισχυρισμός να αξιολογηθεί αυτοτελώς.)
 

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΠρακτικό 1
Οι ένοπλοι αστυνομικοί Α και Β αντιλαμβάνονται τον αλλοδαπό Γ, ενώ αυτός επιχειρεί να διαρρήξει περίπτερο σε συνοικία των Αθηνών. Στην πρόσκληση του Α να παραδοθεί, ο Γ τρέπεται σε φυγή καταδιωκόμενος από τους Α και Β, οι οποίοι πυροβολούν στον αέρα με τα υπηρεσιακά τους περίστροφα χωρίς αποτέλεσμα. Ο Α, βλέποντας ότι ο Γ κερδίζει απόσταση και παροτρυνόμενος από τον Β «να του ρίξει», πυροβολεί και τραυματίζει θανάσιμα στο κεφάλι τον Γ.

Εκτιμήστε ποινικώς τη συμπεριφορά των Α και Β επί τη βάσει των διατάξεων του ΠΚ.
Πρακτικό 2

Ο Μανώλης πυροβολεί εναντίον του Αντώνη για να τον σκοτώσει. Αντί αυτού όμως σκοτώνει τον περαστικό Γιάννη. Ποια είναι η ποινική ευθύνη του Μανώλη;

Πρακτικό 3
Ο Αντώνης κρύβεται ένα βράδυ σε μια συστάδα δέντρων περιμένοντας να περάσει ο Μανώλης για να τον σκοτώσει. Αντί του Μανώλη περνά από το σημείο της ενέδρας ο άγνωστος στον Αντώνη, Γιάννης. Ο Αντώνης σκοτώνει το Γιάννη νομίζοντας ότι σκοτώνει το Μανώλη. Ποια είναι η ποινική ευθύνη του Αντώνη; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.


Πρακτικό 4
Ο Μανώλης επιχειρεί να σκοτώσει την σύζυγό του Βασιλική επιφέροντάς της πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Μετά το πρώτο χτύπημα και βλέποντας το αίμα να κυλά από το κεφάλι της Βασιλικής αισθάνεται αηδία διότι δεν αντέχει στη θέα του αίματος και υπαναχωρεί. Ποια είναι η ποινική ευθύνη του Μανώλη; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Πρακτικό 5
Ο Α μπαίνει παράνομα σπάζοντας την πόρτα στο σπίτι του συλλέκτη Β και κλέβει τη συλλογή του από πίνακες. Σε περίπτωση που ο Α συλληφθεί, θα κατηγορηθεί για κλοπή (α. 372 §1 εδ. β ΠΚ) και φθορά ξένης ιδιοκτησίας (α. 381 ΠΚ). Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Πρακτικό 6

O A επιτίθεται εναντίον του Β για να τον κτυπήσει. Ο Β αμύνεται και τραυματίζει ελαφρά τον Α στο χέρι, η κίνηση αυτή όμως καταστρέφει το ρολόι που φορούσε ο Α και το οποίο ανήκε στον αδερφό του τελευταίου, Γ. Αξιόποινο του Β;
Πρακτικό 7

Στη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ ο φίλαθλος Α ρίχνει ένα κέρμα στο γήπεδο με σκοπό να τραυματίσει τον Β παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Το κέρμα όμως βρίσκει στο χέρι και τραυματίζει ελαφρά τον Γ παίκτη της δικής του ομάδας. Αξιόποινο του Α;
Πρακτικό 8


Ο Α βλέπει τον κλέφτη Β να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι του φορτωμένος με πλούσια λεία. Γεμάτος οργή τον καλεί να σταματήσει και να αφήσει τα κλοπιμαία, αλλά ο Β απλώς επιταχύνει το τρέξιμό του. Τότε ο Α εκσφενδονίζει κατά του Β μια πέτρα για να τον σταματήσει, αυτή όμως τον πετυχαίνει στο κεφάλι και τον σκοτώνει, πράγμα που ο Α πρόβλεψε ως ενδεχόμενο και το αποδέχτηκε.

Ερωτάται :

1)Ποιο το αξιόποινο του Α;

2)Αν η προηγούμενη απάντησή σας θα ήταν διαφορετική σε περίπτωση που κοντά στον Α βρισκόταν ένας αστυνομικός πρόθυμος να δράσει.

3)Αν ο αστυνομικός αυτός είχε δικαίωμα να πυροβολήσει τον Β για να τον σταματήσει.
Πρακτικό 9

Ο Α χτυπάει τον γέροντα Β στο κεφάλι, του αφαιρεί το πορτοφόλι και σπεύδει δρομαίος να εξαφανισθεί. Μόλις ο Β συνέρχεται από το σοκ, αρχίζει να καταδιώκει τον Α, επειδή όμως είναι ζαλισμένος από το χτύπημα, παραπατά, πέφτει και τραυματίζεται θανάσιμα. Ποιο το αξιόποινο του Α;

Πρακτικό 10

Ο Α καταρτίζει μια πλαστή επιταγή για να κάνει αργότερα χρήση της. Αφού την συμπληρώσει και λίγο πριν την υπογράψει ως δήθεν εκδότης, πέφτει από απροσεξία του ένα φλιτζάνι καφέ πάνω σε αυτήν και την καταστρέφει. Είναι παρόλα αυτά ο Α αξιόποινος; Θα άλλαζε η απάντησή σας αν ο Α είχε πρόχειρο και ένα δεύτερο έγγραφο επιταγής που θα μπορούσε να πλαστογραφηθεί αλλά δεν το έπραξε τελικά;
Πρακτικό 11


Ο Α παρακινεί το Β να προκαλέσει φθορά στο αυτοκίνητο του Κ. Ο Β αρνείται, παρακινεί τον Γ όμως να κλέψει το αυτοκίνητο. Ο Γ πείθεται. Ο Γ την επόμενη μέρα επιχειρεί να παραβιάσει την πόρτα του αυτοκινήτου, γίνεται όμως αντιληπτός και ακινητοποιείται από τον Κ, που ειδοποιεί την αστυνομία.

Αξιόποινο Α,Β,Γ.
Πρακτικό 12

Ο οδηγός Α, προκειμένου να παρκάρει κάνοντας όπισθεν, μη βλέποντας καλά, ζητάει βοήθεια από τον πεζό Β. Ο Β όμως έχει προηγούμενα με τον Α και επίτηδες τον οδηγεί πάνω σ' ένα στύλο, με αποτέλεσμα να προκληθεί φθορά στο αυτοκίνητο. Αξιόποινο Β.
Πρακτικό 13


Ο μηχανικός αυτοκινήτων Α έχει αναλάβει τον τακτικό έλεγχο του αυτοκινήτου του Β.Κατά τον τελευταίο έλεγχο διαπιστώνει μια σοβαρή βλάβη, την οποία όμως λόγω φόρτου εργασίας δεν επισκευάζει, ελπίζοντας να μην έχει αυτό δυσμενείς συνέπειες για τη ζωή του Β.Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, το αυτοκίνητο του Β συγκρούεται λόγω της παραπάνω βλάβης με άλλο, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο αυτού. 
Ερωτάται:
(α) Αξιόποινο του Α;

(β)Διαφοροποιείται η απάντηση, αν ο Α, επιδιώκοντας το θάνατο του Β, είχε προκαλέσει ο ίδιος τη βλάβη, το θανατηφόρο όμως ατύχημα οφειλόταν αποκλειστικά σε σφάλμα άλλου οδηγού;
Πρακτικό 14
Οι Α και Β πυροβολούν την ίδια στιγμή χωριστά κατά του Γ, ο οποίος αποδεικνύεται ότι πλήττεται από μία σφαίρα και φονεύεται χωρίς να διακριβωθεί τίνος τη σφαίρα δέχθηκε. 
Ερωτάται:  
Ποια η ποινική ευθύνη των Α και Β;

Πρακτικό 15
Ο Λ, φανατικός φίλαθλος του Πανιώνιου, βλέποντας από τις κερκίδες των γηπέδων την ομάδα του να χάνει, εκνευρίζεται, επειδή πιστεύει ότι οι παίκτες δεν παίζουν καλά. Αγανακτισμένος, σηκώνεται όρθιος και επανειλημμένα φωνάζει "τι τους κοιτάτε ρε;", "φάτε τους", "πνίξτε τους", "σκοτώστε τους!". Οι υπόλοιποι φίλαθλοι που είναι στην ίδια κερκίδα, ακούγοντάς τον αρχίζουν να πετούν προς τους παίκτες διάφορα αντικείμενα. Ένα από αυτά βρίσκει το αριστερό μάτι του ποδοσφαιριστή Κ και τον τραυματίζει. Αξιόποινο του Λ.

Πρακτικό 16
Ο Α επιθυμεί να σκοτώσει τον Β. Πυροβολεί ένα θάμνο που όμως πίσω του βρισκόταν ένα ελάφι. Μετά τον πυροβολισμό ο Β μένει νεκρός. Αξιόποινο του Α.

Πρακτικό 17
Ο Α συνάπτει σχέσεις με δεκαεπτάχρονη νομίζοντας ότι αυτή η συμπεριφορά του βρίσκεται εκτός των ρυθμίσεων του ποινικού νόμου (339 ΠΚ) .Ποιά είναι η ευθύνη του Α.
Πρακτικό 18
Ο Α, προϊστάμενος στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ παρακινεί την Β, καθαρίστρια του παραπάνω υπουργείου, να καταστρέψει σημαντικό έγγραφο της Υπηρεσίας Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Αξιόποινο των Α και Β.
Πρακτικό 19

Ο Α πληροφορείται ότι μέλη μιας μυστικής οργάνωσης της οποίας απόρρητα στοιχεία έχει καταδώσει στην Αστυνομία πρόκειται να παραμονεύσουν ένα συγκεκριμένο βράδυ έξω από το σπίτι του και να τον σκοτώσουν. Ο Β υπήρξε ο κύριος εμπνευστής της ιδέας εξόντωσής του, ενώ ο Γ ανέλαβε την εκτέλεση και τον προσδιορισμό των λεπτομερειών της εκτέλεσής του.Ο Α γνωρίζοντας γνωρίζοντας τα πάντα στέλνει στον Β, ο οποίος από μακριά πολιορκούσε την ευειδή Δ τηλεγράφημα με την υπογραφή Δ, με το οποίο ορίζει σε αυτόν συνάντηση τη συγκεκριμένη ώρα και στο συγκεκριμένο τόπο, όπου ανέμενε ο εκτελεστής του. Ο Β πηγαίνει όντως στο συγκεκριμένο σημείο και εκτελείται από τον Γ, ο οποίος τον εξέλαβε ως τον Α.
Ποινική ευθύνη των Α,Γ και Δ ή όχι και γιατί;
Πρακτικό 20
Ο Α οδηγεί ένα αυτοκίνητο, χωρίς να έχει δίπλωμα οδήγησης. Ξαφνικά, η πεζή Β που περπατά στο πεζοδρόμιο, γλυστρά και πέφτει στο οδόστρωμα μπροστά στο αυτοκίνητο του Α. Αυτός φρενάρει απότομα, αλλά παρά ταύτα η Β σκοτώνεται. Ποιο το αξιόποινο του Α;


Πρακτικό 21
Ο Α επιτίθεται με γροθιές κατά του ανήλικου Β με σκοπό να τον τραυματίσει. Την σκηνή παρακολουθούν ο πατέρας του Β Γ, ο οποίος στέκεται απαθής παρόλο που είχε την σωματική δύναμη να αποτρέψει την επίθεση και ο Δ που με συνεχείς κραυγές ενθαρρύνει τον Α. Τελικά προκαλείται απλή σωματική βλάβη του Β. Ποιο το αξιόποινο των Γ και Δ;

Πρακτικό 22
Ο Α προσλαμβάνει αντί σοβαρού χρηματικού ποσού τον Β, επαγγελματία δολοφόνο και να του αναθέτει να σκοτώσει τον Γ, εχθρό του Α. Ο Β εκτελώντας την παραγγελία σκοτώνει τον Δ, αντί του Γ, μπερδεύοντας λόγω σκότους τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Γ. Ποια η ποινική ευθύνη των Α και Β και γιατί;

Πρακτικό 23
Ο Α έχει εχθρό τον Β.Μια μέρα αποφασίζει να τον σκοτώσει πυροβολώντας τον απο κοντινή απόσταση.Το όπλο περιέχει μια μόνο σφαίρα.Ο Α αφου πυροβολεί δεν καταφέρνει να πετύχει τον Β και η σφαίρα περνά ξυστά απο το κεφάλι του χωρίς να τον τραυματίσει.Τρέπεται σε φυγή και συλλαμβάνεται λίγο πιο κατω.Ποια η ποινική ευθύνη του Α;

Πρακτικό 24
Ο Γ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο άρρωστος.Η νοσοκόμα Β νομίζει ότι του χορηγεί το φάρμακο Χ,το οποίο όμως έχει αντικατασταθεί με δηλητήριο από τον γιατρό Α γιατι ο ίδιος δεν είχε καλές σχέσεις με τον ασθενή και ήθελε να τον «ξεφορτωθεί».Μετά την χορήγηση ο Γ πεθαίνει.Ποια η ποινική ευθύνη της νοσοκόμας και του γιατρού;

Πρακτικό 25
Ο Α πηγαίνει με το παιδί του στο πάρκο.Το παιδί είναι ντυμένο Batman.Κάποια στιγμή το παιδί του το «σκάει» και χάνεται ανάμεσα σε άλλα παιδιά που ήταν ντυμένα και αυτά Batman.Ο Α ψάχνει να βρει τον γιο του. Βρίσκει ένα παιδί με την στολή αυτή,το ραπίζει για σωφρονισμό.Εαν δεχτούμε ότι λόγος άρσης του αδικου ειναι σωφρονισμός ανηλίκου από τους γονείς του, ποια η ευθύνη του Α.

Πρακτικό 26

Η Α δινει σάντουιτς με δήλητηριο στον σύζυγό της Β για να το πάρει στην εργασία του με σκοπό να τον σκοτώσει.Επειδή όμως Ο Β δεν είχε όρεξη το έδωσε στον συναδελφό του ο οποίος πεθαίνει.Ποια η ευθύνη της Α.


Πηγή: http://dap-nomikis.gr/site/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16