Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΛΥΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2004-2005ΘΕΜΑ: ΓΡΑΠΤΟ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

Γραπτό λέγεται το Σύνταγμα που οι κανόνες που περιέχει βρίσκονται αποτυπωμένοι σε ένα ή περισσότερα κείμενα, τα οποία έχουν πανηγυρικό χαρακτήρα και θεσπίζονται συνήθως με τρόπο συστηματικό σε ένα ενιαίο συνταγματικό κείμενο. Η ιδέα ενός γραπτού συντάγματος πρωτοεμφανίστηκε την εποχή του Διαφωτισμού και απέβλεπε αρχικά τον περιορισμό της απόλυτης και αυθαίρετης εξουσίας του μονάρχη και αξιώνοντας αργότερα την εγκατάσταση μιας εξουσίας περιορισμένης ή οριοθετημένης.
Έτσι, η συνταγματική ιδέα ταυτίστηκε ιστορικά με την αξίωση θέσπισης γραπτού κειμένου, στο οποίο να περιέχονται οι θεμελιώδεις αρχές οργάνωσης της κρατικής εξουσίας, με σκοπό τον περιορισμό και την ορθολογική άσκησή της. Συνδέθηκε με τις θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου (Hobbes, Locke) και γενικότερα με τις φιλελεύθερες αντιλήψεις της εποχής που απέβλεπαν στην εγκαθίδρυση μιας εξουσίας πολιτικής, χωρισμένης τυπικά από την εκκλησιαστική και την οικονομική, κοσμικής, βασισμένης στη θέληση των ανθρώπων και όχι του Θεού, οργανωμένης ορθολογικά, μέσα από πάγιους και τυπικούς κανόνες δικαίου και κυρίως μιας εξουσίας οριοθετημένης και περιορισμένης από τις εγγυήσεις των δικαιωμάτων ελευθερίας.
Η ιστορική σημασία του συνταγματισμού έχει εντοπιστεί πάντως στο γεγονός ότι με τη θέσπιση γραπτού συντάγματος, την καθιέρωση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών και την κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων εγκαθιδρύονται «περιορισμοί», τίθενται «όρια», ορθώνονται «φραγμοί» στην άσκηση της κρατικής εξουσίας, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι κίνδυνοι κρατικών αυθαιρεσιών.
Στην Ελλάδα, το Σύνταγμα του 1844 αποτέλεσε σύνταγμα – συνάλλαγμα δηλαδή προϊόν συμφωνίας του βασιλιά με το έθνος, ως ένα είδος συμβολαίου. Με τη θέση του σε ισχύ του εν λόγω συντάγματος ξεκίνησε στην χώρα μας η περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας. Στο πολίτευμα αυτό ο βασιλιάς εξακολουθούσε να κατέχει τις περισσότερες κρατικές εξουσίες, σε αντίθεση όμως με την απόλυτη μοναρχία βασιλεύει εντός των ορίων που του θέτει το σύνταγμα. Παρόλο που ο Όθωνας δεν σεβάστηκε πάντοτε αυτά τα όρια, η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας είχε παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Η ιστορία της Αγγλίας είχε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη όχι μόνο του κοινοβουλευτισμού αλλά και της συνταγματικής ιδέας, διότι εκεί εμφανίστηκαν, ουσιαστικά, τα πρώτα συνταγματικά κείμενα με τα οποία αναγνωρίστηκαν ατομικά δικαιώματα (Magna Charta 1215, Petition of Rights 1689) και εκεί θεσπίστηκαν τα προσωρινά κείμενα της πουριτανικής επανάστασης (Agreement of People 1649, Instrument of Government 1653). Αν και δεν είχαν το μεγαλείο ούτε την ολοκληρωμένη διατύπωση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του 1776 ή της περίφημης γαλλικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη το 1789, συνέβαλαν ωστόσο πρωταρχικά στην καθιέρωση της σύγχρονης έννοιας του Συντάγματος, η οποία βρήκε όμως την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της στο γραπτό και τυπικό Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.  Η υιοθέτηση του αμερικανικού Συντάγματος του 1787 από τη Ομοσπονδιακή Συνέλευση των Πολιτειών και η έγκρισή του από τις 13 πρώτες Πολιτείες αποτελεί γεγονός χωρίς ιστορικό προηγούμενο, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη φορά που μια χώρα προικιζόταν με γραπτό και τυπικό κείμενο, στο οποίο διατυπώνονταν οι θεμελιώδεις αρχές διακυβέρνησης της χώρας και το οποίο έπαιρνε τη μορφή ενός θεμελιώδους νόμου του κράτους.
Το γραπτό Σύνταγμα αντιδιαστέλλεται προς το άγραφο. Άγραφο είναι το Σύνταγμα του οποίου οι κανόνες είναι κυρίως εθιμικοί. Η οργάνωση και η λειτουργία των πολιτικών θεσμών βασίζεται σε πρακτικές, παραδόσεις και συνήθειες με μακρά διάρκεια και συνεχή επανάληψη, οι οποίες χαίρουν πολιτικής αποδοχής και συναίνεσης και επιβάλλονται για αυτό το λόγο και στους φορείς της κρατικής εξουσίας με τρόπο πειθαναγκαστικό, ως κανόνες εθιμικοί. Τέτοιο Σύνταγμα διαθέτει η Μ. Βρετανία, αν και οι εθιμικοί κανόνες συμπληρώνονται με πράξεις γραπτές συνταγματικού περιεχομένου, όπως η Magna Charta (Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) του 1215, ο κατάλογος των δικαιωμάτων του 1689 κ.α. Το βρετανικό σύνταγμα είναι κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, εθιμικό.
Η Magna Charta θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα στην ιστορία της δημοκρατίας. Αρχικά γράφτηκε λόγω διαφωνιών μεταξύ του Πάπα Ιννοκεντίου του Γ’, του βασιλιά Ιωάννη της Αγγλίας και των Άγγλων βαρόνων  σχετικά με τα δικαιώματα του βασιλιά. Η Magna Charta ζητούσε από τον βασιλιά να αποκηρύξει κάποια δικαιώματά του, να σεβαστεί τις νομικές διαδικασίες και να αποδεχτεί ότι θα δεσμεύεται από τους νόμους και θα προστάτευε δικαιώματα των υπηκόων του βασιλιά, ιδιαίτερα από την παράνομη φυλάκιση.

Βιβλιογραφία:


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΜΟΤΗΝΗΣ 2014-2015
Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου: ημέρα εξέτασης 16/12/2014  
 Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας: ημέρα εξέτασης 16/12/2014  
Θέμα Ποινικού: Η ενέργεια ως πράξη που ενδιαφέρει το ποινικό δίκαιο. Απαραίτητα στοιχεία και αντίστοιχες περιπτώσεις μη πράξης.
Θέμα Ποινικής Δικονομίας: Η αρχή της ανεξαρτησίας της εισαγγελικής αρχής. Θεμελίωση – περιορισμοί – δέσμευση ή μη από τη νομολογία των δικαστηρίων.

Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας: ημέρα εξέτασης 17/12/2014
Ο Μ έχει μισθώσει από τον Ε αντί μηνιαίου μισθώματος 1.200 ευρώ και για χρονικό διάστημα 9 ετών, μια οριζόντια ιδιοκτησία που βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και τη λειτουργία του λογιστικού γραφείου του Μ.
Ο τελευταίος δεν καταβάλλει όμως τα απαιτητά και ληξιπρόθεσμα μισθώματα 4 μηνών, προκαλεί επίσης φθορές πέραν της συνήθους χρήσης στο μίσθιο, ενώ ενοχλεί με ήχο δυνατής μουσικής και σε ώρες κοινής ησυχίας, τον Κ, κύριο παρακείμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας στην οποία και διαμένει.
Ερωτάται:
(α) Ποια ουσιαστικά δικαιώματα και ποιες δικονομικές δυνατότητες έχει ο Ε κατά του Μ;
(β) Ποια ουσιαστικά δικαιώματα και ποιες δικονομικές δυνατότητες έχει ο Κ κατά του Μ;
(γ) Ποια δικαστήρια είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια για την εκδίκαση των διαφορών μεταξύ Ε και Μ καθώς και των διαφορών μεταξύ Κ και Μ;         

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ!!

ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΟΥΣΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑ ΤΙΠΟΤΑ...

ΟΠΟΤΕ:


ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ΦΙΛΙΚΑ,
ΛΙΝΑ

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚ 197-198 ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣΗ ΑΚ 288 επιβάλλει στα μέρη να εκπληρώσουν τις παροχές που πηγάζουν από καταρτισμένη σύμβαση.
Ενώ η ΑΚ 197 επεκτείνει την ευθύνη αυτή και στο προσυμβατικό στάδιο δηλαδή πριν την κατάρτιση της σύμβασης.
ΑΚ 197
ΑΚ 198
Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της σύμβασης (πχ πώλησης ΑΚ 513) τα μέρη πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Το μέρος που παραβιάζει αυτή την υποχρέωση υπέχει ευθύνη προς αποζημίωση, αν προκληθεί ζημία στο άλλο μέρος.

Προϋποθέσεις προσυμβατικής ευθύνης
Παραγραφή ευθύνης από διαπραγματεύσεις
Σύμβαση για τη ρύθμιση των διαπραγματεύσεων
1.    Στάδιο διαπραγματεύσεων: Ως διαπραγματεύσεις ορίζονται οι προφορικές ή έγγραφες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων για τη σύναψη σύμβασης, με στόχο να επέλθει σύμπτωση των θέσεών τους. Αρχίζουν όταν εκδηλωθεί ενδιαφέρον (ακόμα και προφορικά ή σιωπηρά) για σύναψη σύμβασης (ακόμη και χωρίς πρόταση) (πχ κάποιος μπήκε στον Κωτσόβολο) και λήγουν είτε με την οριστική διακοπή τους (βγήκε από τον Κωτσόβολο χωρίς να πάρει τίποτα) είτε με την κατάρτιση σύμβασης (αγόρασε ένα ανεμιστήρα από τον Κωτσόβολο). Αν καταρτιστεί έγκυρη σύμβαση υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στις διατάξεις της ευθύνης από διαπραγματεύσεις (πχ λόγω επουσιώδης πλάνης που δεν δικαιολογεί ακύρωση της σύμβασης).
2.    Αντισυναλλακτική συμπεριφορά: Κρίνεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά (πχ αδικαιολόγητη ματαίωση της κατάρτισης της σύμβασης παρά τις διαβεβαιώσεις του ενός μέρους για το αντίθετο). Σε καμία όμως περίπτωση η έναρξη των διαπραγματεύσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση σε κατάρτιση σύμβασης (πχ αν κάποιος μπει στον Κωτσόβολο δεν είναι υποχρεωτικό να αγοράσει).
3.    Υπαιτιότητα: Η αντισυναλλακτική συμπεριφορά πρέπει να οφείλεται σε πταίσμα του ζημιώσαντος ή του αντιπροσώπου του (ανάλογη εφαρμογή της ΑΚ 922), χωρίς να αποκλείεται και η προσωπική ευθύνη του τελευταίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ΑΚ 914 επ. Με την απόδειξη της υπαιτιότητας (δόλος ή αμέλεια) στο δικαστήριο βαρύνεται ο ζημιωθείς – ενάγων.
4.    Ζημιά: Αυτή που προκλήθηκε από τη διάψευση της εμπιστοσύνης του ζημιωθέντος σχετικά με το ότι θα καταρτιζόταν η σύμβαση. Η αποζημίωση δηλαδή καλύπτει το αρνητικό διαφέρον δηλαδή τη θετική ζημιά (=δαπάνες από τη διενέργεια διαπραγματεύσεων πχ έξοδα μετακινήσεων, συμβολαιογραφικά έξοδα) και το διαφυγόν κέρδος (λόγω της απόρριψης άλλης πρότασης).
5.    Αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στο λόγο ευθύνης και στη ζημιά: Η ζημιά πρέπει να προέκυψε από τη συγκεκριμένη αντισυναλλακτική συμπεριφορά του ζημιώσαντος. Αν η ζημιά μπορούσε να επέλθει και χωρίς την αντισυναλλακτική συμπεριφορά τότε δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος.
Εφαρμόζεται αναλογικά η ΑΚ 937 (ΑΚ 198 παρ. 2) δηλαδή η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά από 5  χρόνια που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση της ζημιάς και του υπόχρεου σε αποζημίωση και οπωσδήποτε 20 χρόνια μετά από την πράξη.
Τα μέρη μπορούν να ρυθμίσουν με σύμβαση τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων χωρίς αυτός να είναι αντίθετος στην καλή πίστη και στα χρηστά ήθη. Σκοπός είναι η ασφάλεια των διαπραγματεύσεων λόγω αοριστίας.

 Βιβλιογραφία:
Γεωργιάδης Α "Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου" σελ. 503-509

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΛΗΤΕΣ

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΒΑΛΩ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ....

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΝΕΥΡΙΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΛΕΩ ΕΓΩ.... ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ...) ΡΩΤΑΓΑΝ ΕΥΘΡΑΣΩΣ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΟΥΣ ΕΔΕΙΧΝΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ... ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΑΣ ΕΠΕΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΟΥ... ΚΙ ΕΓΙΝΕ ΧΑΜΟΣ...ΕΙΧΕ ΒΓΑΛΕΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙ ΣΕ  ΠΟΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ... ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΞΕΝΥΧΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΑΠΛΑ... ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΑΝ.

ΤΕΛΙΚΑ, Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΛΛΑΞΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΠΑΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ! (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑ!!!)

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΠΕΙ ΟΥΤΕ ΤΕΛΕΙΑ,  ΛΕΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΙΧΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΝΗΜΗ... ΘΑ ΤΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ  'Η ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ..;;;;

ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΗΤΑΝ ΕΛΛΙΠΕΣΤΑΤΗ Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΥΚΟΛΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙΣ...

ΛΥΠΑΜΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΕΓΩ ΥΨΩΣΑ ΤΟ ΦΩΝΗ ΜΟΥ, ΜΟΝΟ ΕΓΩ ΕΙΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΕΔΕΙΞΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΒΛΕΠΑΝ ΗΤΑΝ... ΟΚ!
ΙΣΩΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ...

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι..............ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΠΟΛΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΒΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΛΟΓΙΚΗΣ...

ΙΣΩΣ ΕΓΩ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΖΩ ΣΕ ΡΟΖ ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΙ ΣΩΣΤΟΙ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ....ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ...

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΙΣΩΣ .. ΦΤΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 'Η ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΗΒΗΘΟΥΝ ΛΙΓΟ... ΕΣΤΩ ΛΙΓΟ... ΑΥΡΙΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥ... ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ... ΟΛΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΟΤΕΡΑ!


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΛΑ ΜΟΥ!
ΦΙΛΙΚΑ,
ΛΙΝΑ