Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2005 ΕΩΣ 2014


Αυτά είναι τα θέματα από το 2005 έως 2014 που έχουν πέσει στη Νομική Αθηνών στις κατατακτήριες εξετάσεις ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Προσέξτε τι πέφτει συνέχεια: από ενοχικές δικαιπραξίες (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ή ΧΩΡΙΣ -ΔΩΡΕΑ-ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ), από εμπράγματες δικαιοπραξίες (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ), από γενικές αρχές (ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ - ΠΛΑΝΗ/ΑΠΑΤΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ/ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ) οπότε κάντε το κατάλληλο διάβασμα!!!

2005-2006 (ΔΩΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & EIKONIKOTHTA)
Ο Κ επιθυμώντας να μειώσει τη φορολογική του επιβάρυνση, εμφανίζεται μαζί με τον ανιψιό του Α στο συμβολαιογράφο Σ, ο οποίος συντάσσει, όπως του ζητήθηκε, συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης από τον Κ στον Α ενός μεγάλης αξίας διαμερίσματος. Στην κατάρτιση αυτής της σύμβασης προέβησαν οι Κ και Α μόνο κατά φαινόμενο, χωρίς πρόθεση πραγματικής πώλησης και μετάθεσης της κυριότητας από τον Κ στον Α.
Ερωτάσθε:
α. Απέκτησε ο Α κυριότητα στο ακίνητο;
β. Αποτελούν η πώληση και η μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου δικαιοπραξίες και αν ναι, τι είδους (ενοχικές ή εμπράγματες, υποσχετικές ή εκποιητικές, επαχθείς ή χαριστικές, αιτιώδεις ή αναιτιώδεις).
γ. Εάν υποτεθεί ότι ο Κ είναι υπέργηρος και οικονομικά εξαρτημένος από τον ανιψιό του Α ο οποίος τον εκβιάζει ότι αν δεν του μεταβιβάσει την κυριότητα του προαναφερθέντος διαμερίσματος, θα πάψει να τον φροντίζει και ο Κ φοβούμενος για τη ζωή του οδηγείται στο συμβολαιογράφο Σ και καταρτίζει υπό τις συνθήκες αυτές, τη σχετική μεταβιβαστική δικαιοπραξία, μπορεί ο Κ στη συνέχει να αποδεσμευθεί από την δικαιοπραξία αυτή και αν ναι, με ποιο τρόπο;

2006-2007 (ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ-ΑΠΑΤΗΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ)
Ο Σ, συλλέκτης έργων λαϊκής τέχνης, σε εκδρομή του στη Θράκη διαπιστώνει ότι ο αγρότης Α ήταν κύριος ενός πίνακα γνωστού λαϊκού ζωγράφου. Ο Σ εκτιμά ότι ο πίνακας πρέπει να αξίζει τουλάχιστον 40000 ευρώ, ενώ ο Α νόμιζε ότι ο πίνακας δεν είχε καμία αξία. Ο Σ που ενίσχυσε την εντύπωση αυτή του Α, αγόρασε τον πίνακα αντί 1000 ευρώ και τον πήρε μαζί του. Μετά από πέντε χρόνια ο Α παρακολουθώντας εκπομπή στην τηλεόραση, βλέπει σε σχετική δημοπρασία να προσφέρεται ο συγκεκριμένος πίνακας προς πώληση από τον Σ και με βάση τις προσφορές των υποψηφίων αγοραστών να διαμορφώνεται η τιμή του στις 80000 ευρώ.
Ερωτάται:
1. Συντρέχουν λόγοι ακυρωσίας ή και ακυρότητας της σύμβασης που σύνηψε ο Α με τον Σ, και εάν ναι, ποιοί;
2. Τίθεται θέμα απόσβεσης ή παραγραφής των ενδεχόμενων δικαιωμάτων ή αξιώσεων του Α κατά του Σ σε σχέση με την παραπάνω σύμβαση;2007-2008 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ‘Η ΧΩΡΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΛΑΝΗ/ΑΠΑΤΗ)
Ο ελληνοαμερικάνος Τζώνυ, μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ, είναι ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής. Αποφάσισε να πωλήσει ολόκληρο το ακίνητο αυτό για να επενδύσει αλλού τα χρήματά του. Παρακάλεσε λοιπόν το φίλο του Κώστα, μόνιμο κάτοικο Αθηνών να βρει αγοραστή και να πωλήσει για λογαριασμό του το οικόπεδο αυτό έναντι τιμήματος 800.000€ περίπου, που είναι η πραγματική αξία του.
            Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τον Πελοπίδα, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «Α.Ε.» συμφωνήθηκε η εταιρεία να αγοράσει το οικόπεδο έναντι τιμήματος 800.000€ προκείμενου να ανεγείρει σε αυτό κτήριο γραφείων.
            Ο Πελοπίδας και ο Κώστας υπέγραψαν ένα ιδιωτικό έγγραφο για την πώληση του οικοπέδου, στο οποίο συμφώνησαν ότι εντός μηνός θα προσέλθουν για να καταρτίσουν την σύμβαση αγοραπωλησίας.
Ερωτήσεις:
1(α).     Ποιός είναι ο νομικός χαρακτήρας της συμφωνίας του Κώστα με τον Πελοπίδα, η οποία περιελήφθη στο ιδιωτικό έγγραφο; Ποιά δικαιώματα και υποχρεώσεις αποκτούν τα μέρη από την σύμβαση αυτή;
1(β).     Είναι έγκυρη η σύμβαση αυτή στην προκειμένη περίπτωση και γιατί;
2(α).     Για να αποκτήσει η εταιρεία «Α.Ε.» την κυριότητα επί του οικοπέδου, πόσες δικαιοπραξίες πρέπει να συναφθούν και ποιές; Αν απαιτούνται για την μεταβίβαση περισσότερες δικαιοπραξίες, ποιές είναι οι μεταξύ τους διαφορές και τί είδους δικαιοπραξίες είναι αυτές;
2(β).     Αν συμφωνηθεί ότι το τίμημα για την αγορά θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι την αποπληρωμή των δόσεων, τί νομική σημασία έχει η συμφωνία αυτή; Τί δικαιώματα αποκτά ο αγοραστής έναντι του πωλητή;
2(γ).     Τί σημασία έχει η συμφωνία ότι σε περίπτωση που δεν πληρωθεί εγκαίρως κάποια δόση ανατρέπεται η συμφωνία πώλησης;
3(α).     Ο Κώστας μπορεί εγκύρως να ενεργήσει στην επιδιωκόμενη αγοραπωλησία για λογαριασμό του Τζώνυ, υπό ποία ιδιότητα;
3(β).     Τί απαιτείται για να έχει ο Κώστας την εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του Τζώνυ στην προκειμένη περίπτωση;
Αν υποθέσουμε ότι το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και ο Πελοπίδας αποφασίζει την αγορά του για λογαριασμό της εταιρείας «Α.Ε.» επειδή πιστεύει ότι το οικόπεδο σύντομα θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως:
4(α).     Έχει δικαίωμα η αγοράστρια εταιρεία «Α.Ε.» ή ο Πελοπίδας ατομικώς να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης για τον λόγο ότι το οικόπεδο δεν εντάχθηκε τελικά στο σχέδιο πόλεως;
4(β).     Αν ο Κώστας είχε διαβεβαιώσει συμβατικώς τον Πελοπίδα ότι το οικόπεδο θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως, μεταβάλλεται η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα;
4(γ).     Αν υποτεθεί ότι η αγοράστρια εταιρεία «Α.Ε.» τρία χρόνια μετά την σύναψη της αγοραπωλησίας του οικοπέδου ασκήσει αγωγή για την ακύρωση της σύμβασης, έχει σημασία το γεγονός αυτό για το δικαστήριο που θα επιληφθεί της υποθέσεως;
5.         Αν στην σύμβαση αγοραπωλησίας αντί του πραγματικού συμφωνηθέντος τιμήματος των 800.000€ αναγραφεί ότι το οικόπεδο πωλείται με τίμημα 500.000€ που είναι η αντικειμενική (κατά την Δ.Ο.Υ.) αξία του ακινήτου, είναι έγκυρη η αγοραπωλησία; (αιτιολογημένη απάντηση)

2008-2009 (ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ)
Το Δ.Σ. του σωματείου Σ, στηριζόμενο σε διάταξη του καταστατικού του Σ, ανέθεσε στο μέλος του Δ, να προβεί σε πρόσληψη υπαλλήλου για τις ανάγκες λειτουργίας της γραμματείας του σωματείου. Ο Δ μετά από συνεντεύξεις με διάφορους υποψηφίους επιλέγει και προσλαμβάνει τον Υ  με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Ένα εξάμηνο αργότερα, λόγω ανεπάρκειας του Υ στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Δ προβαίνει σε καταγγελία της ως άνω σύμβασης.
Ερωτάται:
(α) Είναι δεσμευτική για το Σ ως νομικό πρόσωπο η σύμβαση εργασίας που σύνηψε ο Δ με τον Υ;
(β) Σε ποια κατηγορία δικαιωμάτων υπάγεται το δικαίωμα καταγγελίας που άσκησε ο Δ και  πως ασκείται αυτό; Δεσμεύει το Σ η εν λόγω καταγγελία;
(γ) Είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αν υποτεθεί ότι αυτή ήταν μεν απολύτως νομότυπη και δεσμευτική για το Σ, δεν οφειλόταν όμως σε πραγματική ανεπάρκεια του Υ αλλά είχε ως αποκλειστική αιτία την προσωπική αντιπάθεια του Δ έναντι αυτού (του Υ);

2009-2010 (ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ)
Ο Α δωρίζει στον Β με προφορική συμφωνία, που συνάπτεται την 14/12/2009, έναν σημαντικής αξίας ζωγραφικό πίνακα γνωστού ζωγράφου, την ¨Άνοιξη¨, από την πλούσια συλλογή του. Όμως για να μη δυσαρεστήσει την ανιψιά του Χ, ο Α συμφωνεί με τον Β να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο αναγράφεται ότι ο Α πωλεί δήθεν στον Β το ζωγραφικό πίνακα έναντι τιμήματος 30000 ευρώ. Επειδή ο πίνακας εκτίθεται σε έκθεση στο τοπικό μουσείο τέχνης Μ βάσει σύμβασης χρησιδανείου (ΑΚ 810) μεταξύ του Α και του Μ, οι Α και Β συμφωνούν ότι ο πίνακας θα παραδοθεί στον Β μετά το πέρας της έκθεσης, ήτοι την 14/1/2010. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο Α διαπραγματεύεται με τον Γ την πώληση του πίνακα. Η διαπραγμάτευση κατέληξε σε προσύμφωνο για την πώληση του πίνακα από τον Α στον Γ έναντι 50000 ευρώ. Μετά το πέρας της έκθεσης το μουσείο Μ παραδίδει τον πίνακα στον Α. Την 15/01/2010 ο Β ζητεί από τον Α να του παραδώσει τον πίνακα ΅΄Άνοιξη΅, ο Α όμως απαιτεί την καταβολή του τιμήματος των 30000 ευρώ από τον Β.
Ερωτάται:
1. Υποχρεούται ο Β να καταβάλλει το ποσό των 30000 ευρώ στον Α;
2. Υποχρεούται ο Α να παραδώσει τον πίνακα στον Β;
3. Τι δικαιώματα έχει ο Γ από τη σύμβαση προσύμφωνου;  Ποια η διαφορά του προσύμφωνου από τη σύμβαση της πώλησης;
4. Τι είδους σύμβαση είναι η σύμβαση χρησιδανείου (ενοχική ή εμπράγματη, υποσχετική ή εκποιητική, συναινετική ή παραδοτική, χαριστική ή επαχθής);

2010-2011 (ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ – ΠΛΑΝΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ)
Ο τυπογράφος Α αγόρασε από τον προμηθευτή Π ένα σύγχρονο τυπογραφικό μηχάνημα έναντι τιμήματος 100.000 ευρώ. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος ο Α διαπίστωσε ότι το τυπογραφικό μηχάνημα, είχε στην πραγματικότητα 30% μικρότερη απόδοση από εκείνη που ρητώς υποσχέθηκε ο πωλητής.
Ερωτήματα:
1α) Μπορεί ο Α να ζητήσει την ακύρωση της συμβάσεως πωλήσεως, για ποιόν λόγο και με βάση ποιες διατάξεις των Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα;
1β) Έχει δικαίωμα ο πωλητής Π, σε περίπτωση ακύρωσης της πώλησης, να ζητήσει αποζημίωση από τον Α, διότι στο μεταξύ μειώθηκε η αξία του μηχανήματος λόγω της χρήσης του;
2) Αν υποτεθεί ότι ο Α κατά τις διαπραγματεύσεις είχε εκθέσει στον Π τις ανάγκες της επιχειρήσεώς του σε σχέση με την αποδοτικότητα του μηχανήματος, όμως ο πωλητής Π, μολονότι γνώριζε ότι η αποδοτικότητα του συγκεκριμένου μηχανήματος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Α, σκοπίμως του απέκρυψε το γεγονός αυτό και απέφυγε να αναλάβει οποιαδήποτε συμβατική δέσμευση ως προς την αποδοτικότητα του μηχανήματος, ερωτάται:
2α) Μπορεί ο Α να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης και με βάση ποιες διατάξεις των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου;
2β) Έχει δικαίωμα ο Α να ζητήσει από τον Π αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη λόγω της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις εξαιτίας της μειωμένης αποδοτικότητας του μηχανήματος;
3) Αν υποτεθεί ότι ο Α ανακάλυψε τη μειωμένη αποδοτικότητα του μηχανήματος έξι μήνες μετά την αγορά, και παρά ταύτα συνέχισε να χρησιμοποιεί το μηχάνημα επί τρία ακόμα χρόνια εν γνώσει της μειωμένης αποδοτικότητας, ερωτάται:
3α) Έχει δικαίωμα να ζητήσει μετά ταύτα την ακύρωση της πώλησης;
3β) Έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση επικαλούμενος τα άρθρα 197, 198 ΑΚ;
4) Αν υποτεθεί ότι ο Α είχε συμφωνήσει με τον Π ότι το τίμημα για την πώληση του μηχανήματος θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και ότι αν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως καταβολής έστω και μία δόση θα ανατρέπεται η πώληση, ερωτάται:
4α) Πως αξιολογείτε νομικώς τη συμφωνία αυτή;
4β) Ποιες οι έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της δικαιοπραξίας πώλησης, αν ο αγοραστής Α καταβάλει εμπρόθεσμα μόνο την πρώτη δόση και δεν καταβάλει τις επόμενες;
Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου Αστικού Κώδικα.

2011-2012 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  - ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΙ ΤΡΙΤΟΙ)
Ο  Α για να αποφύγει τα χρέη προς τον δανειστή του Δ, συνεννοείται με τον φίλο του Φ να του μεταβιβάσει ένα ακίνητο μεγάλης αξίας στη Βουλιαγμένη για να αποφύγει την κατάσχεση. Ο Φ δέχεται την μεταβίβαση και κάνουν και την μεταγραφή. Μάλιστα, συμφωνούν προφορικά ότι όταν τελειώσει η αντιδικία με τον Δ, ο Φ να του αναμεταβιβάσει το ακίνητο.
Ερωτάται:
(1) Η σύμβαση της πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου είναι ενοχικές-εμπράγματες, επαχθείς-χαριστικές, αιτιώδεις-αναιτιώδεις, συναινετικές-παραδοτικές;
(2) Τι αξίωση έχει ο Δ από τον Φ;
(3) Ο Φ το μετανιώνει και αποφασίζει να το κρατήσει το ακίνητο, τι αξίωση έχει ο Α;
(4) Ο Φ αρνείται να αναμεταβιβάσει το ακίνητο και μάλιστα το μεταβιβάζει στον Ε εν αγνοία του. Τι αξιώσεις έχει ο Α και ο Δ;
(5) Πως εκτιμάται το γεγονός ότι ο Α στέλνει μια επιστολή στον Φ για να τον συμμορφώσει και να του αναμεταβιβάσει το ακίνητο που λέει ότι "θα το πληρώσεις πολύ ακριβά με δικαστικές ενέργειες".

2012-2013 (ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΠΛΑΝΗ/ΑΠΑΤΗ – ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ – ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ)
Ο Α, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι το Σωματείο Σ του οποίου είναι Πρόεδρος έχει σκοπό την περίθαλψη άπορων ηλικιωμένων, πείθει τον υπέργηρο Γ να συνάψει, με ιδιωτικό έγγραφο, προσύμφωνο πωλήσεως του διαμερίσματος του (του Γ) στο Σ, σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή εν σχέση με την αγοραία. Στην πραγματικότητα το Σ έχει ως σκοπό τη διοργάνωση εκδρομών και συναυλιών. Ο Α, στη συνέχεια, πείθει πάλι τον Γ ότι είναι καλύτερο να τον καταστήσει και πληρεξούσιό του για φορολογικούς λόγους, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Πράγματι ο Γ παρέχει στον Α συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με ευρείες εξουσίες, ενδίδοντας στην ψυχολογική πίεση που αυτός (ο Α) του ασκεί. Με βάση το πληρεξούσιο αυτό του Γ ο Α αφενός μεταβιβάζει λόγω πωλήσεως το ακίνητο του Γ στο Σωματείο Σ, το οποίο και εκπροσωπεί ο Α, αφετέρου εισπράττει κατάθεση του Γ στην Τράπεζα Τ ύψους 50.000 ευρώ. Ένα μήνα αργότερα ο Γ πληροφορείται ότι ο Α εισέσπραξε το ποσό των 50.000 ευρώ από την Τράπεζα Τ εν αγνοία του και ότι έγινε η σχετική μεταβίβαση του διαμερίσματος του στο Σ, καθώς επίσης και τον πραγματικό σκοπό του Σ.
Ερωτάται:
1. Καταρτίστηκε εγκύρως το αναφερόμενο στο ιστορικό προσύμφωνο;
2. Είναι έγκυρη η μεταβίβαση του διαμερίσματος του Γ στο Σ;
3. Είναι έγκυρη η ανάληψη από τον Α της κατάθεσης του Γ ύψους 50.000 ευρώ από την Τράπεζα Τ;

2013-2014 (ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ)
Ο μεγαλοξενοδόχος Α αναζητεί οικόπεδο στην περιοχή της Κυλλήνης για την ανέγερση μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδος. Ο δικηγόρος του, κύριος Δ, τον φέρνει σε επαφή με τον Π, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός παραθαλάσσιου οικοπέδου στην περιοχή, εκτάσεως 250 στρεμμάτων. Το οικόπεδο είναι ιδανικό για το σκοπό που το θέλει ο Α. Όμως ως προς ένα τμήμα του, που βρίσκεται στο κέντρο του οικοπέδου και έχει έκταση 100 στρεμμάτων, υπάρχει η υπόνοια ότι είναι δασικό βάσει ενός παλαιού εγγράφου του Υπουργείου Γεωργίας. Αν και ο Π διαβεβαιώνει ότι το έγγραφο δεν έχει ισχύ, εντούτοις ο Α επιθυμεί την έρευνα του θέματος εις βάθος πριν οριστικοποιηθεί η πώληση.
Ο Δ συμβουλεύει τότε τα μέρη, Π και Α να κάνουν ένα προσύμφωνο, το οποίο θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) την τιμή πωλήσεως, η οποία έχει συμφωνηθεί στα 6.000.000 ευρώ για το όλο οικόπεδο β) την υποχρέωση του Α να μεριμνήσει εντός 12 μηνών το πολύ, για την έκδοση πιστοποιητικού αποχαρακτηρισμού από την αρμόδια δασική υπηρεσία γ) ότι το οριστικό συμφωνητικό πωλήσεως και μεταβιβάσεως της κυριότητας του οικοπέδου θα υπογραφεί μόνον αν ο Α επιτύχει την έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού και δ) ότι, σε περίπτωση που ο Π, μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, αρνείται τη μεταβίβαση του οικοπέδου, εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως από σήμερα τον Α να τον εκπροσωπήσει στην υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού πωλήσεως και μεταβιβάσεως του οικοπέδου.
Ερωτήσεις & απαντήσεις (συνοπτικές):
1) Πόσες και ποιες δικαιοπραξίες και με ποιες διατυπώσεις πρέπει να καταρτισθούν για την οριστική και έγκυρη μεταβίβαση της κυριότητας του οικοπέδου από τον Π στον Α;
2) Σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιοπραξιών υπάγεται η πώληση ακινήτου και γιατί; α) υποσχετική ή εκποιητική β) ετεροβαρής ή αμφοτεροβαρής γ) ενοχική ή εμπράγματη;
3) Είναι δυνατή η κατάρτιση του προσυμφώνου που προτείνει ο Δ κατά τρόπο που να δεσμεύει τα μέρη και, αν ναι, ποιες διατυπώσεις απαιτούνται για την έγκυρη κατάρτισή του και βάσει ποιων διατάξεων;
4) Είναι έγκυρος ο υπό δ όρος του προτεινόμενου προσυμφώνου και, αν ναι, μπορεί ο Α, βάσει του όρου αυτού, να αποκτήσει την κυριότητα του οικοπέδου, αν έχει στο μεταξύ επιτύχει την εμπρόθεσμη έκδοση του πιστοποιητικού αποχαρακτηρισμού όμως ο Π δεν επιθυμεί πλέον τη μεταβίβαση του οικοπέδου του σε αυτόν επειδή έχει βρει άλλο αγοραστή που προσφέρει υψηλότερο τίμημα;

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2010-2011Ο τυπογράφος Α αγόρασε από τον προμηθευτή Π ένα σύγχρονο τυπογραφικό μηχάνημα έναντι τιμήματος 100.000 ευρώ. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος ο Α διαπίστωσε ότι το τυπογραφικό μηχάνημα, είχε στην πραγματικότητα 30% μικρότερη απόδοση από εκείνη που ρητώς υποσχέθηκε ο πωλητής.
Ερωτήματα:
1α) Μπορεί ο Α να ζητήσει την ακύρωση της συμβάσεως πωλήσεως, για ποιόν λόγο και με βάση ποιες διατάξεις των Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα;
1β) Έχει δικαίωμα ο πωλητής Π, σε περίπτωση ακύρωσης της πώλησης, να ζητήσει αποζημίωση από τον Α, διότι στο μεταξύ μειώθηκε η αξία του μηχανήματος λόγω της χρήσης του;
2) Αν υποτεθεί ότι ο Α κατά τις διαπραγματεύσεις είχε εκθέσει στον Π τις ανάγκες της επιχειρήσεώς του σε σχέση με την αποδοτικότητα του μηχανήματος, όμως ο πωλητής Π, μολονότι γνώριζε ότι η αποδοτικότητα του συγκεκριμένου μηχανήματος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Α, σκοπίμως του απέκρυψε το γεγονός αυτό και απέφυγε να αναλάβει οποιαδήποτε συμβατική δέσμευση ως προς την αποδοτικότητα του μηχανήματος, ερωτάται:
2α) Μπορεί ο Α να ζητήσει την ακύρωση της πώλησης και με βάση ποιες διατάξεις των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου;
2β) Έχει δικαίωμα ο Α να ζητήσει από τον Π αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη λόγω της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις εξαιτίας της μειωμένης αποδοτικότητας του μηχανήματος;
3) Αν υποτεθεί ότι ο Α ανακάλυψε τη μειωμένη αποδοτικότητα του μηχανήματος έξι μήνες μετά την αγορά, και παρά ταύτα συνέχισε να χρησιμοποιεί το μηχάνημα επί τρία ακόμα χρόνια εν γνώσει της μειωμένης αποδοτικότητας, ερωτάται:
3α) Έχει δικαίωμα να ζητήσει μετά ταύτα την ακύρωση της πώλησης;
3β) Έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση επικαλούμενος τα άρθρα 197, 198 ΑΚ;
4) Αν υποτεθεί ότι ο Α είχε συμφωνήσει με τον Π ότι το τίμημα για την πώληση του μηχανήματος θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και ότι αν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως καταβολής έστω και μία δόση θα ανατρέπεται η πώληση, ερωτάται:
4α) Πως αξιολογείτε νομικώς τη συμφωνία αυτή;
4β) Ποιες οι έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της δικαιοπραξίας πώλησης, αν ο αγοραστής Α καταβάλει εμπρόθεσμα μόνο την πρώτη δόση και δεν καταβάλει τις επόμενες;
Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου Αστικού Κώδικα.

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ

Σας έχω ξαναπεί ότι πρέπει να μάθετε ΑΠΕΞΩ κάποιες διατάξεις από το Σύνταγμα γιατί έτσι κι αλλιώς με αυτόν τον τρόπο θα σας ζητηθεί να γράψετε κατατακτήριες (με τα παρακάτω που αναφέρω συνοπτικά περνάτε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (δηλαδή δεν θα σας λείπει τίποτα) - καλή ανάγνωση λοιπόν!!!!):

[Από Συνταγματική Ιστορία διαβάστε τα επαναστατικά συντάγματα Επιδαύρου, Άστρους και Τροιζήνας αν θυμάμαι καλά, την απόλυτη μοναρχία του 1844, την συνταγματική μοναρχία του 1864, την αναθεώρηση του 1911, το Σύνταγμα του 1927 και σίγουρα του 1952 γιατί εκεί βασίστηκε το 1975 (δηλαδή τι διατάξεις είχαν σχετικά με βουλή, γερουσία, εξουσίες βασιλιά και ΠτΔ, αρχή δεδηλωμένης)].


1.   Μορφή πολιτεύματος = προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, θεμέλιο του πολιτεύματος η λαϊκή κυριαρχία & όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό (άρθρο 1 Σ).
2.   Όλοι οι έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου (άρθρο 4 Σ).
3.   Καμία ποινή χωρίς νόμο (άρθρο 7 Σ).
4.   Θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 13 παρ. 1 Σ) όμως αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά τότε είναι κώλυμα αν είσαι άθεος για αξίωμα (άρθρο 13 παρ. 4 Σ)= κολλάει με όρκο ΠτΔ (άρθρο 33 Σ) επομένως ο άθεος ΠτΔ δεν μπορεί να εκλεγεί ΠτΔ & ξεκινά πάλι η διαδικασία εκλογής νέου ΠτΔ.
5.   Αρχή διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26 Σ)=την νομοθετική την ασκεί η βουλή και ΠτΔ, την εκτελεστική κυβέρνηση και ΠτΔ και την δικαστική τα δικαστήρια ΟΜΩΣ έχουμε χαλαρή διάκριση εξουσιών όταν το ΑΕΔ ασκεί νομοθετική αρμοδιότητα όταν κηρύσσει διάταξη τυπικού νόμου ως ανίσχυρη, όταν κατατίθεται νομοσχέδιο για μισθούς και συντάξεις για ψήφιση στη βουλή χρειάζεται να συνοδεύεται με έκθεση από το Ελεγκτικό Συνέδριο οπότε σε αυτή τη περίπτωση λειτουργεί ως διοικητικό δικαστήριο (εκτελεστική εξουσία) και τέλος οι αστυνομικές αρχές όταν εκδικάζουν αστυνομικές παραβάσεις ασκούν δικαστική εξουσία που τους ανατίθεται με νόμο.
6.   Ανάδειξη/εκλογή -Προσόντα-Κωλύματα ΠτΔ  (άρθρα 30-34 Σ) αρνητικά (δεν μπορεί να επανεκλεγεί πάνω από 2 φορές και αν παραιτηθεί ο ίδιος ΠτΔ δεν μπορεί να εκλεγεί στην επόμενη φορά, μπορεί στη μεθεπόμενη φορά) και θετικά προσόντα εκλογιμότητας στο 31 (έλληνας από 5ετία, ελληνική καταγωγή από πατέρα ή μητέρα, ικανότητα του εκλέγειν),  εκλογή στο 32 (διαδικασία με ψηφοφορίες), έναρξη θητείας (από ορκωμοσία), όρκος στο 33 (χριστιανικός) και αναπλήρωση στο 34 (ο Πρόεδρος της βουλής, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος της προηγούμενης βουλής και αν δεν υπάρχει ή αρνείται η κυβέρνηση συνολικά), τα άρθρα αυτά κολλάνε με ανάδειξη βουλής στα άρθρα 51-52 & κωλύματα – ασυμβίβαστα βουλευτών στα άρθρα 55-56-57 Σ (διαβάστε τα δηλαδή μαζί).
7.   Προσυπογραφή & εξαιρέσεις (άρθρο 35 Σ) Ο ΠτΔ είναι ανεύθυνος για τις πράξεις που ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του αφού ο υπουργός που προσυπογράφει με μόνη του την υπογραφή στο προεδρικό διάταγμα γίνεται υπεύθυνος. Εξαιρέσεις είναι ο διορισμός πρωθυπουργού στο 37, ανάθεση διερευνητικής εντολής στο 37, διάλυση βουλής στο 38 παρ. 4 λόγω μη εκλογής ΠτΔ αν δεν προσυπογράψει  πρωθυπουργός, αναπομπή νομοσχεδίου στο 42 (σε αχρησία), διορισμός υπαλλήλων προεδρίας (κανονισμός της βουλής).
8.   Ευθύνη ΠτΔ (άρθρο 35 + 49 Σ) ανεύθυνος γενικά για πράξεις που προσυπογράφει, ανεύθυνος ειδικά για ποινικές και αστικές πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του αλλά υπεύθυνος για αδικοπραξίες και υπέχει ποινική ευθύνη για εσχάτη προδοσία και για παράβαση Συντάγματος από πρόθεση, τέλος είναι υπεύθυνος για ποινικές και αστικές πράξεις άσχετες προς την άσκηση των καθηκόντων του (τα άρθρα αυτά κολλάνε συγκριτικά με ευθύνη βουλευτών στα άρθρα 61-62 Σ και ευθύνη υπουργών στο άρθρο 85 Σ.
9.    Αρμοδιότητες ΠτΔ (άρθρα 36-48 Σ) είναι διεθνής παραστάτης στο 36, διορίζει πρωθυπουργό και κυβέρνηση στο 37, απαλλάσσει τη κυβέρνηση από τα καθήκοντά της στο 38 όταν χάσει τη δεδηλωμένη και όταν παραιτηθεί, συγκαλεί τη βουλή στην τακτική της σύνοδο στο 40, διαλύει τη βουλή στο 41, εκδίδει – δημοσιεύει – αναπέμπει νόμους (ήδη ψηφισμένους) στο 42, εκδίδει διατάγματα στο 43, εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου – προκηρύσσει δημοψηφίσματα – απευθύνει διαγγέλματα στο λαό στο 44, είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στο 45, διορίζει και παύει δημοσίους υπαλλήλους – απονέμει παράσημα στο 46, απονέμει χάρη και παρέχει αμνηστία – χάρη σε υπουργό στο 47 και δημοσιεύει την απόφαση της βουλής για κατάσταση πολιορκίας σε περίπτωση πολέμου στο 48.
10.                Ο θεσμός των πολιτικών κομμάτων (άρθρο 29 Σ) έλληνες με δικαίωμα του εκλέγειν ιδρύουν ελεύθερα πολιτικά κόμματα τα οποία ενισχύει οικονομικά το κράτος & ορίζει τις προεκλογικές και λειτουργικές δαπάνες του κάθε κόμματος, σε περίπτωση που βουλευτής παραβιάσει τις προεκλογικές προϋποθέσεις που ορίζει νόμος συνιστάται λόγος έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα.
11.                Τεκμήριο αρμοδιότητας του ΠτΔ  (άρθρο 50 Σ) ο ΠτΔ έχει όσες αρμοδιότητες του ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα (περιορισμός εξουσιών του), το άρθρο αυτό κολλάει με τις αρμοδιότητες του ΠτΔ στα άρθρα 36-48.
12.                Διοικητική αποκέντρωση + ανεξάρτητες αρχές + ΟΤΑ στα άρθρα 101-102 Σ.
13.                Αναθεώρηση του Συντάγματος  (άρθρα 110 Σ) Αυστηρό σύνταγμα = δεν αναθεωρούνται οι διατάξεις για μορφή πολιτεύματος στο 1 και 2, η ισότητα απέναντι στο νόμο στο 4, η προσωπική ελευθερία στο 5, καμία ποινή χωρίς νόμο στο 7,  η θρησκευτική ελευθερία στο 13 και η διάκριση των εξουσιών στο 26. Ανάγκη για αναθεώρηση μετά από πρόταση 50 τουλάχιστον βουλευτών και με απόφαση βουλής 3/5 βουλευτών σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν 1 τουλάχιστον μήνα, μετά η επόμενη βουλή στην πρώτη σύνοδό της αποφασίζει με 151 βουλευτές τις αναθεωρητέες διατάξεις. Αν όμως η πρώτη βουλή αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία (151 ψήφοι) η επόμενη βουλή αναθεωρεί διατάξεις με 3/5 βουλευτών.
14.                Συντακτικές πράξεις και ψηφίσματα (άρθρο 111 Σ).
15.                Ειδικά δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα  (άρθρο 115 Σ).
16.                Σχέσεις βουλής και κυβέρνησης =κοινοβουλευτικός έλεγχος βουλής προς την κυβέρνηση (άρθρα 84 – 86 Σ) ψήφος εμπιστοσύνης και πρόταση δυσπιστίας στο 84, ευθύνη υπουργών στο 85 και δίωξη υπουργών στο Υπουργοδικείο στο 86, επίσης ερωτήσεις, επερωτήσεις κλπ (από κανονισμό της βουλής).
17.                Ανεξαρτησία – Εγγυήσεις – Ασυμβίβαστα δικαστικών λειτουργών  (άρθρα 87-89 Σ).
18.                Νομοθετική λειτουργία βουλής  (άρθρα 73-77 Σ) = διαδικασία συζήτησης προτάσεων νόμων και ψήφιση νομοσχεδίων.
19.                Κωλύματα και ασυμβίβαστα βουλευτών (άρθρα 55-58 Σ), γενικά, τοπικά και σχετικά κωλύματα, λόγοι έκπτωσης από βουλευτικό αξίωμα στα 55-56, ασυμβίβαστα στο 57 και έλεγχος κύρους βουλευτικών εκλογών στο 58.
20.                Ανεύθυνο και ακαταδίωκτο βουλευτών (άρθρα 61-62 Σ), ο βουλευτής δεν διώκεται για συκοφαντική δυσφήμηση κατά την άσκηση των καθηκόντων του εκτός αν δώσει άδεια η βουλή. Για γνώμη ή ψήφο δεν έχει καμία ευθύνη ο βουλευτής κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας.
21.                Βουλευτής ελεύθερης εντολής   και διαφορά με βουλευτή επιτακτικής εντολής (άρθρο 60 Σ).
22.                Αρμοδιότητες συνόδων (Ολομέλεια=τακτικής, έκτακτης, ειδικής) βουλής   και  τμημάτων διακοπής των εργασιών της βουλής (άρθρο 64  και 71-72Σ).
23.                Εθνικό και νομοθετικό δημοψήφισμα  (άρθρο 44 Σ), το εθνικό αφορά κρίσιμα εθνικά θέματα ύστερα από απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία (151 ψήφους) και μετά από πρόταση της κυβέρνησης. Επίσης, ο ΠτΔ προκηρύσσει δημοψήφισμα με προεδρικό διάταγμα για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα εκτός από δημοσιονομικό με απόφαση βουλής 3/5 βουλευτών και μετά από πρόταση 2/5 βουλευτών. Προσοχή! Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της βουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.

Αυτά... δεν έχει άλλα για φέτος.
Από το βιβλίο του Παντελή διαβάστε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ διακρίσεις συνταγμάτων και θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος (αυτά δεν είναι στο Σύνταγμα), διακρίσεις έχω σε pdf δίπλα οπότε θα σας ανεβάσω και τις αρχές και είστε ΟΚ για να μην αγοράζετε όλο το βιβλίο.

Τέλος, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι εγώ από αυτό το μπλογκ δεν κερδίζω τίποτα (μόνο 70 ευρώ μέσω google κάθε τρία χρόνια) και αυτό που θέλω πραγματικά από εδώ μέσα είναι να καταλάβετε πόσο πολύ αγαπώ αυτό που κάνω και ας μην έχω περάσει ακόμα στη σχολή. Όσον αφορά το συνταγματικό δίκαιο λόγω του ότι σε ένα μήνα δίνουμε εξετάσεις δεν θα αναρτήσω τίποτα άλλο εκτός από τις θεμελιώδεις αρχές που υποσχέθηκα παραπάνω. Ιστορία δικαίου μου λείπουν ακόμα τρία θέματα από βυζαντινό και είμαστε όλοι ΟΚ και ξεκινώ διάβασμα αστικού δικαίου.
Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και σε μένα βεβαίως, βεβαίως!!!

Φιλικά,
Λίνα.