Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1975 (2008)

Με τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συνδεθείτε με το ΦΕΚ 120/27-06-2008 στο οποίο αναφέρεται όλο το σύνταγμα όπως αυτό τροποποιήθηκε και δεν είναι πολλές οι σελίδες για το κατέβασμα και την εκτύπωση...!

ΦΕΚ 120/27-6-2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975 (2008)

http://norfid.files.wordpress.com/2010/11/suntagma-ths-elladas-ana8ewrhsh-27-maiou-2008.png

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟ ... ΟΘΩΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (1)

Ο 9χρονος Όθωνας δανείστηκε χρήματα από τη γιαγιά του Αμαλία και έτρεξε να αγοράσει ένα ποδήλατο από τον έμπορα ποδηλάτων Μάουερ.

Ερωτάται: Ποιες δικαιοπραξίες κατάρτισε ο Όθωνας και αν είναι έγκυρες.

Απάντηση: Σύμφωνα με την ΑΚ 128 περ. 1 είναι ανίκανος προς δικαιοπραξία όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 10ο έτος. Και κατά συνέπεια, οι ενοχικές δικαιοπραξίες της πώλησης (ΑΚ 513) και  του δανείου (ΑΚ 806) καθώς και οι τρεις εμπράγματες δικαιοπραξίες (ΑΚ 1034) της μεταβίβασης της κυριότητας του χαρτονομίσματος από τη γιαγιά Αμαλία προς τον 9χρονο Όθωνα, της μεταβίβασης της κυριότητας του ποδηλάτου από τον έμπορα Μάουερ και η μεταβίβαση της κυριότητας του χαρτονομίσματος από τον μικρό Όθωνα  από τη στιγμή που συνάφθηκαν από νήπιο και εν συνεχεία ανίκανο για δικαιοπραξία είναι άκυρες (ΑΚ 130) και είναι σαν να μην έγιναν (ΑΚ 180).


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)

Ο 12χρονος Όθωνας δανείστηκε χρήματα από τη γιαγιά του Αμαλία με την υπόσχεση να τα δώσει πίσω όποτε μπορέσει και έτρεξε να αγοράσει ένα ποδήλατο από τον έμπορα ποδηλάτων Μάουερ.


Ερωτάται: Ποιες δικαιοπραξίες κατάρτισε ο Όθωνας και αν είναι έγκυρες.

Απάντηση: Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο έτος έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα (ΑΚ 129 περ. 1) δηλαδή μπορεί να επιχειρήσει αυτοπροσώπως δικαιοπραξία μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή μόνο με τους όρους που τάσσει ο νόμος (ΑΚ 133).
Συγκεκριμένα είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία από την οποία αποκτά μόνο έννομο όφελος (ΑΚ 134). Το όφελος του ανηλίκου, που κρίνεται με κριτήρια νομικά, συνίσταται είτε στην κτήση δικαιώματος είτε στην απαλλαγή από υποχρεωση. Θα πρέπει δηλαδή με τη δικαιοπραξία, ο ανήλικος να μην αναλαμβάνει υποχρεώση ούτε να διαθέτει δικαίωμα. Επομένως, ο ανήλικος δεν είναι ικανός να συνάψει αμφοτεροβαρή σύμβαση όπως λ.χ. πώληση (ΑΚ 513) ούτε επίσης μπορεί να συνάψει ετεροβαρή σύμβαση η οποία συνάγεται για τον ίδιο κάποια παρεπόμενη υποχρέωση πχ δάνειο γιατί επιβαρύνεται με την υποχρέωση απόδοσης άλλων πραγμάτων της ίδιας ποσότητας και ποιότητας (ΑΚ 806).
Εν προκειμένω, ο 12χρονος Όθωνας δανείστηκε χρήματα από τη γιαγιά του Αμαλία. Η σύμβαση δανείου είναι άκυρη, διότι με αυτήν ο Όθωνας δεν αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος αλλά αναλαμβάνει και την υποχρέωση να αποδώσει το ποσό που δανείστηκε (ΑΚ 806) κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον. Η μεταβίβαση κυριότητας του χαρτονομίσματος από τη γιαγιά Αμαλία στον 12χρονο Όθωνα είναι έγκυρη (ΑΚ 1034) διότι αποκτά έννομο όφελος και δεν του δημιουργείται υποχρέωση.
Εν συνεχεία, ο 12χρονος Όθωνας καταρτίζει την δικαιοπραξία της πώλησης (ΑΚ 513) με τον έμπορα ποδηλάτων Μάουερ. Από την πώληση αυτή ο Όθωνας δεν αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος, διότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα. Η σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας του χαρτονομίσματος προς στον Μάουερ (ΑΚ 1034) δεν είναι νομικά επωφελής για τον Όθωνα αφού χάνει την κυριότητά του ενώ η μεταβίβαση της κυριότητας του ποδηλάτου από τον Μάουερ στον Όθωνα πορίζει τον τελευταίο απλώς και μόνο έννομο όφελος οπότε είναι έγκυρη  (ΑΚ 1034).
Συνεπώς, στις ενοχικές δικαιοπραξίες της πώλησης, του δανείου και της εμπράγματης μεταβίβασης κυριότητας του χαρτονομίσματος προς τον Μάουερ που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των ΑΚ 134-135 και άρα είναι άκυρες (ΑΚ 130) και θεωρούνται σαν να μην έγιναν (ΑΚ 180).
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΗΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (3)


Ο 16χρονος Όθωνας δανείστηκε χρήματα από τη γιαγιά του Αμαλία με την υπόσχεση να της τα δώσει από το χαρτζιλίκι του με δόσεις και έτρεξε να αγοράσει ένα ποδήλατο από τον έμπορα ποδηλάτων Μάουερ.

Ερωτάται: Ποιες δικαιοπραξίες κατάρτισε ο Όθωνας και αν είναι έγκυρες.

Απάντηση: Σύμφωνα με τον συνδυασμό των διατάξεων ΑΚ 129 περ. 1 και ΑΚ 135 οι ανήλικοι που συμπλήρωσαν το δέκατο έτος είναι περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία και εφόσον έχουν συμπληρώσει και το 14ο έτος έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα μόνο όταν αποκτούν έννομο όφελος (δηλαδή δικαίωμα και όχι υποχρέωση).
Πρώτα από όλα πρέπει να ερευνηθεί αν η σύμβαση του δανείου (ΑΚ 806) που κατάρτισε ο 16χρονος Όθωνας με τη γιαγιά του Αμαλία καταρτίστηκε εγκύρως αν δηλαδή ο Όθωνας πορίζει από τη δικαιοπραξία απλώς και μόνο έννομο όφελος και αν το χαρτζιλίκι που του δόθηκε "για να το διαθέτει ελεύθερα" (ΑΚ 135) μπορεί να το αποδώσει για την εν λόγω δικαιοπραξία. Η απάντηση είναι αρνητική. Το "χαρτζιλίκι" μπορεί να το διαθέσει ο Όθωνας  ελεύθερα κατά την επιλογή του όμως μόνο για μικρές ανάγκες, καθημερινές. Επίσης, ακόμα και αν η σύμβαση του δανείου ήταν έγκυρη η ικανότητα του Όθωνα να πληρώσει το τίμημα σε δόσεις θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά του και την περιουσία του. Επίσης, είναι μια υποχρέωση που δεν μπορεί να εκπληρώσει ένας ανήλικος.
Στην  συγκεκριμένη περίπτωση επειδή ο Όθωνας είναι ανήλικος (ΑΚ 127) ο Όθωνας δεν είναι δικαιοπρακτικά ικανός και  η σύμβαση του δανείου (ΑΚ 806) είναι άκυρη (ΑΚ 130) και δεν έχει καμία έννομη συνέπεια, διότι θεωρείται σαν να μην έγινε (ΑΚ 180). Όμως, η σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας του χαρτονομίσματος (ΑΚ 1034) από την γιαγιά Αμαλία στον 16χρονο Όθωνα πορίζει στον τελευταίο απλώς και μόνο έννομο όφελος και συνεπώς είναι έγκυρη.

Το ίδιο συμβαίνει και με την ενοχική σύμβαση της πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του 16χρονου Όθωνα και του έμπορα ποδηλάτων Μάουερ όπου ο Όθωνας δεν αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος αλλά και την υποχρέωση να  καταβάλει το τίμημα (ΑΚ 513). Η σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας του χαρτονομίσματος προς στον Μάουερ (ΑΚ 1034) δεν είναι νομικά επωφελής για τον Όθωνα αφού χάνει την κυριότητά του ενώ η μεταβίβαση της κυριότητας του ποδηλάτου από τον Μάουερ στον Όθωνα πορίζει τον τελευταίο απλώς και μόνο έννομο όφελος οπότε είναι έγκυρη  (ΑΚ 1034).Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΦΑΝΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ... ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΦΑΝΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΗ Πηνελόπη παντρεύτηκε τον Οδυσσέα στην όμορφη Ιθάκη. Ένα χρόνο μετά απέκτησαν κι ενα γιο τον Τηλέμαχο. Όταν ο Οδυσσέας έφυγε να πολεμήσει στην Τροία, της είπε να ξαναπαντρευτεί αν δεν γύριζε.
Ο Οδυσσέας και οι μνηστήρες
Είκοσι χρόνια τον περίμενε η Πηνελόπη παρόλο που δεν είχε καθόλου ειδήσεις από τον Οδυσσέα και όλοι τον θεωρούσαν νεκρό. Ο πόλεμος της Τροίας είχε τελειώσει προ πολλού  και κανένα σημάδι του Οδυσσέα δεν φαινόταν στον ορίζοντα.

Εντωμεταξύ, επειδή ήταν όμορφη και βασίλισσα, 103 μνηστήρες την πλησίασαν για να την παντρευτούν. Ύστερα από πολλή πολιορκία, αναγκάστηκε να ζητήσει από το δικαστήριο την κήρυξη του ανδρός της σε αφάνεια ώστε να μπορέσει να ξαναπαντρευτεί έναν από τους μνηστήρες, τον Ευρύμαχο.

Βγήκε η απόφαση που καθιστούσε τον Οδυσσέα άφαντο και αφού εξομοιώθηκε με πεθαμένο  δόθηκε η περιουσία του στο γιο του τον Τηλέμαχο. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκε στην πόρτα του παλατιού μια όμορφη κοπέλα η Ναυσικά και διεκδικούσε μερίδιο από την περιουσία του Οδυσσέα ως εκτός γάμου παιδί του.

Ερωτάται:
1.  Μπορούσε η Πηνελόπη να ζητήσει ύστερα από 20 χρόνια την κήρυξη του Οδυσσέα ω αφάντου; 
2.  Όταν επέστρεψε ο Οδυσσέας, η Πηνελόπη του είπε ότι ποτέ της δεν τον ξέχασε και αναγκάστηκε να παντρευτεί τον Ευρύμαχο. Εκείνος διοργάνωσε μια μεγάλη γιορτή και την ξαναπαντρεύτηκε και πάλι. Μπορούσαν να συνάψουν γάμο ο Οδυσσέας και η Πηνελόπη;
3. Η Ναυσικά που εμφανίστηκε από το πουθενά τι δικαιώματα έχει;
4. Ο Τηλέμαχος  πούλησε το παλάτι στον καλόπιστο Νέστωρ γιατί χρειαζόταν χρήματα. Μπορεί ο Οδυσσέας να ζητήσει πίσω το παλάτι από τον Νέστωρ;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1. Σύμφωνα με την ΑΚ 40 παρ. 2 και 41 του Αστικού Κώδικα για να κηρυχθεί κάποιος σε αφάνεια θα πρέπει να απουσιάζει χωρίς ειδήσεις πολύ καιρό και συγκεκριμένα πέντε τουλάχιστον έτη από την τελευταία είδηση. Στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για εξαφάνιση φυσικού προσώπου του οποίου ο θάνατος θεωρείται πολύ πιθανός (πόλεμος) και η Πηνελόπη που κίνησε την διαδικασία της κήρυξης σε αφάνεια 20 χρόνια μετά  είχε το δικαίωμα να το πράξει.

2. Σύμφωνα με την ΑΚ 1354 εμποδίζεται η σύναψη γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος που υπάρχει. Με την ΑΚ 1440 προκύπτει ότι ο γάμος σε περίπτωση αφάνειας δε λύεται αυτοδικαίως αλλά αποτελεί λόγο διαζυγίου. Κατά την κρατούσα αντίληψη η αγωγή διαζυγίου στρέφεται κατά του αφάντου και επιδίδεται σε αυτόν ως αγνώστου διαμονής, σαν να ήταν ζωντανός. Άρα η σύζυγος μπορεί να ξαναπαντρευτεί αν ζητήσει από το δικαστήριο την κήρυξη της αφάνειας του άλλου και εφόσον εκδοθεί η σχετική απόφαση, μπορεί να ζητήσει τη λύση του γάμου. Εν προκειμένω, η Πηνελόπη εξομοίωσε τον άφαντο Οδυσσέα με πεθαμένο και σύναψε νέο γάμο με τον Ευρύμαχο. Με την επανεμφάνιση του Οδυσσέα  (ΑΚ 50) δεν αναβιώνει ο γάμος του με την Πηνελόπη (ΑΚ 1440) οπότε για να ξαναπαντρευτούν θα πρέπει η Πηνελόπη να κινήσει τη διαδικασία του διαζυγίου με τον Ευρύμαχο. Αν δεν το πράξει ο γάμος της αυτός θεωρείται άκυρος και συντρέχει η περίπτωση της διγαμίας, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των ΑΚ 1354 και 1372 παρ. 1.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Αστικού Κώδικα οι κληρονόμοι της περιουσίας του αφάντου έχουν υποχρέωση να δώσουν ασφάλεια για την ενδεχόμενη απόδοση της περιουσίας σε επικρατέστερους δικαιούχους ή στον άφαντο. Στην προκειμένη περίπτωση επικρατέστερος δικαιούχος είναι η Ναυσικά το εκτός γάμου τέκνο του Οδυσσέα, που μόλις αποδειχτεί ότι είναι γνήσιο τέκνο του έχει δικαίωμα στην περιουσία του αφάντου. Το δικαστήριο που κηρύττει την αφάνεια, υποχρεώνει τους κληρονόμους να δώσουν ασφάλεια για δέκα χρόνια. Από το πρακτικό προκύπτει ότι η χρονική αυτή περίοδος δεν είχε περάσει και συνεπώς, η Ναυσικά έχει δικαίωμα στην περιουσία του Οδυσσέα.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 49 ΑΚ ο Οδυσσέας έχει καταρχήν δικαίωμα στην ασφάλεια που παρακρατήθηκε σε περίπτωση επανεμφάνισής του. Όσον αφορά το παλάτι που πουλήθηκε στον καλόπιστο Νέστωρ δεν μπορεί να το αξιώσει πίσω καθώς ο Νέστωρ προστατεύεται από το νόμο (ΚωδΠολΔικ 779) μπορεί όμως ο Οδυσσέας να στραφεί κατά του γιου του Τηλέμαχου και να αξιώσει αποζημίωση το ποσό της πώλησης.ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥ (ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ)_ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥΈνα αυτοκίνητο που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα το οποίο το οδηγούσε ο Τρεχαντίρης πέρασε με κόκκινο μια διασταύρωση και έπεσε πάνω σε ένα άλλο αμάξι στο οποίο επέβαιναν ο Γλυκούλης και η έγκυος σύζυγός του, η Χαρίκλεια.

Ο Γλυκούλης με τα χρυσά μαλλιά άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο ενώ η έγκυος Χαρίκλεια τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά αλλά ο μικρός που γεννήθηκε πρόωρα  δύο μήνες μετά είχε πρόβλημα από το ατύχημα και άρχισε τις εγχειρήσεις. Αμέσως η Χαρίκλεια ειδοποίησε τον δικηγόρο της και αξίωσε αποζημίωση από τον Τρεχαντίρι για το παιδί της.

Ο Τρεχαντίρης είχε κι αυτός δικηγόρο και στις αντιπροτάσεις του έγραψε ότι κατά το χρόνο που έγινε το ατυχές ατύχημα ο μικρός δεν είχε γεννηθεί οπότε δεν δικαιούται αποζημίωση.

Ερωτάται:  
1. Είναι νομικά ορθός ο ισχυρισμός του Τρεχαντίρη;
2. Μπορεί ο μικρός να κληρονομήσει τον πατέρα του Γλυκούλη;

Απάντηση: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Αστικού Κώδικα "ως προς τα δικαιώματα που του επάγονται το κυοφορούμενο θεωρείται γεννημένο, αν γεννηθεί ζωντανό"  ο νομοθέτης προβλέπει ότι το κυοφορούμενο θεωρείται ζωντανό υπό την αίρεση να γεννηθεί ζωντανό οπότε με τη παραπάνω διάταξη καθιερώνει ένα πλάσμα δικαίου που το εξομοιώνει με φυσικό πρόσωπο και κατά συνέπεια φορέα μόνο δικαιωμάτων και όχι υποχρεώσεων. Η αίρεση πληρώθηκε αφού έλαβε χώρα η γέννηση του μικρού και η κτήση των δικαιωμάτων αυτών καθίστανται οριστική και αναδρομικώς από το χρονικό σημείο επαγωγής τους που είναι ο χρόνος του ατυχήματος.
Επομένως, ο κυοφορούμενος μικρός που γεννήθηκε ζωντανός μπορεί να ζητήσει ικανοποίηση για ψυχική οδύνη (ΑΚ 932 εδ. γ) και ακόμα αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη ως έμβρυο και γεννήθηκε με σωματικό ελάττωμα (ΑΚ 57 και 914.) από τον Τρεχαντίρη που τραυμάτισε τη μητέρα Χαρίκλεια. Σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω το γεγονός ότι ο μικρός δεν είχε γεννηθεί κατά το χρόνο του ατυχήματος δεν είναι σημαντικό διότι αφενός ήταν συνειλημμένος και αφετέρου γεννήθηκε ζωντανός. Κατ΄ ακολουθία, με την εφαρμογή της ΑΚ 36 ο μικρός αξιώνει αποζημίωση την οποία ασκεί η μητέρα του Χαρίκλεια ως νόμιμος εκπρόσωπός του, στο πλαίσιο της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1510). Συνεπώς, ο ισχυρισμός του Τρεχαντίρη δεν είναι νομικά ορθός.

2. Σε συνέχεια των παραπάνω ο μικρός εφόσον γεννηθεί ζωντανός έχει δικαίωμα να κληρονομήσει τον πατέρα του Γλυκούλη που πέθανε πριν από τον τοκετό (ΑΚ 1711 εδ.α) και να ζητήσει αποζημίωση για το θάνατό του από τον Τρεχαντίρη  (ΑΚ 928) μέσω της μητέρας του που ασκεί τη γονική μέριμνα (ΑΚ 1510).


Οι γονείς του, ηλικίας 21 ετών και οι δύο, σκοτώθηκαν όταν ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο ταξί που τους μετέφερε στο νοσοκομείο του Μπρούκλιν.
Ο πατέρας, Νάχμαν Γκλόμπερ, σκοτώθηκε στην πίσω θέση, ενώ η μητέρα του βρέφους πετάχτηκε έξω από το ταξί, και σφηνώθηκε κάτω από ένα άλλο όχημα.
- See more at: http://www.mama365.gr/7895/egkyos-skotothhke-se-trohaio-alla-to-vrefos-epezhse.html#sthash.vzEI7OOd.dpuf
Οι γονείς του, ηλικίας 21 ετών και οι δύο, σκοτώθηκαν όταν ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο ταξί που τους μετέφερε στο νοσοκομείο του Μπρούκλιν.
Ο πατέρας, Νάχμαν Γκλόμπερ, σκοτώθηκε στην πίσω θέση, ενώ η μητέρα του βρέφους πετάχτηκε έξω από το ταξί, και σφηνώθηκε κάτω από ένα άλλο όχημα.
- See more at: http://www.mama365.gr/7895/egkyos-skotothhke-se-trohaio-alla-to-vrefos-epezhse.html#sthash.vzEI7OOd.dpuf
Οι γονείς του, ηλικίας 21 ετών και οι δύο, σκοτώθηκαν όταν ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο ταξί που τους μετέφερε στο νοσοκομείο του Μπρούκλιν.
Ο πατέρας, Νάχμαν Γκλόμπερ, σκοτώθηκε στην πίσω θέση, ενώ η μητέρα του βρέφους πετάχτηκε έξω από το ταξί, και σφηνώθηκε κάτω από ένα άλλο όχημα.
- See more at: http://www.mama365.gr/7895/egkyos-skotothhke-se-trohaio-alla-to-vrefos-epezhse.html#sthash.vzEI7OOd.dpuf

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΦΑΝΕΙΑΣ_ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΠΡΟΥΣΚΟ!

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΦΑΝΕΙΑΣ
Στις 26 Δεκεμβρίου του 2004 ο Σήφης βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους στα νησιά Πουκέτ της Ινδίας. Το πρωί εκείνης της ημέρας ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 9,3 της κλίμακας ρίχτερ χτύπησε βόρεια του νησιού Σουμάτρα της Ινδονησίας και λίγες ώρες αργότερα ένα τσουνάμι έπληξε και τα νησιά Πουκέτ μεταξύ άλλων χωρών.
Η σύζυγός του Μελίνα αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του αλλά το κινητό του ήταν κλειστό και το ίδιο βράδυ πληροφορήθηκε ότι και το ξενοδοχείο στο όποιο διέμενε καταστράφηκε ολοσχερώς.
Δύο χρόνια μετά, η Μελίνα γνώρισε τον Αχιλλέα και  αποφάσισαν να παντρευτούν. Σημειώνουμε ότι ο Σήφης δεν είχε παιδιά ούτε οικογένεια αλλά είχε ένα σπίτι στα Χανιά της Κρήτης.

Ερωτάται:
1.   Μπορεί η Μελίνα να συνάψει νέο γάμο;
2.   Τον Δεκέμβρη του 2009 ο Σήφης επιστρέφει στην Ελλάδα. Βρισκόταν τόσο καιρό σε ένα νοσοκομείο και είχε αμνησία. Οι γιατροί όμως τον βοήθησαν και θυμήθηκε. Βρίσκει την Μελίνα  παντρεμένη και το σπίτι στα Χανιά πουλημένο. Πως μπορεί να ζητήσει την περιουσία του και την Μελίνα πίσω;

Απάντηση:

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΑΚ "θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί ο θάνατος προσώπου που το σώμα του δεν βρέθηκε, αν εξαφανίστηκε υπό συνθήκες που κάνουν το θάνατό του βέβαιο". Στην προκειμένη περίπτωση ο Σήφης βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής από το τσουνάμι που δημιουργήθηκε λόγω του ισχυρότατου σεισμού στην Ινδία. Η σύζυγός του Μελίνα ένα έτος μετά μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την κήρυξη του Σήφη σε αφάνεια (ΑΚ 40) και αφού αποδειχθούν τα γεγονότα που αναφέρει η αίτηση (ΑΚ 44 παρ.2) δημιουργείται τεκμήριο θανάτου που εξομοιώνει τον άφαντο με νεκρό έτσι ώστε η Μελίνα να κληρονομήσει το σπίτι (ΑΚ 48) αλλά και λόγω της αμετάκλητης απόφασης της κήρυξης σε αφάνεια να μπορέσει να κάνει αίτηση διαζυγίου και να παντρευτεί τον Αχιλλέα (ΑΚ 1440).
2.   Μόνο η εμφάνιση του Σήφη στην Ελλάδα μετα από πέντε χρόνια δεν ενεργοποιεί την υποχρέωση των κληρονόμων (στην προκειμένη περίπτωση της Μελίνας) να αποδώσει την κληρονομιά. Απαιτείται η έκδοση απόφασης που αίρει την κατάσταση της αφάνειας. Ο εμφανισθείς Σήφης έχει έναντι όλων των προσώπων που κατέχουν την περιουσία του την αγωγή περί κλήρου (ΑΚ 1883) αλλά και τις προσήκουσες αγωγές όπως διεκδικητική, αδικαιολόγητου πλουτισμού όμως δεν μπορεί να στραφεί εναντίων των καλόπιστων τρίτων που απέκτησαν περιουσιακά του στοιχεία μέσω των κληρονόμων του (ΚωδΠολΔικ 779). Ο γάμος του Σήφη και της Μελίνας που λύθηκε με διαζύγιο λόγω αφάνειας δεν αναβιώνει με τον γυρισμό του (ΑΚ 1440).


(Ξέρω... ξέρω... βλέπω πολύ Μπρούσκο!)